www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská Kolegia 2023
Městská Kolegia 2020
Městská Kolegia 2019
Městská Kolegia 2018
Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

 

M Ě S T S K Á   A   M Í S T N Í   K O L E G I A   -   C E N A   Ď   2 0 2 3


Místní kolegium v Chodově 2023


Kolegium Naděžda Hynková
dozor v městské galerii DDM Bludiště
Kolegium Jaroslava Raunerová
žena v domácnosti, vášnivá fotografka
Kolegium Mgr. Iveta Vlasáková
speciální pedagog – Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary
Kolegium Stanislava Kubíková
vedoucí vychovatelka ŠD – ZŠ Husova Chodov
Kolegium Hana Gregorová
zdravotní sestra v Karlovarské krajské nemocnici a.s.Městské kolegium v Novém Boru 2023


Kolegium Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města Nový BorKolegium RNDr. Alena Forgáčová
vedoucí OŠKS Městský úřad Nový BorKolegium Bc. Zora Šepsová
knihkupec, radní města Nový BorKolegium Mgr. Jitka Stowasserová
středoškolská učitelka


Kolegium Mgr. Stanislav Valdman
zastupitel města Nový BorMěstské kolegium v Ústí nad Labem 2023


Kolegium Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala
Kolegium Mgr. Dita Henzlová
zástupce ředitele školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala
Kolegium mimořádných cen Ď Centra Lada v Pacově 2023


Kolegium Jana Moravcová
ředitelka spolku CENTRUM LADA, z.s., Pacov
Kolegium Petra Kotková
výkonná ředitelka soc. služeb CENTRUM LADA, z.s., Pacov
Kolegium Eva Jandová
členka rady spolku CENTRUM LADA, z.s., Pacov
Toto Kolegium je sice „místní“, ale vzhledem k výjimečně úzce pojaté spolupráci mezi „cenou Ď 2023 a spolkem CENTRUM LADA, z.s., Pacov“ má jako „poděkování za dlouholeté, věrné, upřímné a osvětově zdařilé nominování na cenu Ď“ v roce 2023 privilegium mimořádně přihlásit větší počet nominací a z 23 let své dlouhé existence (stejně dlouhá jako ceny Ď) za každý takový jeden rok vybrat hned několik zásadních i nenápadných mecenášů a dobrodinců, bez nichž by činnost centra neměla šanci jít svou existencí dál. Někdo pořezal zdarma dřevo, jiný dal nezištně radu, další přiložil při rekonstrukci ruku k dílu, jiný poskytl slevu, příspěvek – to vše v minulých letech tak, aby další na to dnes navazovali. Všech se ale tyto nominace za 23 let týkají a samozřejmě ostatním, které nominace mine, ale také alespoň trochu pomohli, bude společně dohromady tak jako tak poděkováno.

Po boku standardních kategorií ceny Ď a klasického systému místních, krajských a celostátního kola, kam všechny tyto nominace centra také patří, budou navíc probíhat i „mimořádné kategorie spolku CENTRUM LADA, z.s., nezávislé na těchto standardních kategoriích, pro účel co možná největší osvěty činnosti centra, aby i v jiných místech ČR obdobná zařízení, měla ještě víc zájemců o pomoc, třebaže drobnou, ale lidskou (víme, že dobrodinci jsou všude, děkujeme jim za to, že i jinde moc pomáhají skvělým potřebným projektům, ale osvěty není nikdy dost).


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz