www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   M O S T / L I T V Í N O V - CENA Ď 2020HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s. nominuje:

Město Most - Hospicová péče - Město pomáhá hospici finančně dlouhodobě udržet hospicovou paliativní péči o nevyléčitelně nemocné klienty, kteří se nacházejí v konečné fázi převážně onkologického onemocnění. Bez pomoci města bychom nemohli poskytovat péči všem lidem kteří ji neodkladně potřebují. Městu za to patří veliký dík.

MUDr. Milan Koller - Běh pro hospic - Náš lékař vymyslel celoroční běh pro hospic. Běžci ji třetím rokem běhají půl maratony a maratony a různé jiné běhy. Za každého předběhnutého běžce darují hospici 1 Kč. Nebo při úhradě startovného přispějí určitou částkou na provoz hospice. S reklamní agenturou navrhl běžecké tričko a různé propagační materiály. Získal tak během roku mnoho běžců jejichž řady neustále rostou. Za finance které hospic obdrží z běhů pořizujeme léky tišící bolest a ošetřovací materiál. S běžci organizuje setkávání přímo v hospici abychom jim tak mohli poděkovat za přízeň a finanční podporu hospice.

Technické služby města Mostu - Údržba zahrady a odvoz komunálního odpadu - Technické služby se starají již 15 let o zahradu hospice bezplatně. Odvážejí hospici bezplatně také komunální odpad. Za ušetřené finance hospic každoročně nakoupí léky a ošetřovací materiál k péči o nevyléčitelně nemocné klienty.

MERO ČR, a.s. - Podpora hospicové půjčovny kompenzačních pomůcek - MERO pomáhá hospici s doplňováním a rozšiřováním kompenzačních pomůcek v hospicové půjčovně . Mnoho lidí nemá žádné kompenzační pomůcky když náhle utrpí úraz, nebo je propuštěn z nemocnice do domácího prostředí. Hospic půjčuje pomůcky 7 dní v týdnu. Pomoc společnosti MERO je proto pro nás velmi významná a umožňuje nám rozšiřovat nabídku pomůcek.

Vasil Bobela - Podpora provozu hospicové péče - Pan Bobela s manželkou podporují dlouhodobě hospic finančně. Každoročně nám pomohou na konci roku s úhradou léků potřebných k péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Pro hospic jsou důležité léky tišící bolest a k péči o rány.

Spolek přátel historie Litvínovska nominuje:

Edvard D. Beneš - Severočeský letecký archiv Most - Expozice - II. světová válka na Mostecku - Nominovaný pan E. D. Beneš shromažďuje již 30 let všechny dostupné informace o letecké historii regionu. Zpracovává historické události a informace o letcích, kteří byli sestřeleni v oblasti Krušných hor a Pokrušnohoří. Stojí za řadou památníků na místech, kde byly nalezeny ostatky sestřelených amerických letců. Zároveň se podílí na provozování památníku "Mezinárodního památníku obětem II. světové války na Mostecku", který připomíná 12000 obětí války, čtrnácti různých národností, kteří zahynuli při nucených pracích. S poznatky a informacemi pan Beneš seznamuje veřejnost formou tisku publikací různých témat, výstavami a besedami.

Sdružení přátel Oblastního muzea a galerie v Mostě nominuje:

Alena Kvapilová - Paní Alena Kvapilová je od r. 1974 knihovnicí v Oblastním muzeu v Mostě (dříve okresní muzeum v Mostě). Oceňována je sdružením přátel muzea za dlouhodobou a záslužnou mimopracovní činnost, kterou vykonává s nevšední erudicí a s velkým nadšením. K jejím ceněným osobním vlastnostem patří především její vstřícnost a přístup k návštěvníkům, badatelům, studentům a různým zájmovým laickým i odborným organizacím (legionářům, odbojářům, školám a kulturním a společenským organizacím apod.). Je iniciátorkou a realizátorkou mnoha projektů a akcí, např. vlastivědného kroužku pro žáky ZŠ, informací a instrukcí pro učitele, exkurzí, výstav, publikací, osvětových akcí apod. Je skutečným dobrodincem/podporovatelem (iniciátorem, prostředníkem i realizátorem) spolupráce mezi významnou veřejnou regionální odbornou institucí (muzeem a galerií) a občany, kteří se zajímají o přírodu, historii, události, vztahy, osobnosti a společenský vývoj Mostecka. Jde o specifickou oblast s dramatickými hospodářskými, ekologickými, sociálními a politickými změnami od 19. století po současnost.
Nominaci podporuje také hospodářské a odborné vedení muzea, které si její příkladný přístup k návštěvníkům a partnerům a její ochoty podělit se o znalosti a zkušenosti s širokou veřejností velmi cení.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz