www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   N O V Ý   B O R - CENA Ď 2020Richard Langer, autor ceny Ď a tým ceny Ď nominuje:

Město Nový Bor - Město Nový Bor je krásné město spjaté odedávna se sklářstvím. Jakoby to předznamenávalo, že jeho atmosféru vytváří lidé s křehkou křišťálovou duší, plnou invence, nápadů, snahy dělat svět nádhernější, když to jde. Tolik moje pocity z návštěv Nového Boru jako takového. Avšak jsou to pocity, které mi vysvětlují, proč právě tady tak náramně cena Ď uspěla, proč právě zde našla takové zázemí, proč tu k ní mají takový vztah. Když jsem po deseti úvodních ročnících ceny Ď, které měly jen finále, přišel v roce 2011 s nápadem realizovat od jedenáctého ročníku krajská kola jakožto šanci na ocenění ve všech 14 krajích ČR navíc ještě před tím, než se všechny nominace setkají ve finále (kde mají opět nové šance na cenu bez ohledu na výsledky krajských kol), komunikoval jsem s městem Nový Bor, neboť z tohoto města byla přihlášena jedna z prvních krajských nominací. Když se vedení města dovědělo, že mám velkou starost najít zázemí a partnery v Liberci (přece jen jsme nezávislý apolitický projekt jdoucí svou cestou), nabídlo samo od sebe spolupráci a z té zakrátko vzniklo desetileté fungující vzájemně smysluplné partnerství. Děkuji městu Nový Bor, všem jeho občanům, kteří vzývají tuto spolupráci, děkuji pracovníkům městského úřadu, děkuji s láskou se spolupráci věnující paní doktorce Aleně Forgáčové a jejím kolegyním a také děkuji panu starostovi Jaromíru Dvořákovi za neuvěřitelný chlapský přístup ke spolupráci, která je založená na zájmech města a ne potřeb jeho představitelů, na upřímném zájmu o poděkování těm, kteří v Novém Boru dělají něco navíc, stejně jako v Libereckém kraji.

Město Nový Bor nominuje:

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. - Odborná podpora Mezinárodního sklářského sympozia - Město Nový Bor jako hlavní pořadatel nominuje na městskou Cenu Ď Mgr. Milana Hlaveše, Ph.D. za jeho přínos k realizaci několika ročníků Mezinárodního sklářského sympozia IGS. Milan Hlaveš je člověk, pro něhož je sklo alfou i omegou jeho života. Sklem se zabývá od raného mládí a sklo ho provází profesním i soukromým životem. Málokdo po světě viděl a slyšel o skle tolik co Milan Hlaveš, navíc sklo miluje, a proto byl pro město pří výběru kurátora IGS jasnou volbou. Ve funkci kurátora působil v letech 2012, 2015 a 2018 a odvedl zde obrovský kus práce nejen pro IGS, ale i pro české sklo a jeho propagaci, stejně jako pro propagaci města, jehož historie i současnost je se sklem spojena. Svým rozhledem, profesionalitou a osobním nasazením významně přispěl k úspěchu všech ročníků IGS, na nichž se podílel, a město Nový Bor mu touto cestou vyjadřuje veřejné poděkování.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz