www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   P A R D U B I C E - CENA Ď 2020Místní kolegium ceny Ď v Pardubicích a EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. nominuje:

APOLENKA Spojil - centrum hiporehabilitace - Kdo najde cestu ke koním, najde cestu k lidem… - Pomoc druhým, pomoc zdravotně postiženým pomocí hiporehabilitace. Poskytují terapie, sociální služby, environmentální výuku a dobrovolnictví.

Pohádková zahrada - Skrze příběhy zvířátek měníme snímání a myšlení lidí o bytostech, které s námi sdílí náš životní prostor - Na zrevitalizované ploše 1 hektaru je osada, kam se umísťují opuštěná a samotná zvířátka o které se poté starají.

HZS Pardubice - Záchrana lidského života - Dobrovolnická část Hasičského záchranného sboru Pardubice. Poděkování za jejich obětavou dennodenní práci a nasazení vlastního života.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz