www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Cena Ď za životní inspiraci žáků ZŠ Lanžhot
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
CENA  Ď  ZA  ŽIVOTNÍ  INSPIRACI  ŽÁKŮ  ZŠ  LANŽHOT


Žáci 8.B Masarykovy ZŠ Lanžhot, třídní učitel: Mgr. Jan Kosík nominují:

Rozálie Horáková - Uhrová - Rózka Horáková roz. Uhrová se narodila před 110. lety jako osmé dítě rodičům Josefu a Marii Uhrovým v Lanžhotě. Paní Rózka skládala písně jak kostelní, tak světské. Nejvíce se ale zaměřovala na tzv. Svíce což znamená písně i básně k rozlučce se svobodou, těchto bylo celkem 2600, což je více jak 26 tisíc slok. Písní slovem i melodií složila 130. Přesto ale noty neznala a ani na žádný hudební nástroj nehrála. Malá není ani její básnická tvorba, která čítá na 300 básní. Z některých byla vytvořena ucelená pásma- celkem 16. Mezi její nejznámější skladby patří např. Zařehtali koně, Na Lanžhotském poli, Sadila sem rozmarýnek, Na prahu Moravy, Mužáci z Lanžhota nebo Nežeň sa, synečku. Paní Rózka Horáková- Uhrová zemřela 18. července 1980. Zanechala za sebou dílo veliké hodnoty. Také má na ulici Komárnov v Lanžhotě na rodném domě pamětní desku. Myslíme si, že paní Rózka Horáková si cenu Ď zaslouží, protože celý život se věnovala textům, které lidé znají a zpívají do dnes.

Marie Švirgová - Marie Švirgová je osmdesátišesti letá paní. Je folkloristka a malérečka, narodila se v Lanžhotě. Od mládí se věnuje malování lidových ornamentů. Její další aktivitou byla výzdoba drobných sakrálních památek v okolí Lanžhota. Na její popud byl v letošním roce vymalovaný místní kostel podle starých fotografií pro Lanžhot typickými ornamenty. Ty take maluje na perníky, kraslice a porcelán. Za svůj život navštívila třikrát Ameriku, kde byla předávat naše folklórní tradice. Je nositelkou ceny Osobnost Jihomoravského kraje. Nominovali jsme ji, protože se tomu věnuje celý svůj život a myslíme si, že si to zaslouží.

Markéta Maláníková - režisérka amatérského ochotnického divadla a výrobce krojů na Podluží. Paní Markéta Maláníková se celoživotně věnuje šití i opravám podlužáckých krojů, tzv. červenic. Toto řemeslo je již v dnešní době skoro zapomenuté, proto je paní Markéta jednou z opravdu mála osob, nositelů této tradice. Také se od roku 1999 věnuje místnímu ochotnickému divadlu z pozice režisérky. Díky ní místní ochotníci nacvičili 15 celovečerních her, vždy s velkým diváckým ohlasem. Asi největším počinem bylo secvičení a uvedení velmi náročného díla – lidové opery (zpěvohry) Fanoše Mikuleckého Cesta zarubaná, na kterou si pod vedením režisérky Markéty Maláníkové našlo cestu přes padesát tisíc diváků. Získala ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby a titul Nositel tradice.

Martina (roz. Darmovzalová) Šestáková - Martina (roz. Darmovzalová) Šestáková z Lanžhota bývala profesionální atletkou. V roce 2007 vyhrála 1. místo na Mistrovství republiky v trojskoku. Později reprezentovala Českou republiku na Mistrovství světa. Atletice se stále věnuje, ale již z pozice trenérky atletiky pro děti ve věku šest až jedenáct let. Chtěli bychom jí poděkovat za její trpělivost s dětmi, které vede k zdravému životnímu stylu a sportování. Inspiruje ke snaze a lepším výsledkům. Ukázala, že i sny se můžou splnit tím, že reprezentovala Českou republiku na olympiádě. Je pro děti vzorem, příkladem, že můžou svou snahou dosáhnout více věcí, než si myslí. Vypomáhá na různých dětských atletických závodech, i na závodech, které pořádá škola. Myslíme si, že za všechny ty věci, které dělá pro děti i pro své okolí si zaslouží veřejné poděkování a to prostřednictvím Ceny Ď.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz