www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
ČLOVĚK  NA  SVÉM  MÍSTĚ 


Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb nominuje:

Mgr. Milena Pečárková - Organizace a programová náplň Muzejního příměstského tábora při Muzeu Cheb. Dlouholetá příprava kulturně-společenských akcí, výstav, vernisáží, besed, přednášek, workshopů atd. - Paní Mgr. Milena Pečárková, původním povoláním učitelka, již dlouhá léta pracuje jako muzejní pedagog – pedagog volného času. Byla mezi prvními, která v Chebu rozjela příměstský tábor, zaměřený na kulturněhistorické události Chebu a Chebska. Jako učitelka výtvarné výchovy, vede v rámci své činnosti různé výtvarné dílny, organizuje dětská, divadelní, pěvecká či dramatická vystoupení. Motivuje děti, žáky i středoškoláky k zájmu o historii i nad rámec svých pracovních povinností. Je velmi oblíbená jak u svých spolupracovníků, přátel, dětí i rodičů. Mezi její přednosti patří nesmírná obětavost a skromnost. Je člověkem na svém místě. Město Cheb si její práce pro veřejnost nesmírně váží a nominuje ji na cenu CENA Ď 2020.

Zdeněk Bálek, Moto-muzeum Kašperské Hory nominuje:

Ph.Dr. Vladimír Horpeniak - Člověk na svém místě je pan Ph.Dr. Vladimír Horpeniak, historik muzea Šumavy v Kašperských Horách, odborník, lidsky maximálně vstřícný a ochotný, organizátor mnoha kulturních akcí atd., prostě samá nej v dobrém slova smyslu.

Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslav nominuje:

Marie Klimešová - Paní Marie Klimešová je kronikářkou města od roku 2005, celoročně velmi pečlivě sbírá informace z celého spektra života ve městě a zaznamenáváje do kroniky města. Kronika má také bohaté obrazové přílohy, a tak každoroční události zaznamenané do kroniky mají cca 6 svazků. Paní Klimešová tráví nad touto činností každodenně mnoho hodin na úkor svého volného času. Proto si myslíme, že by si Cenu Ď 2020 zasloužila.

Ing.Monika Kohoutková, ředitelka, EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s. r. o. nominuje:

Leoš Mareš - Fórum mobilních hospiců - organizace, která zastřešuje na čtyři desítky hospiců po celé republice - DOBRODEN „Leoše Mareše“
Každoročně 29. 1. přispívá sám a podle něho tisíce dalších lidí na charitativní projekty.
FILANTROPIE
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
29. ledna 2020
Během celého roku díky statisícům fanoušků na Instagramu propagací různých značek vydělává. S jedinou výjimkou: 29. ledna.

Ten den označil Leoš Mareš před pěti lety jako DobroDen. A od té doby v toto stejné datum pokaždé pošle na vybranou charitu takové množství peněz, kolik má zrovna sledujících. Za každého followera jednu korunu.
Letos se částkou 869 tisíc korun rozhodl podpořit paliativní péči, tedy péči o umírající. Peníze poputují do Fóra mobilních hospiců – organizace, která zastřešuje na čtyři desítky hospiců po celé republice. „Chtěl jsem peníze poslat tam, kde chybí. Starým a vážně nemocným, kterým na sklonku života schází… vlastně všechno. A ještě jsou často sami,“ vysvětluje pro Forbes Mareš. „Obdivuji i ty, kteří se o ně v hospicích starají. Paliativní péči se nedostává tolik mediální pozornosti, přitom je hrozně důležitá,“ dodává.
Aby věděl, kde peníze poslouží nejlépe, radil se i s týmem paliativních specialistů v čele s Martinem Loučkou, ředitelem Centra paliativní péče. Ten mu doporučil řadu hospiců a zastřešujících organizací, kde peníze momentálně scházejí, a Mareš z nich nakonec vybral tu, která v Česku systémově zlepšuje péči o těžce nemocné a umírající.
K DobroDnu se připojila i jeho manželka Monika, kterou sleduje 333 tisíc lidí na Instagramu. Dohromady tak Marešovi poslali na charitu více než 1,2 milionu korun.
Celá akce vznikla na Twitteru, kde měl před pěti lety 20 222 sledujících, tolik tedy odeslal první rok a zároveň k akci přilákal tisíce dalších lidí. Částku jim určil počet followerů, příjemce tohoto příspěvku si mohl každý vybrat sám. „Každý člověk najde ve světě dobročinnosti téma, které ho oslovuje,“ uvedl Mareš. Jak jeho popularita v dalších letech rostla, tak se zároveň zvyšovala i částka, kterou každoročně odesílal.
V roce 2016 to bylo 112 391 korun, o rok později poslal 221 tisíc korun, předloni se přesunul na Instagram, kde má nejvíce sledujících, a věnoval 482 215 korun, minulý rok 707 tisíc.
Zdroj: #dobroden Leoše Mareše [online]. Praha: forbes, 2020 [cit. 2020-02-20]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/dobroden-leose-marese-penize-za-fanousky-letos-posle-hospicum/
Proč si ho vážím:
I přesto, že patří k milionářům v ČR si dokáže získat svým lidským přístupem, jednáním a chováním statisíce fanoušků, na které má obrovský vliv, a to zejména právě v oblasti pomáhání, podpory a péče ve všech rovinách života. Díky své popularitě ovlivňuje v dobrém životy mnoha lidí právě svým vzorem. Děkuji mu, že je takovým, jakým je. M. Kohoutková

Jan Punčochář, výkonný ředitel, televize rtm plus Liberecko nominuje:

Martin Prokeš - Mezinárodní hudební festival Lípa Musica - Martin Prokeš je dlouholetým předsedou spolku Arbor. Tento spolek stojí za Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica, který má letos už 19. ročník. Z původně malé akce se Martinu Prokešovi podařilo vytvořit událost, která na sever Čech každoročně přivádí špičkové interprety klasické hudby. Festivalové projekty se navíc odehrávají na nejrůznějších zajímavých místech Libereckého a Ústeckého kraje a také Saska, která oživují a přivádějí do nich nové návštěvníky.

Ing. Ivo Machálek, starosta města Týn nad Vltavou nominuje:

Mgr. Martina Sudová - Podpora Mgr. Sudové spočívá v propagaci a vzorné prezentaci města při vydávání svých publikací, jejichž seznam přikládáme:
SUDOVÁ, Martina. Počátky hudebního školství v Týně nad Vltavou, bakalářská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky, 2015.
SUDOVÁ, Martina. Josef Sakař - život a dílo kněze, pedagoga a historika, diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky, 2017.
SUDOVÁ, Martina; KOVÁŘ, Daniel. Tvrze, hrady a zámky jižních Čech: život a sídla jihočeské šlechty. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, 2006. ISBN 80-7336-292-9.
SUDOVÁ, Martina; PROCHÁZKA, Lubomír. Lidová architektura na Vltavotýnsku. Týn nad Vltavou: Městské muzeum, 2004. ISBN 80-239-3588-7.
SUDOVÁ, Martina; PROCHÁZKA, Lubomír. Vltavotýnsko. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-804-1.
SUDOVÁ, Martina; PROCHÁZKA, Lubomír. Vltavotýnský poutník, aneb, Týnem nad Vltavou a okolím ze všech stran. Vyd. 1. Praha: Baset, 2007. Poutník; sv. 5. ISBN 978-80-7340-098-9.
SUDOVÁ, Martina. 80 let hasičského sboru Koloměřice:1923-2003. Chrášťany: OÚ Chrášťany, 2003. ISBN 80-254-5060-0.
SUDOVÁ, Martina. Hrady na Vltavotýnsku: Týn, Újezdec a Karlshaus. Vyd. 1. Plzeň: Petr Mikota, 2003. Zapomenuté hrady, tvrze a místa; 29. ISBN 80-86596-21-4.
SUDOVÁ, Martina. Malý zábavný průvodce Týnem nad Vltavou a okolím. Týn nad Vltavou: Městské muzeum, 1999. ISBN 80-238-4488-1.
SUDOVÁ, Martina. Týn nad Vltavou. 1. vyd. České Budějovice: Okresní úřad České Budějovice, 2000. ISBN 80-238-5528-X.
SUDOVÁ, Martina. Vltavotýnsko: krajem dvou řek. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2010. ISBN 978-80-86829-54-8.
SUDOVÁ, Martina. Židovství na Vltavotýnsku. Týn nad Vltavou: Město Týn nad Vltavou, 2003. ISBN 80-239-1790-0.
Mikroregion Vltavotýnsko. [Týn nad Vltavou]: MAS Vltava, 2007. ISBN 978-80-254-1735-5.
Stati v regionálním tisku: Jihočeské listy, Vltavín, Rodpisná revue, Výběr atd.
Paní Sudová byla i 5 let kronikářkou města Týn nad Vltavou.

Roman Kotilínek, starosta města Kraslic nominuje:

Mgr. Václav Tomášek - Je držitelem celorepublikového rekordu jako nejdéle „sloužícího“ ředitele Domu dětí a mládeže v Kraslicích. Pan Mgr. Tomášek věnoval celý svůj profesní život práci s dětmi a mládeží, pořádal pro ně řadu sportovních a volnočasových akcí a aktivit, vedl zde tenisový kroužek pro děti a své práci se věnoval mnoho nad rámec svých pracovních povinností. Navíc byl vždy šiřitelem dobré nálady a pohody, který se nikdy nemračil. Byl prostě „Člověkem na svém místě“.

Daniel Brýdl, starosta města Litomyšle nominuje:

Vojtěch Toms - Pan Toms se přihlásil židovské obci v první polovině roku 2019 na základě článku v novinách na funkci správce. Je styčnou duší mezi vlastníkem a zdejšími lidmi v Litomyšli. Po své pracovní době chodí pravidelně na židovský hřbitov, kde již odpracoval stovky a stovky hodin při čištění a úklidu opravdu zanedbaného a poškozeného židovského hřbitova. Dohledává informace o hřbitovu, založil facebookovou stránku.
Aktivuje dobrovolníky z řad občanů na brigády, spoluorganizuje přednáškovou činnost na místě hřbitova se zástupci židovské obce - a to vše nezištně, se srdcem a bez nároku na odměnu. Svojí činností zároveň připomíná památku obětí ŠOA (holokaustu).
Jeho práce je unikátní v rámci péče o židovské památky v ČR. Nejen v Praze sledují úsilí pana Tomse doslova s "otevřenými ústy" a úžasem. Také díky němu se letos hřbitov zařadil do seznamu kulturních památek. Jeho zařazení je velkým závazkem, poctou, ale i jistým omezením při péči o toto místo. Je to ale jistě další krok na dlouhé cestě, aby se hřbitov stal další kulturní a historickou ozdobou města Litomyšle.

Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Chotěboř nominuje:

Mgr. Stanislav Pavlíček - Mgr. Stanislav Pavlíček vystudoval historii, anglistiku a amerikanistiku na FF UK v Praze. Již od studií se zabývá historií železnic, v současnosti se profesně věnuje především výuce anglického jazyka a překladatelské činnosti. Pan Pavlíček je velmi činný v kulturní oblasti, hlavně v oblasti vydávání knih v rámci Chotěbořské edice, která má s jeho velkým přičiněním již 27 úspěšně vydaných knih. Je též šéfredaktorem a vlastně „otcem“ čtrnáctideníku Chotěbořské ECHO, které je velmi dobře hodnoceno jak Chotěbořáky, tak i čtenáři ze vzdálených měst. Každé číslo vychází nákladem 4100 ks a je distribuováno všem občanům města zdarma. Pan Pavlíček je jednatelem Spolku přátel železnice v Chotěboři a již několik let v Chotěboři spolupořádá rozličné akce pro děti i pro širokou veřejnost. Již řadu let je zastupitelem města Chotěboř, z této pozice je mj. zapojen do mnoha projektů v Chotěboři, kde je vždy platným a aktivním členem. Občasně se věnuje též přednáškové či lektorské činnosti (např. na Senior akademii).
https://chotebor.cz/choteborska-edice/ds-1176
https://www.chotebor.cz/assets/File.ashx?id_org=5283&id_dokumenty=18197
https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/6152-Jak-jsme-v-Chotebori-poradali-oslavy-145-let-zeleznice/

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor nominuje:

Mgr. Roman Varga a Cheiron T, o.p.s. - Dlouholeté precizní vedení komunitního centra, které je v oblasti práci s dětmi a mladými lidmi pro město Tábor velice potřebné. V únoru letošního roku se povedlo celému týmu Cheironu a patronů projektu za kvalitního vedení pana ředitele Vargy otevřít nový prostor s názvem Bejvák. Ten se nachází na desetitisícovém Sídlišti Nad Lužnicí a stává se pro toto největší táborské sídliště velkou šancí do budoucna co se týče volnočasových aktivit mládeže a logické sociální rovnováhy.

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., náměstek primátora statutárního města České Budějovice nominuje:

Ing. Iva Kyselová - Nominujeme člověka na svém místě - paní ředitelku Ing. Ivu Kyselovou za obětavou práci a vedení Dobrovolnického centra ADRA v Českých Budějovicích. Činností centra je především dobrovolnictví pro seniory v domech - DpS Hvízdal, DpS Máj, DD Dobrá Voda, DpS Chýnov. Dále dobrovolnictví pro lidi s postižením - Domov Libníč a CSS Empatie, Centrum Bazalka, o. p. s. A také dobrovolnictví pro lidi zasažené mimořádnou událostí.

Dana Kalistová - Nominujeme člověka na svém místě - paní Danu Kalistovou předsedkyni spolku Dialog CB za její neúnavnou a velmi obětavou práci při vedení tohoto spolku. Spolek je zastřešující organizací pro neziskové organizace v sociální oblasti. Podporuje fundraisingové aktivity na Českobudějovicku. Další činností jsou: Materiální banka - materiální pomoc pro uživatele sociálních služeb. Budějické obědy dětem - obědová sbírka. Burza filantropie v Jihočeském kraji.

Bc. Věra Švábová - Nominujeme člověka na svém místě - paní ředitelku Bc. Věru Švábovou za obětavou a společensky prospěšnou práci v organizaci ROSKA. Činností je svépomocná činnost zdravotně postižených roztroušenou sklerózou, sociální rehabilitace, rekondiční rehabilitační pobyty, rehabilitační cvičení, plavání, hipoterapie, zdravotní a sociální poradenská činnost, spolupráce s neurology. MS centrum - informační poradenské a kontaktní místo pro nemocné s roztroušenou sklerózou a jejich blízké.

Bc. Ondřej Trojek - Nominujeme člověka na svém místě - pana Bc. Ondřeje Trojka za obětavé a smysluplné vedení a pracovní nasazení v Salesiánském středisku mládeže. Vede středisko, kde se svými zaměstnanci (Pedagogové volného času) s pomocí dobrovolníků a praktikantů připravují a realizují pedagogické programy. Cílem je nabídnout smysluplné trávení volného času, zlepšit kvalitu života dětí, mládeže a jejich rodin. Součástí činnosti je nabídka sociální služby NZDM V Kostce. Je tu i spousta pravidelných zájmových kroužků a mnoho programů, např. (doučování 1. a 2. stupeň, oratoř, sportovky,..). Také dále program - Podpůrná práce s komunitou. Navazuje na pedagogické programy a sociální službu NZDM V Kostce. Cílem pracovníků je snažit se motivovat rodiče k uplatňování takové výchovy, která vede ke vzdělávání dětí a také v jejich zájmu motivuje rodiče ke spolupráci s návaznými institucemi. Jde často o rodiny nacházející se ve špatných životních podmínkách.
Další činností je Sociální služba pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy. Formou volnočasových aktivit, besed, diskusí na téma (drogy, kriminalita, škola, záškoláctví atd.), pomoc se školní přípravou, pomoc v krizi a další.

Libuše Oulehlová, IN MEMORIAM - Nominujeme člověka na svém místě - takovým člověkem byla paní Libuše Oulehlová, ředitelka Sdružení obrany spotřebitelů a poradny SOS v Českých Budějovicích. Byla vytrvalá bojovnice proti nekvalitnímu prodeji výrobků a služeb. Hájila zájmy spotřebitelů, specializovala se hlavně na obuv. Přesně věděla, kam investovat energii, a který spor vyhraje. Byla také léta členkou Seniorského senátu města České Budějovice, kde se snažila podněty vůči městu zlepšit kvalitu života seniorů, v našem městě. Byla vždy vstřícná, poradila vždy i na telefonický dotaz, kam se nasměrovat s problémem.

Kateřina Tušilová, členka Kolegií ceny Ď 2020 nominuje:

Ing. Jitka Dobrovolná, BIOFARMA DoRa, s. r. o. - Nominuji paní Ing. Jitku Dobrovolnou na cenu Ď 2020 v kategorii ,,člověk na svém místě" za nekonečnou, dlouholetou práci a přínos společnosti v oblasti zemědělství. Paní Dobrovolná je spolumajitelkou BIOFARMY DoRa v Ratibořicích na Třebíčsku. Farmu založila spolu s rodinou v roce 1992 a zaměřuje se na chov koz, zpracování kozího mléka ve vlastní mlékárně a výrobu mnoha produktů z kozího mléka, např. ( jogurty, sýry,...). Díky jejímu odhodlání, tvrdé dřině a vytrvalosti se tato farma řadí mezi ukázkové ekologické farmy v ČR. Zároveň lidem ukazuje, že i zemědělství se dá dělat srdcem. Spolu s rodinou dává možnost lidem nahlédnout do života na farmě a zároveň najít cestu k domácím produktům, vyrobené s láskou a bez chemie. Vždyť tato farma podporuje jak prodej českých výrobků, ale hlavně české zemědělce. A proto vzdávám hold těmto lidem a děkuji prostřednictvím ceny Ď.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz