www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
Ti,  BEZ  KTERÝCH  BY  TO  NEŠLO 


Jindřich Zíval, starosta Lázní Kynžvart nominuje:

Pavel Dragoun, majitel firmy EUTIT - Rozhodl jsem se nominovat na cenu Ď pana Pavla Dragouna, majitele firmy EUTIT a to za nezištnou pomoc sportovcům v Lázních Kynžvart při budování zdejšího sportovního areálu, také ale i za podporu kulturních akcí, které se dějí ve městě a to bez jakékoliv zištnosti. Pan Dragoun je chlap na svém místě, který nezištně, co jej znám, pomáhá jak sportovcům, tak našemu městu, nejen pro nejrůznější akce, ale i v praktických oblastech – při zimní údržbě, ochotně poskytne techniku i finanční prostředky tam, kde je třeba pomoci a nic za to nechce. Kdyby nám takto pan Dragoun nepomáhal, určitě bychom nedokázali postavit novou sportovní halu, díky níž se zde daří týmu házené hrající aktuálně interligu a věhlas města díky tomu stoupá. Jako člověk k panu Dragounovi cítím velký respekt, obdiv, za tu jeho éru po revoluci, co vlastně všechno tady vybudoval a co dokázal.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Vladan Pitel, CEO, GLOBAL TRADE TECHNOLOGY s.r.o. nominuje:

Jaroslav Svoboda - Jako letitý obdivovatel a podporovatel projektu udílení cen "Bílý slon" špičkovým českým a slovenským chovatelům zoologických zahrad, nominuji na cenu Ď pana Jaroslava Svobodu ze Sdružení česká zoo, který svým zápalem a obětavostí spolu s dalšími kolegy organizuje tento bohulibý projekt. "Bílý slon" vyjadřuje vděk prvotřídním špičkovým chovatelům za jejich naprosto úžasnou a neúnavnou práci.
Jarda je tahoun a dělá pro Bílého slona vše, co může, Obětoval projektu tisíce hodin a nebýt jeho, tak Bílý slon by nefungoval téměř 30 let! Kromě toho dělá osvětu českým a slovenským zoologickým zahradám a jejich chovatelům. Navíc sám na své náklady po světě zachraňuje ohrožené druhy zvířat.
Jardo, děkuji Ti.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Ing. Tomáš Svoboda, starosta města Kynšperk nad Ohří nominuje:

Štěpánka Hendrychová - Jako starosta města Kynšperk nad Ohří nominuji na cenu Ď ředitelku Městského kulturního střediska paní Štěpánku Hendrychovou, která byla dlouholetou zástupkyní ředitele, měla spoustu nápadů, ale bohužel nebyly vyslyšeny. Co se ale nestalo! Po odchodu pana ředitele se stala ředitelkou ona a najednou jsme začali pozorovat pro nás překvapivý, ale o to víc potěšující nárůst zajímavých kulturních akcí, zejména pro mladé a děti, což je velmi náročná skupina obyvatel našeho města a umět takové akce vymyslet a uskutečnit, aby byly kvitovány veřejností, je důkazem toho, že je skutečně na svém místě člověk, který ví, co je třeba a dá do své práce ohromné množství invence a obětavosti. Třeba o prázdninách, kdy je takzvaná „okurková sezóna“, se paní Hendrychová zasadila o to, aby Kynšperk nad Ohří kulturně naplno žil. Každý týden uspořádala akci pro děti, v kulturním středisku, v zimní zahradě, v knihovně…, je prostě velice akční a já si myslím, že si naše poděkování prostřednictvím nominace na cenu Ď právem zaslouží.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz