www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
CENA  Ď  ZA  POČINY  V  OBDOBÍ  ŠÍŘENÍ  NEMOCI  COVID - 19


město Příbram nominuje:

Gabriela Šejbová - Paní Šejbovou spolu se spolkem Babíkov nominuje město Příbram za jejich pomoc širokému spektru cílových skupin od miminek v porodnicích po klienty domovů seniorů na Příbramsku. V době nouzového stavu organizovala paní Šejbová spolu se spolkem významnou pomoc občanům v podobě šití roušek.

Jana Havelková - Paní Havelkovou za spolek Radost Příbramáčkům nominuje město Příbram za její obětavou pomoc dětem v nouzi a jejich rodinám a lidem bez domova. V době nouzového stavu organizovala paní Havelková spolu se spolkem významnou podporu IZS, zdravotnickému personálu nebo dětskému domovu Pepa.

PhDr. Věra Splítková, ředitelka, Dětského domova „Pepa“ Příbram-Lazec nominuje:

Tým pracovníků Dětského domova „Pepa“ - V den uzavření škol a následně vyhlášení nouzového stavu se všichni pracovníci dětského domova shodli na tom, že nyní je jejich místo u dětí tady v domově, kde žijí děti, které nemají fungující rodiče. Nikdo si nepožádal o dávku OČR ( i když mají své rodiny a děti), nikdo nežádal o „práci z domova“, ba naopak všichni nabídli odpracovat další hodiny bez nároku na odměnu. Dopoledne vyučovali děti, odpoledne a večer trávili s dětmi pouze na zahradě, nebo v brdských lesích. Dokázali tak děti ochránit před tím, co zažily v raném dětství- před strachem. Velmi, opravdu velmi si jednání svých zaměstnanců vážím a tímto veřejně vyslovuji poděkování.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou nominuje:

Mgr. Pavel Svoboda, náměstek pro resort sociálních věcí - Poděkování panu náměstkovi za velkou morální podporu nejen vedení organizace, ale i pracovníkům našeho domova. Dále za odborné vedení (zasílání všech mimořádných opatření a nařízení vlády, MZ a MPSV…) která byla postupně vydávána v průběhu v tak těžké a náročné situaci související s Covidem 19. A zajištění ochranných prostředků prostřednictvím KÚ. Nesmíme zapomenout ani na hasiče, kteří zajišťovali rozvoz těchto pomůcek.

Bc. Jan Gabriel, MBA, ředitel organizace a předseda APSS LK - Velké poděkování panu předsedovi APSS Libereckého kraje, který vytvořil pro všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou členy APSS „vlákno“, po celou dobu v období Covidu 19 nás všechny nejen podporoval, ale i odborně vedl, včetně jím zasílaných návrhů na všechna ustanovení, která byla nutná v zařízeních realizovat. Tímto nám všem velice pomohl v období těžké a náročné situace.

Jana Hurtová - Paní Jana Hurtová náš domov a především naše pracovníky podpořila nejen milými slovy podpory, ale i péčí o nás. Díky jejímu daru pomohla ochránit ruce našim pracovníkům, které tak trpěly a nadále trpí vlivem nutné časté dezinfekce a navlečených rukavic. Zajistila vosky pro parafínovou koupel rukou a zároveň i aromaterapii, neboť vosky byly obohaceny bylinkami. Mnohokrát děkujeme.

Divadlo Tramtarie, z.ú., Olomouc nominuje:

Ing. Tomáš Žák, ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o. - Tomáš Žák finančně podporuje provoz Divadla Tramtarie dlouhodobě. Pomáhá nám i zajišťovat akce pro firmy, na které má kontakty, přináší tak do divadla peníze i nepřímo. V roce 2020 ovšem doslova zachránil přežití divadla v době koronavirové krize. Divadlo přišlo ze dne na den o všechny tržby, přitom z tržeb je ze 70% živo, dotace činí pouze 30% rozpočtu. Krize přišla ve chvíli, kdy ještě žádné dotace divadlu nepřišly, nebyly tržby a divadlo ještě muselo vracet divákům již zakoupené vstupné za měsíce březen a duben. Divadlo se ocitlo ze dne na den v likvidační situaci. Byl to pan Žák a jeho firma Žolíková práce, který nám v těžké době a i pro něj nejisté situaci půjčil nemalou sumu peněz na vykrytí těch několika měsíců, než jsme byli schopni se v divadle vzpamatovat a začít opět hrát a generovat tržbu. Za to mu patří náš obrovský dík. Pokud by pan Žák takto nezareagoval, Divadlo Tramtarie by už zřejmě po 15 letech své existence nefungovalo.

Domov pro seniory Dobětice nominuje:

Helena Babínková - Paní Babínková kontaktovala náš domov s tím, že pro nás ušije látkové roušky. Po celou dobu koronavirového období pro naše klienty i zaměstnance šila krásné látkové roušky různých druhů a průběžně doplňovala naše zásoby. Celkem pro nás ušila 331 roušek, které jsme si po celé období pravidelně vyzvedávali.

Dětský domov Kašperské Hory nominuje:

Mgr. Věra Šašková - Jako zaměstnanec Krajského úřadu plzeňského kraje nezištně pomáhala všem dětským domovům kraje, podporovala je, radila, navštěvovala. Mgr. Věra Šašková odchází do důchodu. Po celou dobu práce na KÚ v Plzni všemožně pomáhala všem dětských domovům PK, navštěvovala soutěže a přehlídky. V době nouzového stavu objížděla všechny DD a rozvážela hygienické a dezinfekční prostředky.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

Tomáš Slavata - Velké poděkování patří panu Tomáši Slavatovi a jeho „Hromové partě“, který nás od začátku pandemie zásobovali dezinfekcí. A to nejen nás, ale i všechny dětské domovy i jiné organizace po celé republice. Pan Slavata k tomu nepotřeboval velkou nadaci ani vyhlašovat velké sbírky, ale dokázal společně spojit své přátelé z řad sportovců a jejich peníze, možnosti a priority směřovat jedním cílem – pomoci druhým. To nejkrásnější na tom všem je, že to je pouze o lidech a přátelích, kteří do toho s ním šli. Tisíce kilometrů za volantem, tisíce litru dezinfekcí a spousty osobního času. Své závozy antibakteriálních gelů z Manufaktury ještě vylepšoval několika dalšími drobnostmi a radostmi na přilepšenou pro děti i vychovatele (energetickými nápoji Atomic pro vychovatele, bonbóny Skittles, zdravými lahvemi, společenskými hrami, sportovními potřebami pro děti), abychom celou situaci lépe zvládali. Jste skutečně úžasný člověk a velmi si Vaší náklonosti k dětským domovům vážíme a věřte, že nejen my. Každý z nás je pro někoho andělem. Vy jste ten anděl, pro nás. Ten, který pomáhá i druhým udělat ten správný krok, ten který motivuje ostatní v důležitých životních rozhodnutích, ten který se objeví vždy v tu správou chvíli. Pana Slavato a Hromová parto, mnohokrát děkujeme!!!!

Mgr. Petra Trefilová, metodik a zaměstnanci Domova pro seniory Havlíčkův Brod nominují:

Ing. Hana Hlaváčková - Paní ředitelka výborně zvládla krizové řízení organizace v době 29.3.2020 – 31.5.2020, kdy byla na službu domov se zvláštním režimem, objekt Břevnice 54, uvalena karanténa z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 u všech klientů služby (v té době 23 klientů) a řady zaměstnanců. Paní ředitelka v uvedené době pracovala cca 20 hodin denně, sháněla ochranné pomůcky pro práci s covid pozitivními (zejména respirátory a další pomůcky) a potřebné nové metodické postupy. Hledala další zaměstnance v době, kdy o naše nakažené klienty téměř neměl kdo pečovat, komunikovala s úřady, s hygienickou službou, zřizovatelem, hasiči, médii a dalšími a účinně tak zajišťovala pomoc tam, kde to bylo potřeba. Jsme hrdí na to, že ve většině případů naši covid pozitivní klienti zůstávali v péči v Břevnici a nemuseli být navzdory jejich nepříznivému zdravotnímu stavu hospitalizováni. Díky zavedeným opatřením nebyl onemocněním zasažen druhý objekt v Havlíčkově Brodě, ačkoliv funkčně jsou propojeny. Nominace je podávána s podporou zaměstnanců organizace, protože se domníváme, že nejen pracovní výkon, ale zejména osobní nasazení naší paní ředitelky v nejtěžší době, kdy jsme se obávali úmrtí klientů s onemocněním Covid 19 v těžkých stavech (ke kterým pak nakonec naštěstí většinou nedošlo) si zasluhuje veřejného poděkování.

Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

Tomáš Slavata - Tomáš a jeho „Hromová parta“ jako první reagovali na danou situaci COVID 19. Několikrát zavezli do dětských domovů včetně toho našeho antibakteriální gely, desinfekce ANTIKOVID, krémy na ruce a vitamíny a dle potřeb i ochranné obleky a štíty. Pomohli nám vytvořit dostatečnou zásobu dezinfekcí, za což jsme byli velice rádi. Zásobovali nás po celou dobu vším potřebným a dokonce dostaly děti i bonbóny Skittes a hry Monopoly, aby si během pandemie nenudily. Z vlastních zdrojů a díky svým přátelům Tomáš zavezl více jak 152 dětských domovů. Tisíce kilometrů za volantem, tisíce litrů dezinfekce a spoustu času. Nepotřeboval k tomu velkou nadaci ani dělat velké sbírky, ale dokázal se společně spojit a svoje peníze a možnosti směřovali k této pomoci. A to vše bez prezentace, fotek a jakéhokoliv veřejného děkování. Zaslouží si vyjádření velké úcty, lidskosti a skromnosti. Děkujeme!!!

Nadace Terezy Maxové dětem - S Nadací Terezy Maxové dětem spolupracuje náš dětský domov již několik let. Této spolupráce si nesmírně vážíme a jsme za ni vděčni. Díky grantovému projektu Coménius byly některé děti podpořeny v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. V době nouzového stavu COVID 19, která pro nikoho z nás nebyla jednoduchá, byla nabídka pomoci ještě intenzivnější a velice účelná. Finanční podporu v hodnotě 31 746,- Kč jsme využili na nákup technického vybavení za účelem výuky-tiskárna a notebooku a nákupu nezbytného hygienického vybavení – dezinfekce. Dále každá rodinná skupiny dostala pro výuku dětí notebooky, celkem 6 kusů na 6 rodinných skupin. V pomoci nechyběly ani roušky, kterých jsme obdrželi pro všechny naše děti a hygienické potřeby. Ve volných chvílích si děti vymalovávaly omalovánky TERIBEAR a moc je to bavilo. Děkujeme a alespoň touto formou nominace na Cenu Ď.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova nominuje:

NADAČNÍ FOND ALBERT - S Nadačním fondem Albert spolupracujeme již několik let. Jsme zapojeni do mnoha projektů, kterými nás NF Albert obšťastňuje, tedy spíše naše děti. V době pandemie byl pro nás „náš“ NF Albert jako blízký přítel, pomohl nám v dobách nelehkých a to převážně materiálně. Díky štědrosti NF jsme posílili hygienická opatření, což v době pandemie bylo to nejdůležitější. Proto si myslíme, že si zaslouží nejvyšší ocenění. Pomoc pro náš dětský domov a hlavně naše děti je bezbřehý.

Tomáš Slavata - Tomáš Slavata je kamarád, přítel, ochotný a milý človíček. Tomáš pro náš dětský domov v době pandemie vykonal mnoho, s velkou skromností sobě vlastní. Nikdy nechtěl být zveřejněný, nepřál si veřejné poděkování. Díky jeho dobročinnosti jsme nejednou krát v nelehké době dostali hygienický přípravky, ale vedle tohohle všeho, nás vždy Tomáš obštědřil i nejednou pozorností pro naše děti, jako společenské hry, plyšová zvířátka, oblečení. Tomáš Slavata vše dělá za sebe, dělá to pro děti z domovů rád a nezištně. Proto si myslíme, že ocenění v době COVID 19 patří právem Tomášovi.

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou nominuje:

Tomáš Slavata - V době nouzového stavu, již od 19. 3. 2020, Tomáš Slavata kontaktoval dětské domovy a ihned začal tyto domovy zásobovat dezinfekčními prostředky, antibakteriálními gely, vitamíny pro děti, krémy na ruce atd. Tomáš Slavata a jeho Hromová parta opakovaně dojížděli do dětských domovů (i v pozdních nočních hodinách) a po celou dobu nouzového stavu dodávali vše potřebné zcela zdarma. Nelze vyjádřit slovy naši vděčnost za tuto nezištnou pomoc. Tomáši Slavatovi a jeho Hromové partě patří obrovský dík za tuto pomoc v nelehké době pandemie Covid -19. Tomáš si nominaci "Cena Ď za počiny v období šíření nemoci covid - 19" opravdu zaslouží a z naší strany je to to nejmenší, jak mu prostřednictvím ceny Ď poděkovat.

Dětský domov, Tišnov nominuje:

Tomáš Slavata - Pomoc dětským domovům v době koronakrize. T. Slavata se věnuje dětem z dětských domovů také jako mentor – má vhodné životní zkušenosti, sportovní minulost. Navíc má dar předat zkušenost a motivovat k úsilí. Zejména pro chlapce je vhodným životním vzorem. - Pan Slavata objížděl s partou nadšenců dětské domovy a distribuoval ochranné prostředky, kterých jsme neměli nazbyt. Jeho zásluhou mnoho zejména malých dětí netrpělo alergiemi na dezinfekci, neboť dovážel šetrné prostředky a také krémy a masti na potíže způsobené agresivní dezinfekcí. Nabízel pomoc všeho druhu, stačilo jen napsat, či zavolat. Vše nezištně a tedy zdarma. Takových lidí v této složité době nebylo mnoho. Prosím o nominaci a poděkování za pomoc, podporu a motivaci zaměstnanců dětských domovů. Osobně navštěvoval terén a velmi dobře věděl o našich potížích a dokázal ocenit naši téměř nekončící práci. Děkuji a vážím si jeho práce a zejména lidského přístupu. Hana Štrajtová – ředitelka Dětského domova v Tišnově.

Charita Strážnice nominuje:

Martin Zamazal, koordinátor mimořádných situací, Arcidiecézní Charita Olomouc - Vynikající koordinace Charit olomoucké arcidiecéze v období nouzového stavu - V období, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, byl pan Martin Zamazal vždy pro mě a myslím si, že i pro ostatní ředitele Charit velkou oporou. Skvěle koordinoval mimořádné situace v našich Charitách, jeho tabulky a mejly nás provázely po celou tuto velmi těžkou dobu, kdy si nikdo nebyl jist, co bude platit zítra. Snažil se nám pomoci, sháněl pro nás ochranné pracovní pomůcky, po celou coronavirovou dobu nás podporoval a za to mu patří velké „Ď“.

Mgr. Alena Novotná, DiS., odbor sociálních věcí, oddělení koncepce a plánování, Krajský úřad JMK - Podpora a včasné informování sociálních služeb v období nouzového stavu - Chtěla bych nominovat do této kategorie také Mgr. Novotnou z JMK, která nás poskytovatele sociálních služeb vždy včas informovala o všech změnách, o nových mimořádných opatřeních MPSV i MZ, o usneseních vlády, jejich pokynech k aplikaci na poskytovatele služeb, o výdeji ochranných pomůcek a jiných, pro poskytovatele velmi důležitých informací. Patří jí velký dík, její mejly s informacemi nám přicházely vždy jako první a nejvíce mě udivovaly časy, ve kterých tyto informace přicházely – když vláda vydala nařízení ve 22.00, její email k nám přišel ve 22.15 hodin. Vždy přesné a čerstvé informace. VELKÉ DÍKY!!

Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje:

Tomáš Slavata - chtěl bych nominovat Tomáše Slavatu a jeho "Hromovou partu" za bleskovou pomoc v nově vzniklé situaci. Náš domov zásoboval nejen dezinfekčními prostředky, ale i hrami pro děti a pozornostmi pro vychovatele. Bylo vidět, že prostředí dětských domovů mu není cizí a dokáže vycítit, co je pro chod domova a radost dětí nejdůležitější. Nejednalo se o jednorázovou pomoc několika domovům, ale aktivně vyhledával, kde by ještě mohl pomoci. Klobouk dolů.

Fakultní nemocnice Plzeň, nominuje:

Rouškové jaro s Covidovou jedenáctkou
Jaro 2020 bylo jiné, rouška a pojem Covid 19 byly denně s námi.
Život se ve Fakultní nemocnice Plzeň změnil neskutečnou rychlostí. Neustálé zvonění telefonu, houkání sanitek a vystrašené pohledy pacientů. Obavy z prvního úmrtí se naplnily a pak již byly všechny dny stejné, mírně děsivé. Chodníky v nemocnici byly poloprázdné, některé operační sály a oddělení zavřená, naopak jiné prostory byly plné pacientů a přítomného strachu z neznámého, zda TO dobře dopadne. Nemocnice fungovala jako správně sestavený hodinový stroj. Vše bylo poprvé, všichni se učili, i z vlastních chyb, a díky rozvaze a pokoře mnohých zdravotníků vše dobře klapalo a zapadalo do sebe. Tomu všemu napomohlo 11 statečných, 11 covidových vrchních sester, které denně kontrolovaly, motivovaly a uklidňovaly své týmy tak, aby poslání všech zdravotníků, léčit a uzdravovat, bylo naplněno.
Covidová jedenáctka denně řešila starosti a trápení svých kolegů, držela pohromadě týmy, které zachraňovaly životy. Měla nezastupitelnou roli. Covidová jedenáctka bylo jedenáct velitelů, jedenáct srdcařů, jedenáct jistot, že TO dobře dopadne.
Služebně nejstarší členka Covidové jedenáctky vrchní sestra 2. interní kliniky Ivana Witová dodává: „Covid nám na chvilku něco vzal, ale hlavně nám hodně dal. Nové zkušenosti, pocit sounáležitosti a vědomí, že v těžké době nejsme nikdy sami. Jsme národem dobrosrdečných lidí, kteří nám neskutečně pomáhali. Šli jsme cestou neprošlapanou, ale s hlavou vztyčenou a v případě potřeby jsme tady zas a znovu.“
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň

Bc. Červinka Aleš, vrchní sestra Kliniky pneumologie a ftizeologie - Služebně nejmladší vrchní sestra nemocnice, muž, který je svému týmu vzorem a oporou, smíšek, stratég, kamarád.

Mgr. Galušková Soňa, vrchní sestra 1. interní kliniky - Křehká blondýnka se zkušeností v intenzivní péči, nebojácná opora všech nelékařů, která je velmi akční a pracovitá.

Bc. Hodanová Yvona, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Ač je na pozici vrchní sestry největší kliniky FN Plzeň teprve od ledna, prokázala schopnost vedení týmu v době nejtěžší a vyhlásila tichý boj Covidu 19 v rámci Urgentního příjmu FN Plzeň.

Mgr. Hurtová Jitka, vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky - Organizačně schopná, lidská, zkušená, postavila za 3 dny neohrožené týmy sester pro boj v první linii.

Mgr. Kašparová Jitka, vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení - Zkušená vrchní sestra, která mávnutím proutku přeměnila jedno z pracovišť JIP na dočasný azyl pacientů s Koronavirem, nacházejících se v těžkém stavu. Přátelská a lidská zároveň.

Mgr. et Mgr. Kožíšková Zlata, vrchní sestra Urologické kliniky - Skromná a tichá vrchní sestra, která obětuje práci veškerý volný čas, utěšuje, podporuje, léčí a po čas pandemie vedla triážové sestry do nelítostného boje s Koronavirem.

Mgr. Bc. Mařík Karel, vrchní radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod - Vášnivý rybář, rozhodný radiologický asistent, který ani na chvilku nevypadl z role vůdce.

Mgr. Pinkasová Dagmar, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení - Nenápadná žena vedla velmi zkušeně tým sester nejvyššího typu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče, pečující o pacienty s diagnózou Covid 19.

Bc. Prayerová Marcela, vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny - Nepsaný vůdce boje s Koronavirem v rámci FN Plzeň, malá a drobná žena vyhlásila jménem Infekční kliniky boj zákeřnému onemocnění a s úsměvem na rtech jej vyhrála.

Mgr. Vávrová Simlerová Petra, vrchní sestra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - Tvořila po čas pandemie oporu a zálohu pro případ potřeby uvolnění dalších, zkušených sester. Žena, která vyhledává výzvy a je nám oporou.

Bc. Witová Ivana, vrchní sestra 2. interní kliniky - Zkušená, vrchní sestra, bok po boku svých kolegyň sestavila tým zkušených ambulantních sester, které se popraly s nečekanou výzvou se ctí. Máma týmu, učitelka, lektor i kamarádka.

Dětský domov Mikulov nominuje:

Tomáš Slavata - Opakovaně pan Tomáš Slavata pomohl našemu DD Mikulov v pomoci a dodávce přímo do domova s dezinfekčními prostředky jak na úklid, tak i na dezinfekci rukou. Desinfekce rukou je pro pokožku namáhavou záležitostí a Tomáš si dal ještě práci s tím, že získal šetrnou dezinfekci pro ruce s panthenolem a následnými krémy na ošetření rukou. Pomoc byla směřována nejen našemu DD, ale ostatním domovům po celé ČR. Poděkování také patří jeho přátelům, kteří v tomto Tomášovi pomáhali – tzv. „Hromová parta“. Tomáš je stále veselý, pomoc jiným je pro něj samozřejmou záležitostí. Vždy se zajímá i o to jak jinak by nám mohl pomoci, co nás trápí…apod. DĚKUJEME mu také za to, že nám pomohl se sportovní výbavou – zdarma nám totiž sehnal 15 spacích pytlů, kterých už jsme dlouho volali. Dodal také cestovní tašky, nějaký ten batoh, kufr, trička…
Pomoc Tomáše Slavaty pro náš DD Mikulov a naše děti znamenala, že na velký celospolečenský a celosvětový problém Covid- 19 nejsme sami. Že okolí není lhostejná pomoc. Prostředky, na dezinfekci, které nám Tomáš poskytnul v době jara, byla „nedosažitelnou“ a nedostupnou nebo velmi drahou záležitostí. Tomáš to ovšem uměl a získal několik mnoho litrů, které podělil mezi potřebné.
Nominaci za náš DD v současné době směřuji na dobu stavu nouze, díky pandemii, ale samozřejmě, že máme s panem Tomášem Slavatou dobré zkušenosti i z let předešlých. Spolupracujeme spolu několik let. Pořádá sportovní soutěže pro děti z dětských domovů a ústavní péče. Tato problematika mu není lhostejná.

Domov Vesna p. o., Orlová-Lutyně nominuje:

Leona Fulnečková, Jana Sekerová, Barbora Škutová, Magdaléna Venglářová - Rádi bychom nominovali na tuto cenu své spolupracovníky. Všechna nominovaná děvčata pracují jako aktivizační pracovnice v Domově Vesna Orlová, p. o. Projekt s názvem "Vesna šije" - Pomoc má různé podoby a o tom nás přesvědčila epidemie koronaviru. Všichni zaměstnanci dělali možné a někdy i nemožné, aby naši uživatelé měli zajištěnou co nejlepší péči. Hned jak padlo rozhodnutí, zakrývat si ústa a nos prakticky vším co je po ruce a rouška se stala nedostatkovým zbožím. Daly naše aktivizační pracovnice hlavy dohromady. Domluvili se hned. Dvě donesli své šicí stroje. Ostatní hledali materiál, z čeho by se dali roušky ušít. Ta děvčata, která uměla šít, učila ty ostatní. Aby všichni zaměstnanci měli roušky. Nejenže se roušky šily v práci, ale děvčata je šila i o víkendech doma. Když bylo ušito pro zaměstnance, začalo se šít i pro uživatele. Z domu nosili prakticky všechno, z čeho se dali ušít roušky. Sluší se poděkovat všem, a tak bychom rádi poděkovali všem bezejmenným lidem a firmám, kteří nám v této době pomáhali.

Diecézní charita Plzeň nominuje:

Jan Jakub Ptáček - Pana Jana Jakuba Ptáčka, osobního sekretáře otce biskupa Tomáše Holuba, nominujeme za skupinu dobrovolných řidičů Biskupství plzeňského pomáhajících Diecézní charitě Plzeň s distribucí osobních ochranných prostředků sociálním službám v období nouzového stavu. Panu Ptáčkovi děkujeme za jeho dobrovolné, obětavé a časově flexibilní nasazení při rozvážení dostupných osobních ochranných prostředků všem sociálním službám v Plzeňském kraji a charitním službám v Karlovarském kraji.

P. Mgr. Petr Konopík - Pana pátera Petra Konopíka nominujeme za skupinu dobrovolných řidičů Biskupství plzeňského pomáhajících Diecézní charitě Plzeň s distribucí osobních ochranných prostředků sociálním službám v období nouzového stavu. Otci Konopíkovi děkujeme za jeho dobrovolné, obětavé a časově flexibilní nasazení při rozvážení dostupných osobních ochranných prostředků všem sociálním službám v Plzeňském kraji a charitním službám v Karlovarském kraji.

P. Mgr. Martin Váňa - Pana pátera Martina Váňu nominujeme za skupinu dobrovolných řidičů Biskupství plzeňského pomáhajících Diecézní charitě Plzeň s distribucí osobních ochranných prostředků sociální službám v období nouzového stavu. Otci Váňovi děkujeme za jeho dobrovolné, obětavé a časově flexibilní nasazení při rozvážení dostupných osobních ochranných prostředků všem sociálním službám v Plzeňském kraji a charitním službám v Karlovarském kraji.

Dětský domov a Školní jídelna Radkov-Dubová nominuje:

Tomáš Slavata - Nominace je podána na základě nezištné pomoci a podpory v době covidu-19.

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice, o.z., Ústí nad Labem nominuje:

Jana Špačková - Staniční sestra infekční stanice 3, vedoucí covidové standardní stanice - Od úplného začátku perfektně zvládla situaci s pandemii coronaviru. Okamžitě se zorientovala v problematice poskytování péče u vysoce infekčních pacientů, profesionálně, s rozvahou a klidně vedla celý tým, organizovala ošetřovatelskou péči, postupy, naučila všechny zaměstnance stanice jak se správně a účinně chránit, spolupracovala s ostatními zdravotníky. Velice empaticky přistupovala jak k pacientům, tak k příbuzným. Celkově šířila na stanici klid a pohodu, jak jen to v tak složité situaci bylo možné. Vykonávala činnosti nad rámec svých povinností i nad rámec pracovního úvazku.

Úřad městské části Praha 2 nominuje:

P. Mgr. Jakub Karel Berka, O.Praem. - Velice rádi bychom nominovali na cenu „Ď“ otce Jakuba Berku, a to nejen pro jeho duchovní přínos, ale hlavně obrovskou lidskost, entuziasmus, energii, kterou nezištně rozdává lidem na potkání a pozitivní přínos nejen pro komunitu věřících, ale pro celou naši krásnou a milovanou Prahu 2.
Jeho kázání je vždy lidské a motivační pro každého z nás. V kostele i v prostranství před ním pořádá mnoho akcí pro širokou veřejnost. Doslova „otevírá kostel pro každého kolemjdoucího“. V období pandemie společně s MČ Praha 2 vyvěsil na kostel dvě nadstandardně veliké státní vlajky, které na nám. Míru v těžkých dobách dodávaly lidem odvahu, sílu a pocit sounáležitosti. Za zmínku stojí také pořádání děkovné a prosebné mše pod širým nebem – na prostranství před chrámem sv. Ludmily. Mše, kterou páter uspořádal po rozvolnění „covidových opatření“ a kde poděkoval všem dobrovolníkům a lidem dobré vůle, kteří pomáhali v období pandemie byla první mší pod širým nebem na nám. Míru po 78 letech.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz