www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
DĚTSKÉ   DOMOVY,  CENTRA   A   SOCIÁLNÍ   ÚSTAVY   V   ČR


Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

Tomáš Slavata - Tomáš a Pavlína Slavatovi a jejich „Hromová parta“ si opětovně zaslouží tuto nominaci. Nejenže jako první reagovali před 2lety na situaci COVID 19 a po celou dobu a vlastně, až do dnes, zaváželi do dětských domovů roušky, respirátory, ochranné pomůcky, antibakteriální gely, desinfekce ANTIKOVID, krémy na ruce, vitamíny a pomohli nám vytvořit dostatečnou zásobu všeho tolik potřebného, za což jsme byli velice rádi. Uspořádali nádhernou akci v Cirk La Putyka , na které osobně poděkovali 140 zástupcům dětským domovům za jejich práci a každý domov obdržel nádhernou skleněnou cenu, kterou vyrobil Dalibor Šípek. Zorganizovali a uskutečnili sbírku oblečení z dětských domovů pro děti v uprchlickém táboře v Řecku a přímou pomoc dětem a maminkám na Ukrajině. I přesto, že poslední měsíce pracují na rekonstrukci svého domu, nezapomínají organizovat besedy a návštěvy DD. 3. května 2022 startuje tradiční Slavata Triatlon Tour, na který se již všichni v Plzni těšíme. A to vše bez prezentace, fotek a jakéhokoliv veřejného děkování. Zaslouží si vyjádření velké úcty, lidskosti a skromnosti s nekonečnou touhou pomáhat. Děkujeme!!!

Dětský domov a Školní Jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Pomoc dětským domovům a ústavům sociální péče obdarovat děti vánočními dárky. Děti si namalují dvě vysněná přání. Do projektu jsou zapojeni zdravotně znevýhodnění lidé, kteří zajišťují propojení mezi dárcem a celým systémem. Tímto chceme celému týmu Tango poděkovat za jejich spolupráci, pomoc a energii, kterou nám každoročně věnují. Děkujeme!

Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová nominuje:

Nadační fond PRO život - S manž. Zevlovými se znám cca 2 roky. Za tu dobu našemu domovu nesmírně pomohli. Nejdříve se jednalo o pár návštěv našem DD. Vždy dětem dovezli spoustu dárků, poté zajistili nové postele a nábytek na ložnice pro děti. Zařídili dětem vánoční dárky, které do Dd přivezli. Každé dítě dostalo přesně to co si přálo. Stali se z nás kamarádi. Když jsme byli na výletě v Praze , zajistili nám program – elektrické motokáry. Poté přijeli na víkend za dětma, opět dovezli skvělé kamarády, holiče yotubéry, aj. Také přivezli dětem el. Koloběžky. Poslední akci je to, že zorganizovali bezplatně pro celý náš DD týdenní pobyt v Praze se spoustou programů. V neposlední řadě nám pomohli získat devítimístné auto pro děti. Stali se z nás přátelé. Jsou to skuteční mecenáši.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

Spirax Sarco spol s r.o. - Financování volnočasových aktivit a dětských táborů pro naše děti, formou finančních sponzorských darů, zafinancování oken na našich cvičných bytech na našem odloučeném pracovišti v Budkově. Z naší strany jim patří velké poděkování.

Constructing s.r.o. - Ing. Jan Mandičák, Ing. Kateřina Mandičáková - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již desátým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

ALTREVA spol. s r.o., zastoupená: jednatelkou Ludmilou Tesařovou - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí. Z naší strany jim patří velké poděkování.

manželé Uherkovi - Manželé Uherkovi jsou naprosto báječní lidé se srdcem na dlani a občas jim musíme kontrolovat záda, jestli jim na lopatkách nevyrostla andělská křídla!!! Stále pro nás vymýšlí různé projekty, kde by náš dětský domov získal peníze, nebo nějakým způsobem podpořily naše děti. Paní Uherková se každoročně stará o to, aby každé naše dítě dostalo pod stromeček vánoční dárek. Kdybych snad řekla, že nám chybí šály a čepice, určitě by po večer pletla ?. Také pro nás pořádá sbírku školních pomůcek. Je to úžasná žena!! Pan Uherek zase nám velmi pomáhal při covidu, kdy nám zajistil ochranné pomůcky pro děti a zaměstnance nebo jezdí na kole, aby za získané body jely naše děti na letní dětské tábory. Oba jsou naprosto úžasní a jsou pro naše děti velkou motivací, že když se chce, tak všechno jde!!!

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 13 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu.
- Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny.
- Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově.
- Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků.
- Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky.
- Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Centrum Kociánka, Brno nominuje:

Mgr. Milan Fiala, Planetárium Morava - Pan Fiala se nám před lety ozval, že by nás rád navštívil se svým Planetáriem Morava, což je mobilní planetárium do škol. Samozřejmě zcela zdarma pro naše uživatele ?. Za tu dobu máme za sebou již několik setkání, věnoval se našim uživatelům celé odpoledne, zajímal se velmi o to, co by je bavilo, jak má program sestavit tak, aby byl krásný a poučný pro všechny. Vše pečlivě připravil. Kromě toho nám již 4krát připravil celodenní program plný venkovních aktivit pro naše uživatele v rámci našich společenských akcí. Vše dělá zdarma, precizně, zajímá se o naše potřeby, je velmi ochotný a milý. Jde vidět, že nejen svou práci dělá od srdce, ale stejně tak jeho pomoc odtud pramení. Děkujeme!

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ, Vrbno p. Pradědem nominuje:

Pavlína Lesniaková - Paní ředitelka má v péči mateřské školy děti našeho dětského domova. K těmto přistupuje s vysokou dávkou profesionality, podporuje projekt spolupráce obou organizací. Společně se všemi dětmi dochází do dětského domova, kde děti konají výtvarné činnosti či jiné aktivity. S organizací je v kontaktu, pomáhá všemi prostředky, aby se děti bez rodičů cítily ve školce jako všechny ostatní, což umožňuje úžasnou integraci a start dětí ve školském prostředí. Jí vedený tým vhodně motivuje pro práci s dětmi z dětského domova

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz