www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
DIVADLA,  DIVADELNÍ  SPOLKY  V  ČR


Moravské divadlo Olomouc nominuje:

Ing. Ladislav Vitoul - Zakládající člen Mecenášského klubu Moravského divadla Olomouc - Pan Vitoul a jeho rodina dlouhodobě podporují Moravské divadlo Olomouc. V září 2019 se stal prvním mecenášem MDO. Na základě jeho příkladu začali do Mecenášského klubu vstupovat další lidé.

Národní divadlo Brno nominuje:

VARS A.S. - Festivaly - Divadelní Svět Brno a Janáček Brno - Firma VARS podporuje obě festivalové aktivity Národního divadla od roku 2014, podpora je stabilní a narůstá.

OHL ŽS A.S. - Podpora ND Brno - Po dvou letech generálního partnerství významné stavební firmy vůči Národnímu divadlu Brno je zjevné, že jde o cestu správným směrem.

Kateřina Tušilová, Písek nominuje:

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku - Spolek vznikl v roce 1997.
Má zhruba okolo 40ti dobrovolníků (ochotníků). Různého věku (od žáků Základní škol po seniory v penzi).
Někteří z nich hrají, další pomáhají s osvětlením, nápovědou, kostýmy, kulisami. Ale dohromady je to parta lidí, kteří s velkým nasazením a upřímným srdce dělají divadlo.
V roce 1883 byla poprvé uvedena Stroupežnického hra Zvíkovský rarášek na hradě Zvíkov. A tento spolek v roce 1997 tuto tradici na hradě Zvíkov znovu oživil. Od té doby pořádá každé prázdniny Zvíkovské divadelní léto. Vše se odehrává v majestátních prostorách hradu Zvíkov. Jejich nadšení pro divadlo je rok co rok odměněno velkou návštěvností. Nejen stálými příznivci tohoto spolku, ale i turisty, kteří zavítali náhodně při prohlídce hradu Zvíkov. Spolek též se svým repertoárem cestuje po okolních obcích a účastní se přehlídek ochotnických divadel a spolků.
Reprezentovali město Písek na 49 divadelních přehlídkách. Mohu jmenovat například Pohádkový vikend v Českém Krumlově, Dačické kejklování v Dačících, Voskovcova Sázava v Sázavě a další.
Jsem si jista, že tento spolek, tato parta lidí si zaslouží velké poděkování za to, co dělá. Dávají lidem možnost prožít nádherný kulturní zážitek nejen v prostorách divadla, ale i v prostorách majestátného hradu Zvíkov a to vše nezištně, s láskou a obrovským zapálením.

Adéla Tušilová s rodinou, Písek nominuje:

Loutkový spolek Nitka - Divadélko Nitka jsou samí ochotníci. Je to parta nadšenců, kteří ve svém volnu věnují svůj čas loutkám. Loutkám, které přinášejí dětem radost, úsměv do tváře. A nejen dětem, ale i dospělým, protože i dospělí občas zatouží vrátit se do dětských let.
Já sama, když jsem byla malá, tak jsem byla na jejich představení. A tak jim chci poděkovat, protože si myslím, že dělají správnou věc nezištně, se srdcem a pro úsměvy dětí. Spolek Nitka hraje kousek od mého bydliště v prostorách Divadélka Nitka. A také pořádají každoročně "Neobyčejný festival loutkových divadel". Den před tímto festivalem na Bakalářích v Písku vyroste velké šapitó a městem procházejí loutky a zvěstují velkou kulturní událost z říše divadla a loutek. Po dobu dvou dnů mohou děti i dospělí prožít pěkný zážitek ve společnosti ochotnických herců a loutek. A díky nim odcházet domů s úsměvem na tváři.

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel, ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek nominuje:

Divadlo Pod čarou - alternativní hudební a divadelní klub - Letos oslavuje 20 let na písecké kulturní scéně. Existuje jako zapsaný spolek od 25. ledna 2000. V prostorách bývalého kina Svět odpracovali jeho členové nespočetně hodin při opravách svépomocí, celý objekt města vlastní prací výrazně zhodnotili. Poskytují zázemí různým hudebním skupinám, souborům a pomáhají i mnohým školám, dalším neziskovkám a volnočasovým sdružením. Pořádají benefiční koncerty, výtěžek jde na charitu, dělají akce pro děti i širokou veřejnost. Pro mě je to parta nadšených lidí s obrovsky pestrou nabídkou a kvalitním zázemím pro aktivity mnohých dalších.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov nominuje:

Marie Marešová - Vážení porotci, ráda bych touto cestou navrhla k udělení toho prestižního ocenění paní Marii Marešovou. Divadelní spolek Ochotníci Ostrov navázal na tradici ochotnického divadla v Ostrově a už roku 1992 začal opět sypat divákům spoustu úžasných her pro děti i pro dospělé. Jeden ze zakladatelů spolku, Jan Mareš, je naším principálem do dnešních dnů. Za svou neutuchající energii si zasluhuje pravidelně naši úctu a poděkování. Společně s ním však za všemi úspěchy našeho snažení stojí jeho žena, Marie Marešová.
Maruška (prosím o prominutí tohoto familiárního oslovení, ale této milé paní se ani jinak říkat nedá) zastává v našem divadle nenahraditelnou a nejdůležitější pozici nápovědy. Nervuje se s námi na každé zkoušce i představení, má neuvěřitelnou trpělivost a vždy ráda pomůže. Po celou dobu svého působení navíc pomáhá se scénami i kostýmy. Doprovází nás na každé akci. Její úsměv, humor i neuvěřitelná energie je nám pokaždé vzpruhou a hnacím motorem. Maruška je člověkem skromným, vždy stojí v ústraní, svému muži po boku a odmítá jakoukoliv slávu (problémem je i kytička na jevišti po premiéře), proto se o její práci neví zdaleka tolik, jako o práci pana principála. Pro nás je však neméně důležitou.
Paní Marešová oslavila v loňském roce nádherných 80 let, a my bychom ji rádi dodatečně dali najevo i prostřednictvím Vaší ceny, jak moc si ji vážíme. Takovýchto skromných a úžasných lidí, kteří pomáhají s úsměvem a láskou v srdci, bohužel, mnoho není.
Děkujeme a Váš čas a držíme palce celé organizaci Ceny Ď.
Za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov, Lena Pintnerová

Naivní divadlo Liberec, p.o., nominuje:

Tomáš Absolon, ABS – Liberec, s. r. o. - Mezinárodní-festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka - Pan Tomáš Absolon je dlouhodobým partnerem festivalu řadu let a svým příspěvkem, který poskytuje na divadelní činnost i v letech, kdy se festival nekoná (bienále) se výrazně vymyká podporovatelům z privátní sféry, jejíž podíl bývá spíše jednorázový a zdaleka ne tak výrazný.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz