www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
DIVADLA,  DIVADELNÍ  SPOLKY  V  ČR


Divadlo Ungelt, Praha nominuje:

Zuzana a Martin Molnárovi - Zuzana a Martin Molnárovi byli naši běžní diváci. Chodili k nám tak často, až se stali členy Klubu přátel Divadla Ungelt. Brzy jsme se s nimi sblížili, neboť dokázali skvěle reflektovat naši práci. Jejich zpětné vazby jsme si nesmírně cenili. Pandemie covidu divadlo bolestně zasáhla a my bojovali o přežití. V době, kdy jsme už ztráceli víru, nás manželé Molnárovi podpořili nejen psychicky, ale také finančně. Šokovalo nás to i dojalo – věděli jsme totiž, že mají běžné civilní povolání a rozhodně tak nemají finanční prostředky na rozdávání. Pandemie byla dlouhá a oni nás během ní opakovaně poctili podporou. Přirozeně se tak stali našimi hlavními partnery. Když jsme jim řekli, že bychom je rádi nominovali na Cenu Ď, oponovali nám, že jejich podpora je vzhledem k nákladům divadla jen „kapkou v oceánu“ – i kdyby to tak bylo, bez kapky by nebyl oceán.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov nominuje:

Lenka a Václav Novotní - Manželé Novotní doprovázejí Divadelní spolek Ochotníci Ostrov už od dob jeho obnovení (tedy 30 let). A není to „jen“ docházení na zkoušky. Bez jejich hereckého talentu by se neobešla skoro žádná naše divadelní hra ani pohádka. Ale k tomu, se oba starají o samotný chod divadla, a tvoří jeho nezbytné zázemí. Lenka se stará o divadelní fundus. Šije, pere, žehlí, uklízí, shání… a mnohé další, které se nedá ani popsat slovy. Má v hlavě všechny rekvizity k pohádkám i představením pro dospělé, co se kde kdy hraje a co je kde potřeba a v jakém stavu. Občas zavrčí, ale kdo z nás by podobnou aktivitu vydržel, byť i pouhý rok, skončil by na psychiatrii. Vašek zajišťuje kulisy, techniku, prostory… Dobře ví, kolik bude potřeba aut, do jakého se vejdou kufry a kde bude potřeba světla nebo zvuk. Je to opravdu těžké popsat, čím vším se oba ve spolku zabývají. Věnují divadlu každou svou volnou chvilku, a to ve všední dny i o víkendech. Bez nich by bylo potřeba najmout minimálně celý tucet takových, aby vše fungovalo, jak má. Manželé Novotní ochotnickým spolkem v Ostrově prostě žijí a žijí pro něj. Za celý spolek Ochotníci Ostrov moc děkujeme, že takoví jsou a že díky nim můžeme dělat i my to, co nás baví!

Tomáš Večerka, principál dětského ochotnického divadla Lupínek v Březové nominuje:

Miroslav Bouda, starosta města Březová - Náš dětský divadelní soubor má tradici od roku 1995, kdy jsem v něm měl možnost zažít jeho začátky jako žák třídní učitelky, zakladatelky souboru Lupínek, také já, se svými kamarády. Na Březové se z Lupínku stal živoucí pojem, nemající ambice sklízet obdiv a ceny, ale doplnit běžný život něčím smysluplným, co navíc bude bavit děti, potažmo jejich kamarády, rodiče, prarodiče, sousedy, či spoluobčany v dalších končinách našeho kraje, kam jezdíváme také hrát. To vše by nebylo bez pochopení a osobního zápalu pro věc pana starosty, kterému jde od roku 1998, kdy je ve funkci, o komplexní vidění života města, které vede, takže není v jeho případě možné, aby se nezasazoval o pomoc dětskému divadlu, jako všemu, co tady chce žít a má fakt smysl. Nikdy neřekl „ne“, vždy bylo možné získat dopravu na účet města, podporu v poskytnutí prostor a mnoho dalšího. V dlouhodobém horizontu člověk pozná, zda se tak činí kvůli politickým bodům, či protože to tak prostě má být…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Tomáš Večerka, principál dětského ochotnického divadla Lupínek v Březové nominuje:

Veronika Pazderová, dobrovolná asistentka dětského ochotnického divadla Lupínek na Březové u Sokolova - Nominují paní Veroniku Pazderovou, jejíž dítě se v roce 2017 jako herec přihlásilo do našeho ochotnického dětského divadla Lupínek na Březové, aby o rok později paní Pazderová, když poznala potřeby tohoto souboru, sama nabídla své obětavé nezištné služby tomuto divadlu jako asistentka souboru, na níž je absolutní spoleh. S velkou chutí pomáhá zastává roli asistentky při vystoupeních, pomáhá s líčením, rekvizitami a ošacením herců. Divadlo je kolektivní záležitost, pro děti i zábava a samozřejmě je nutné říct, že jim to něco do života stran zkušeností a poznání tohoto světa, ale aby tohle všechno se mohlo dít, je třeba obětavých lidí kolem a jednou takovou, velmi obětavou duší Lupínku, je právě paní Pazderová, za což jí děkuji nejen já, ale jsou ji vděčné i děti. Lupínek bude brzy slavit 30 let činnosti, všem, kteří na tom mají zásluhu, patří také dík, vždyť tímhle divadlem už prošly stovky dětí obohacených o mnoho zážitků a poznatků.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz