www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  V  ČR


Petra Kaldová, ředitelka AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o., nominuje:

Iveta Churavá - Životní prostředí - Iveta je úžasný človíček! Tak, jak jsem měla možnost Ivetku poznat – slovy Otty F. Bablera se může pyšnit všemi 5 P, tedy: pracovitá, přívětivá, přítulná, přičinlivá, prachatá. Přeloženo do lidštiny: produktivní, milá, přímá, činorodá a úspěšná dáma! ? Ivetu jsem oslovila před zahájením osvětového projektu RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! v roce 2015. Požádala jsem jí o dárkové koše plné farmářských dobrot, pro vítěze projektu, kdy oceňuje firmy a obce, které přispívají k recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Ivetka hned na první dobrou řekla: ANO! To se musí podpořit! A dárkový koš pro Absolutního vítěze máte od Lidušek jako sponzorský dar akce! To bylo v roce 2015 – letos je připraveno vyhlášení již 5. ročníku soutěže a co myslíte? Ceny pro vítěze připravuje Iveta a každý rok, podpoří naše konání sponzorským darem! Její přínos je ale daleko větší – podporuje svou činností farmáře, zemědělce a malé živnostníky z pekáren a cukráren, řezníky a uzenáře z lokality Plzeňského kraje, když v Plzni prodává jejich produkty ve svých Farmářských prodejnách U Lidušky – je to člověk, kterému není lhostejné okolí, prostředí, ve kterém žijeme. Organizuje i velkou spoustu charitativních počinů a veřejně se bere za práva malých a drobných živnostníků! Má můj obdiv! Mám ji moc ráda!

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. - Osvěta recyklace stavebních a demoličních odpadů - Miroslav Škopán je zakladatelem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, neúnavný propagátor zlepšování životního prostředí a zpracování stavebních demoličních odpadů na výrobky podle stávajících norem a zákona o odpadech.
Zakládající člen a předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice (1995), přátelský a laskavý člověk Miroslav Škopán vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně, kde je od roku 1977 až dosud také zaměstnán jako akademický pracovník.
Letos již 25. rokem zastává funkci předsedy Asociace pro rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR, aktivně přednáší, zastával a nadále zastává řadu funkcí v orgánech, asociacích a radách působících v oblastech ochrany životního prostředí, přírodních materiálových zdrojů a další, a to nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.
Jeho snahou bylo, je a bude šířit osvětu v oboru a válcovat předsudky ze znovuvyužití recyklovaných stavebních odpadů ve stavbách, a tím šetřit nejen životní prostředí, ale i přírodní surovinové zdroje nerostů a vlastní ekonomiku staveb.
Od roku 1995 se aktivně podílí na prosazování, optimalizaci a legislativních zlepšeních recyklace stavebních odpadů. Je členem Rady odpadového hospodářství České republiky ministra životního prostředí, členem Pracovní skupiny pro druhotné suroviny v rámci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Ministerstva průmyslu a obchodu, je předsedou mezinárodní asociace recyklace EQAR. Dále publikuje v odborných časopisech a na internetu, přednáší, při pedagogické činnosti předává své zkušenosti studentům, podílí se na vědeckovýzkumných projektech, působí jako znalec v oboru dopravní, manipulační a drtící techniky – zvláště pro zpracování stavebních demoličních odpadů… Co se týká recyklace stavebních odpadů, je významným vizionářem, který své vize, i díky nekompromisnímu jednání pro dobrou věc, přenáší do reality, čímž nemalou měrou přispívá k ochraně životního prostředí.
Výrok pana docenta: „Recyklované kamenivo ve stavební výrobě nacházelo, nachází a nacházet bude stále široké uplatnění. Při jeho použití dochází jak k šetření nerostného bohatství (ani zásoby kameniva nejsou nekonečné), tak i úsporám při vlastní stavbě“. Všudypřítomná Nerudova otázka „Kam s ním?“ je tedy v případě stavebních a demoličních odpadů zodpovězena!
Za celoživotní přínos recyklaci stavebních a demoličních odpadů patří Mirkovi velký dík!


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz