www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  V  ČR


Petra Kaldová, generální ředitelka AZS 98, dlouholetá členka celostátního Kolegia ceny Ď nominuje:

Zdeněk Pavlíček, starosta města Plánice (okres Klatovy) - Rozhodla jsem se nominovat na cenu Ď pana starostu Plánice Zdeňka Pavlíčka, protože je úžasný hospodář a přemýšlí o tom, jak bude nakládat s dary přírody, které jsme dostali a recykluje stavební demoliční odpady a hledá cestu, jak ten materiál uplatnit ve stavbách, které město Plánice spravuje. Za mně má palec nahoru a zasloužil si ode mě nominaci na cenu Ď 2022.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Hana Gregorová, občanka ČR, jinak zdravotní sestra v Karlových Varech nominuje:

Vilém Babič - Pan Vilém Babič působí jako člen stráže ochrany přírody na Karlovarsku v Záchranné stanici DROSERA na Bublavě (záchranná stanice handicapovaných zvířat a ohrožených živočichů), kde s ohromným lidským obětavým nasazením provádí velmi potřebnou a odbornou osvětovou i praktickou činnost, věnuje se mládeži, zahraňuje zraněné ptáky a drobné živočichy, provádí jejich základní ošetření, ale také monitoruje, odchytává… Pan Vilém Babič nelení a je k dispozici setkáním s dětmi, například rád zavítá do herny Sranda Lama v Chodově, stejně jako do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově, kde se sovičkou Johankou působí prostřednictvím poutavých vyprávění na děti a jejich vztah k přírodě. Tím motivuje děti, ale i jejich rodiče k ochraně přírody a ke znalosti fungování záchranné stanice DROSERA. Samozřejmě například ve stacionáři má jeho návštěva se sovičkou Johankou ještě další, lidský rozměr, když takto potěší zdravotně handicapované děti a spoluobčany. Za takovéto činnosti odmítá být honorován, vše činí srdečně a zdarma. Patří mu veliký dík.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz