www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E / GRAND  PRIX  Ď  2020


JIHOČESKÝ KRAJ


Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominuje:

Miloš Bečvár - Od 7 let běhal na lyžích a dosahoval v Jihočeském kraji nejlepších výkonů. Po období dorosteneckém se dostal do armádního střediska vrcholového sportu v Liberci, kde trénoval 10 let v Dukle Liberec. Za své sportovní období získal 15x titul Mistra ČSSR, a 2x reprezentoval naši vlast na zimních OH a to v r. 1980 a 1984. Po ukončení aktivní závodní činnosti se vrátil do rodných Strakonic a zde otevřel obchod se sportovními věcmi – lyžemi, koly, potřebnými doplňky…. V rámci akce propagující sport mezi mládeží, soutěžili sportovci a televizní komentátoři přivedl do Strakonic Jaromíra Jágra a dražil se zde jeho dres. Hodnota získaná z dražby byla předána DD Volyně a ten nakoupil u jmenovaného za zvýhodněné ceny kola pro své svěřence. Tím začala dlouholetá spolupráce a pomoc ze strany jmenovaného dětskému domovu. Sportovní vybavení pro zimní sporty se nakupuje u „Mildy “, ten dělá servis kol pravidelně 2x ročně, lyží vše v rámci sponzorské činnosti.
Díky jeho činnosti a působení jsou děti motivovány k zimním i letním sportům a svým jednáním a chováním je jim příkladem. Z nejedněch dětských úst se ozývá, že by chtělo být jako on.
Pravidelně s dětmi domova hovoří o svém sportovním životě, svých úspěších a vysvětluje dětem, co mu umožnilo těchto výsledků dosáhnout. JE VZOREM všem dětem domova.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ


Domov pro seniory Jevišovice nominuje:

Zdenka Komůrková - Domov pro seniory Jevišovice, p.o. dlouhodobě spolupracuje s paní Zdenkou Komůrkovou, knihovnicí z Městské knihovny Jevišovice, která pravidelně pořádá pro seniory Domova besedy zaměřené především na lokální historii, či besedy k různým svátkům a výročím a zajišťuje pro naše uživatele např. cestopisné přednášky apod. Dále ještě dochází paní Komůrková na organizované oslavy narozenin uživatelů Domova pro seniory, kde recituje básně, vždy vhodně vybrané k danému měsíci. Paní Komůrková také zásobuje uživatele Domova různými knihami na přání, dovolujeme si říci, že dělá svým čtenářům nadstandardní nabídku služeb. Též dlouhodobě usiluje o vydávání knih s většími písmeny nejen pro seniory, ale i pro ostatní čtenáře, kteří preferují texty s většími písmeny. Paní Komůrková spolupracuje též s naším Domovem na přípravách oslavy Dne seniorů, kde vystupují i žáci ze ZŠ Jevišovice.
Knihovnice absolvovala na FF MU kurz Učící knihovník, díky kterému může zařadit do besed i další prvky, jako např. téma informační gramotnost. Knihovna pořádá také besedy pro žáky jiných škol, kteří mají tyto besedy spojené s vlastivědným a dějepisným výletem do Jevišovic. Velmi intenzivně spolupracuje i s místní MŠ a ZŠ. Pořádá tematické besedy, navazující na právě probírané učivo, a to nejen z literatury, ale i z dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Besedy jsou vždy interaktivní. Aktuálně se zabývá myšlenkami na příměstský čtenářský tábor, klub přátel stolních her či vydávání časopisu, kdy by redaktory byly děti z místní ZŠ. Paní Zdenka Komůrková stále hledá nové, mnohdy netradiční cesty k tomu, aby si získala nové čtenáře, udržela stávající, a aby se vůbec všichni zapojili do čtení. I proto spolupracuje např. s hokejovým klubem HC Orli Znojmo. Sportovci dětem přibližují svůj vztah k četbě, inspirují je svou cílevědomostí. Děti zjišťují, že i sportovci musí být vzdělaní, že musí být zdatní v jazycích, aby v dnešním vrcholovém sportu mohli uspět. Za tuto aktivitu byla knihovna Jevišovice oceněna 3. místem v celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2018. Soutěže se účastnilo celkem 100 knihoven z celé České republiky.
V roce 2019 získala knihovna Jevišovice 1. místo v této celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2019.
Městská knihovna Jevišovice spolupracuje s Nemocnicí Znojmo. Zastřešuje Knižní pohotovost, což je vlastně obdoba Knihy do vlaku. Tato služba je ve znojemské nemocnici velmi vyhledávaná. Jedná se o bezplatné půjčování knih a časopisů na místech, která jsou frekventovaná a kde současně lidé tráví delší dobu. Knihovna se také podílela na sbírce knih pro dětské oddělení znojemské nemocnice.
Paní Komůrková realizovala projekt Čtení bez hranic. Jednalo se o aktivitu, jejímž cílem bylo jednak sdílení čtenářských zkušeností mezi studenty různých zemí a také využívání a rozšiřování jazykových znalostí. Vzniklo to díky zjištění, že české děti nerozumí slovenštině a naopak. Na sociální síti Facebook vznikla skupina, kde mohou studenti diskutovat o literatuře, povinné četbě a aktivitách spojených s literaturou. Do budoucna by jej chtěli rozšířit o angličtinu a němčinu.
Nejenom, že si paní Komůrková získává stále nové čtenáře, ale za dobu její působnosti se podařilo knihovnu zvětšit o studovnu s čítárnou, navýšit počet PC s připojením k internetu, pořídit čtečky e-knih, zprovoznit on-line katalog, rozšířit prezentaci knihovny o facebookové stránky, neustále si rozšiřuje své vzdělání a spolupracuje se spoustou knihoven. Realizovala knižní bazar a stále přijímá od dárců knihy k doplňování fondu či k doplňování Knižní pohotovosti.
Knihovnice též doručuje knihy imobilním čtenářům, či těm, kteří, z důvodu nemoci nebo časové tísně, nemohou přijít osobně do knihovny. Knihy doručuje nejen po Jevišovicích, ale i do okolních obcích. Spolupracuje s maminkami na rodičovské dovolené, pro které založila sdružení maminek nazvané Jevišováček.
Paní Komůrková spolupracuje i s ostatními spolky, jako např. s jevišovickým fotbalem či s mladými hasiči.
Spolupracuje také se spolkem žen – seniorek v nedalekých Střelicích a domluvila spolupráci tohoto spolku s podobným spolkem z Hlubokých Mašůvek.
Pořádá přednášky, besedy, workshopy, vzdělávací lekce a další akce nejen pro čtenáře knihovny, ale i ostatní občany z Jevišovic a okolí. V současné době zde probíhají pro všechny zájemce zdarma kurzy anglického jazyka a je možnost zde absolvovat výuku autoškoly. Paní Komůrková připravuje tiskové zprávy k některým akcím, pořádaným městem Jevišovice, zajišťuje výstavy do Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích a ve volných chvílích chodí do expozice Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích také provázet.
Je kontaktní osobou v komunikaci pro praxi studentů oboru Cestovní ruch pro absolvování praxe.
Spravuje webové a facebookové stránky Jevišovice – historie a zážitky. Je také amatérskou fotografkou. Nejraději fotí Jevišovice a jejich okolí a fotografie umísťuje právě na zmíněný web a facebook. Zviditelňuje tak krásy městečka Jevišovice.
Dále spolupracuje s aktivitou Znojemsko na dřeň, která se zaměřuje na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. V knihovně je sběrné místo pro konkrétní akce. V rámci projektu „Sdílená zkušenost“ byla v knihovně na stáži učitelka ČJ a současně knihovnice ze SŠ ve Znojmě.
Dále je paní Zdenka Komůrková spolupořadatelkou hudebního festivalu Jevišovický hlas, což je meziregionální přátelské setkávání pěveckých sborů.
Díky paní Komůrkové získala knihovna řadu ocenění:
-V roce 2014 od MZK za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života v obci.
-V roce 2015 v soutěži Městská knihovna roku v kategorii do 5.000 obyvatel za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity.
-V roce 2016 získala knihovnice Zdenka Komůrková ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje.
-V roce 2016 získala knihovnice také Poděkování z Městské knihovny Znojmo za vynikající práci v oblasti knihovnictví.
- V roce 2017 obdržela knihovna ocenění v soutěži Městská knihovna roku za obnovu interiéru knihovny.
-V roce 2018 se knihovna umístila na 3. místě v soutěži Knihovna jinak.
-V roce 2018 získala knihovna při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel.
- V roce 2019 se knihovna díky paní Komůrkové umístila na 1. místě v celorepublikové soutěži Knihovna jinak.
- V roce 2019 byla knihovna oceněna jako 1. v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel v soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje.
Zajímavostí především je to, že všechny tyto aktivity zajišťuje pouze 1 knihovnice – právě paní Zdenka Komůrková, která je navíc zaměstnaná v knihovně pouze na částečný úvazek. Většinu uvedených aktivit tedy realizuje ve svém volném čase.
Práce ji ale neskutečně baví a naplňuje. S oblibou říká, že nechodí do práce, ale do knihovny. Knihovna se díky paní Komůrkové stala místem přátelského setkávání nejen čtenářů, ale i ostatních obyvatel Jevišovic a okolí i všech generací.
A jak sama paní Zdenka Komůrková říká, nejvíce ji těší, že se z jejich přátel stávají čtenáři a ze čtenářů přátelé, PROTO JÍ PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A CENA Ď. My si její práce velice vážíme, zvláště při její každodenní vytíženosti, a přesto si najde ještě čas zavítat k nám do Domova pro seniory Jevišovice a procítěně předčítat seniorům. Využíváme této příležitosti k poděkování a ocenění její práce. Dovolujeme si říci, že se z knihovnice stala velká osobnost, která se významně podílí na dalším rozvoji všech občanů v okolí.

KARLOVARSKÝ KRAJ


Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb nominuje:

Světlana Keslová - Paní Světlana Keslová je jednatelkou firmy Unipap plus s.r.o. a také velmi milá a ochotná dáma, která se v rámci benefičního běhu s názvem „Františkolázeňská 24 hodinovka“ rozhodla podpořit Hospic Sv. Jiří a stala se ambasadorem. V rámci své výzvy si dala za cíl uběhnout 150 km a získat na činnost Hospice 15 000 Kč. Paní Keslové se ale podařilo mnohem více, dokázala zorganizovat vernisáž kurzů moderní malby společně s dražbou obrázků, které se vydražily za neuvěřitelných 45 200 Kč. Kdo by čekal, že to je vše, tak není, na výzvu paní Keslové přispívali další dárci a na činnost Hospice Sv. Jiří se podařilo celkem získat 73 700 Kč. Úplnou třešničkou na dortu je, že paní Keslová vymýšlí další akce na podporu hospice. Slovy nelze vyjádřit vděčnost a radost z aktivity paní Keslové, které se podařilo získat pro hospic nové podporovatele a rozšířit povědomí o službách mobilního hospice.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ


Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Eliška Bihariová - Eliška pomáhá v našem Domově hlavně při aktivizačních programech, a to především s pečením a vařením. Společně s uživateli tak vytváří různé pochutiny převážně sladkého rázu, jako jsou štrůdly, buchty, svatební koláče apod. Nezalekne se ale ani slaných věcí, kdy vymyslí vždy nějakou skvělou pomazánku. Pokud máme v Domově větší akci tak nás dokáže překvapit dalšími vzorky, co stihne napéct a vytvořit ještě doma. Tam již může vymyslet i složitější věci jako třeba cupcaky či makronky apod. Všichni příchozí si upečené věci od Elišky moc chválí a velmi rychle se po nich zapráší. Proto bychom jí touto cestou chtěli oficiálně poděkovat. Tato pomoc nám přináší mnoho věcí, primárně jde o trávení času s uživateli Domova, kdy si s Eliškou rádi zavzpomínají na toto tzv. „Babičkovské pečení“, ale i o obohacení uživatelů i personálu novými recepty a v neposlední řadě nás svými výrobky na úrovni prezentuje na našich akcích pro veřejnost.

LIBERECKÝ KRAJ


Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec nominuje:

Helena Linková - Dobrovolník doma i v Evropě - Paní Helence je 67 let. Celý život pracovala s mládeží. Vychovala s manželem 3 dcery. Pečovala o svou maminku. Její síla a ochota dělat něco pro druhé je neutuchající. Nejen že, je členkou Přátel přírody ČR, kde od roku 1999 začala pomáhat na dětských akcích, s německými partnery Trojmezí Hartau - Žitava na akcích poznávání tradic sousedů: víkendové pobyty dětí a letní tábory a to i v Lobau a Lebus - Mückenbusch .
Doprovázela studenty na mezinárodních setkáních: Elsterwerda konference - diskusní setkání s politiky a zástupci z Evropské Unie. V roce 2008 doprovázela dva studenty na semináři pro setkání studentů v Karlsruhe ,,European Childrens Summit 2009,, kde se setkali s účastniky desetičlenných skupin studentů z osmi evropských států.
Ráda pomáhá jako dobrovolník na cyklistických a lyžařských závodech:
Každoročně na Jizerské 50, dále na: Světových Pohárech v kombinaci,Letní Grant Prix,Kontinentální pohár ve skocích, MS 2009 – v lyžování Liberec, 2010 – pomoc při povodních Chrastava, Raspenava, ODM 2010 - Olympiáda dětí a mládeže, EYOWF 2011 - Zimní evropský olympijský festival mládeže, Okolo Liberce, "Kolo pro život". Bike Babí léto, EVACS 2012 --evropské atletické mistrovství seniorů v Žitavě, Cyklorájem Podralsko -- Osečná, Mizuno trail running cup - Ještědský půlmaraton 2013 Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování, RUN-UP běhy do schodů, Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften 2015 v Žitavě, Regionalmeisterschaften 2016 v Žitavě.
Paní Helena je od roku 2009 dobrovolnicí v o.s. D.R.A.K. z.s., kde nám tlumočí a doprovází nás v německém jazyce v rámci mezinárodních projektů. Heleno děkujeme Ti! Díky Tobě jsme se stali zahraničními partnery a máme možnost získat mnoho informací. Spolupracujeme a přinášíme si inovace do naší práce s dětmi, rodinami, mládeží, seniory a osobami se zdravotním postižením. Tobě patří naše poděkování.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


Dětský domov a Školní jídelna Radkov-Dubová nominuje:

Ing.Daniel Viceník a Jarmila Viceníková - Naprosto ojedinělý, příkladný, obětavý a profesionální přístup v rámci, náročné práce v oblasti přípravy dětí na budoucí život. Ve spojení s lidským a ochotným přístupem pomoci, bez ohledu na svůj volný čas.

OLOMOUCKÝ KRAJ


Roska Olomouc z.p.s. nominuje:

Petr Jiříček - Podpora Organizace Roska Olomouc.z.p.s -pacientů z Roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Pořádá ze skupinou pryor již 6 ročník Rozkafestu na podporu naší organizace. Celý čistý zisk věnují na pomoc Nám s roztoušenou sklerózou mozkomíšní. - Pro naší organizaci je tato podpora Moc moc důležitá. Jsme nezisková organizace na provoz a veškeré aktivity, které pro své klienty pořádám si musíme z převážné části sehnat sponzorské dary. Z těchto darů pořádáme rekondiční rehabilitační pobyty, celoroční cvičení pro klienty, přednášky i volnočasové aktivity. Bez takových milých ochotných láskyplných lidiček by mnoho našich klientů, bylo převážnou část svých životů doma, jen v domácím prostředí, takto za pomocí těchto úžasných lidí pod vedením p. Jiříčka mohou odjet ze svých domovů, setkat se se svými kamarády a přáteli pobýt v jiném prostředí než prostředí domova… JE PROSTĚ ČLOVĚK ZE SRDCEM NA PRAVÉM MÍSTĚ. Neumím to popsat, jsou úžasní, osobní poděkování již bylo mnohokrát, ale určitě si zaslouží poděkování veřejné.

PARDUBICKÝ KRAJ


Speciální základní škola Králíky nominuje:

Městská knihovna Králíky - Spolupráce naší školy a Městské knihovny Králíky odstartovala téměř před 20 lety. Začala dopoledními občasnými návštěvami našich žáků v knihovně, které přešly v pravidelné měsíční návštěvy. V rámci návštěv žáci zpracovávají úkoly, které pro ně ve spolupráci s knihovnicemi chystají učitelé českého jazyka. Žáci se tak učí vyhledávat informace v encyklopediích k právě probíranému učivu v naukových předmětech, seznamují se s literaturou určenou dětem. Pravidelně si půjčují knížky domů, a to bez jakéhokoliv poplatku a na neomezenou dobu – je brán zřetel na to, že přečtení knihy našim žákům trvá trochu déle. Do čtenářských koutků naší školy pravidelně věnují vyřazené časopisy. Těmito činnostmi nám pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost našich žáků. Naopak náš časopis Školní bravíčko, ve kterém prezentujeme aktivity našich žáků, akce školy, zařazují do čítárny v dětském i dospělém oddělení. I díky tomu se veřejnost seznamuje s děním naší školy.
Tato nastartovaná spolupráce se dále rozvíjela – knihovna nám poskytla prostory pro prezentaci výstupů našich projektů, které jsme zaměřovali na poznávání místního regionu. Obyvatelé Králík se tak seznámili se zajímavými historickými událostmi Králík, se starými fotografiemi, s přírodou Králicka, ale i s tím, že naši žáci jsou schopni realizovat projekty. Při prezentaci výstupů našich projektů jsou našimi pravidelnými hosty, kteří si vždy najdou čas a potěší nás svou návštěvou.
Spolu s knihovnou jsme odstartovali komunitní plánování v Králíkách s projektem na přeměnu místa na park setkávání a relaxace, jehož se měly účastnit všechny školy a školská zařízení města, které měly mít pod patronátem své místo. Ač nám na projekt nebyly přiděleny peníze, význam to mělo velký – ukázali jsme, že na projektech může spolupracovat více subjektů, prohloubily se i naše vzájemné vztahy. Šli jsme do dalšího projektu – Čtení pomáhá, prostřednictvím něhož jsme pro našeho Míšu, který má DMO, je odkázán na pomoc druhého, je nepohyblivý, komunikuje pouze očima, získali od čtenářů speciálně upravený počítač, jehož prostřednictvím Míša komunikuje, učí se.
Během naší dlouhé společné cestě přicházely pracovnice knihovny s nápady, jak našim žákům pomoci, jak ukázat ostatním, že i v této škole jsou žáci šikovní, zruční, že se mají čím pochlubit. Jedním z nich bylo vystavování výtvarných prací v prostorách knihovny, výzdoba prostor dětské čítárny výrobky našich žáků, výstavy žákovských prací. Knihovna nám nezištně poskytuje prostory čítárny, ve kterých pravidelně instalujeme výstavy s podzimní, vánoční, velikonoční tematikou. Knihovnice ochotně pouští návštěvníky i mimo otevírací dobu, aby se pokochali umem našich žáků. Vzhledem k tomu, že návštěvníci měli zájem o koupi výrobků, knihovnice přišly s nápadem, že nám budou výrobky prodávat a výtěžek nám předají – ten nám slouží na nákup nového materiálu, ze kterého můžeme tvořit nové výrobky, přispíváme dětem na aktivity, které pro ně pořádáme (se zaměřením na environmentální výchovu, na podporu zdravého životního stylu). Také nám poskytují zázemí při přípravě na prezentaci naší školy na vánočním jarmarku ve městě.
Proč pracovnice knihovny nominujeme? Pro jejich lidskost, vstřícnost, ochotu pomáhat, dobrosrdečnost, pro jejich úsměv, který pro nás vždy vykouzlí, pro jejich nadšení, zapálení pro dobrou věc, pro jejich hřejivé srdíčko. Pomohly nám zviditelnit tehdy, když jsme byli neviditelní, přehlížení. Pomohly nám v boji s předsudky druhých vůči nám. Pomohly nám získat sebevědomí, sebedůvěru – i postižené děti mohou v něčem vyniknout. MOC DĚKUJEME.

PLZEŇSKÝ KRAJ


Fakultní nemocnice Plzeň, nominuje:

Rouškové jaro s Covidovou jedenáctkou
Jaro 2020 bylo jiné, rouška a pojem Covid 19 byly denně s námi.
Život se ve Fakultní nemocnice Plzeň změnil neskutečnou rychlostí. Neustálé zvonění telefonu, houkání sanitek a vystrašené pohledy pacientů. Obavy z prvního úmrtí se naplnily a pak již byly všechny dny stejné, mírně děsivé. Chodníky v nemocnici byly poloprázdné, některé operační sály a oddělení zavřená, naopak jiné prostory byly plné pacientů a přítomného strachu z neznámého, zda TO dobře dopadne. Nemocnice fungovala jako správně sestavený hodinový stroj. Vše bylo poprvé, všichni se učili, i z vlastních chyb, a díky rozvaze a pokoře mnohých zdravotníků vše dobře klapalo a zapadalo do sebe. Tomu všemu napomohlo 11 statečných, 11 covidových vrchních sester, které denně kontrolovaly, motivovaly a uklidňovaly své týmy tak, aby poslání všech zdravotníků, léčit a uzdravovat, bylo naplněno.
Covidová jedenáctka denně řešila starosti a trápení svých kolegů, držela pohromadě týmy, které zachraňovaly životy. Měla nezastupitelnou roli. Covidová jedenáctka bylo jedenáct velitelů, jedenáct srdcařů, jedenáct jistot, že TO dobře dopadne.
Služebně nejstarší členka Covidové jedenáctky vrchní sestra 2. interní kliniky Ivana Witová dodává: „Covid nám na chvilku něco vzal, ale hlavně nám hodně dal. Nové zkušenosti, pocit sounáležitosti a vědomí, že v těžké době nejsme nikdy sami. Jsme národem dobrosrdečných lidí, kteří nám neskutečně pomáhali. Šli jsme cestou neprošlapanou, ale s hlavou vztyčenou a v případě potřeby jsme tady zas a znovu.“
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň

Bc. Červinka Aleš, vrchní sestra Kliniky pneumologie a ftizeologie - Služebně nejmladší vrchní sestra nemocnice, muž, který je svému týmu vzorem a oporou, smíšek, stratég, kamarád.

Mgr. Galušková Soňa, vrchní sestra 1. interní kliniky - Křehká blondýnka se zkušeností v intenzivní péči, nebojácná opora všech nelékařů, která je velmi akční a pracovitá.

Bc. Hodanová Yvona, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Ač je na pozici vrchní sestry největší kliniky FN Plzeň teprve od ledna, prokázala schopnost vedení týmu v době nejtěžší a vyhlásila tichý boj Covidu 19 v rámci Urgentního příjmu FN Plzeň.

Mgr. Hurtová Jitka, vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky - Organizačně schopná, lidská, zkušená, postavila za 3 dny neohrožené týmy sester pro boj v první linii.

Mgr. Kašparová Jitka, vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení - Zkušená vrchní sestra, která mávnutím proutku přeměnila jedno z pracovišť JIP na dočasný azyl pacientů s Koronavirem, nacházejících se v těžkém stavu. Přátelská a lidská zároveň.

Mgr. et Mgr. Kožíšková Zlata, vrchní sestra Urologické kliniky - Skromná a tichá vrchní sestra, která obětuje práci veškerý volný čas, utěšuje, podporuje, léčí a po čas pandemie vedla triážové sestry do nelítostného boje s Koronavirem.

Mgr. Bc. Mařík Karel, vrchní radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod - Vášnivý rybář, rozhodný radiologický asistent, který ani na chvilku nevypadl z role vůdce.

Mgr. Pinkasová Dagmar, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení - Nenápadná žena vedla velmi zkušeně tým sester nejvyššího typu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče, pečující o pacienty s diagnózou Covid 19.

Bc. Prayerová Marcela, vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny - Nepsaný vůdce boje s Koronavirem v rámci FN Plzeň, malá a drobná žena vyhlásila jménem Infekční kliniky boj zákeřnému onemocnění a s úsměvem na rtech jej vyhrála.

Mgr. Vávrová Simlerová Petra, vrchní sestra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - Tvořila po čas pandemie oporu a zálohu pro případ potřeby uvolnění dalších, zkušených sester. Žena, která vyhledává výzvy a je nám oporou.

Bc. Witová Ivana, vrchní sestra 2. interní kliniky - Zkušená, vrchní sestra, bok po boku svých kolegyň sestavila tým zkušených ambulantních sester, které se popraly s nečekanou výzvou se ctí. Máma týmu, učitelka, lektor i kamarádka.

REGION HL. M. PRAHY


Nadace Leontinka, Praha nominuje:

MŠ Záryby - Mateřská škola Záryby pod vedením paní ředitelky Radky Blanárové organizuje již 4 roky Vánoční benefiční jarmark pro Leontinku. Jarmark se každoročně koná při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na návsi v Zárybech. Z počátku věnovaly na jarmark své výrobky převážně děti z MŠ, postupně se ale přidali další obyvatelé obce Záryby – Martinov, členové obecních spolků, zkrátka zapojila se celá obec. Jarmark je vždy doprovázen hudebním programem, kde vystupují děti z mateřské i základní školy, pěvecký sbor Zárybníček (amatérské těleso složené ze zárybských dětí, maminek, tetiček a babiček) a jako hosté nevidomí hudebníci z Nadace Leontinka. Na jarmarku se prodávají ručně vyrobené vánoční ozdoby a dekorace, domácí vánočky, cukroví, perníčky a další dobroty a výrobky z rukou zárybských obyvatel. Nápad věnovat výtěžek jarmarku právě Nadaci Leontinka vznikl v době, kdy moji synové navštěvovali MŠ, a v rámci projektu, kdy rodiče představovali dětem svá povolání, jsem (coby dlouholetá spolupracovnice Nadace Leontinka) přivedla do školky nevidomou klavíristku a báječnou mladou ženu Ráchel. Ta strávila s dětmi celé dopoledne, povídala si s nimi, jak se žije „poslepu“, zahrála na klavír a zazpívala. Dětem i paní ředitelce se toto setkání moc líbilo a nápad, že zárybské děti pomohou dětem s postižením zraku, byl na světě. Od roku 2016 do roku 2019, tedy za čtyři ročníky Zárybského vánočního jarmarku, poslaly zárybské děti Nadaci Leontinka částku 82.570 Kč. Získané prostředky přispěly těmto projektům – nákup podsvícené obrazovky pro děti se zbytky zraku (2016), multisenzorická kniha Nanoušovy lumpárny pro ZP děti (2017), sportovní soustředění pro ZP děti (2018) a plavecko-rehabilitační kurz pro ZP děti (2019). Všechny podpořené projekty pomáhají dětem s postižením zraku získat větší sebevědomí a lepší pozici v životě mezi zdravými. Původní myšlenka „děti pomáhají dětem“ se tedy rozvinula tím nejlepším směrem a je zároveň důkazem, že i v dnešní době se najde mnoho lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a úsilí pro dobrou věc. Jarmark je nyní společným projektem MŠ Záryby, obce Záryby-Martinov a všech obyvatel a každoročně na počátku Adventu přináší světlo do života dětem s postižením zraku.

STŘEDOČESKÝ KRAJ


Národní památkový ústav – správa kláštera v Sázavě nominuje:

Spolek FAKT-UM a ing. Klára Vavříková - Spolek FAKT-UM a ing. Klára Vavříková každoročně od r. 2013 uspořádává v Sázavském klášteře bez nároku na odměnu v květnovém období tzv. Květinový den pro veřejnost, pestrý program zejména pro rodiny s dětmi. Jeho součástí je i jarní výtvarná soutěž pro děti i školní kolektivy z Čech a Moravy na konkrétní téma (v r. 2019 Malý princ, v letošním roce Staré pověsti české), ale zejména pro třídy mateřské a základní Školy v Sázavě. Všechna došlá výtvarná díla Spolek nabízí k prodeji a výtěžek zakoupených děl je vždy plně předáván správě kláštera jako účelový dar na obnovu maleb. Spolek se následně přímo účastní Květinového dne (KD) a pro jeho průběh zajišťuje dobrovolníky z řad Sázavských občanů, a svých přátel i odjinud, přičemž veškeré vstupné a příspěvky příchozích lidí na KD jsou Spolkem plně věnovány na obnovu nástěnných maleb. Druhotným efektem této aktivity je zájem nejen sázavské mládeže na podpoře záchrany uměleckého dědictví s vědomím, že jejich obrázky slouží dobré věci a je dobré pomáhat podle svých sil, tj. třeba i svým talentem.
Součástí programu Květinového dne je také vytváření florálních objektů, vázání kytiček pro maminky a babičky, přičemž všechen materiál a květiny jsou poskytovány zdarma. Veškeré práce a organizátorskou činnost této části KD zajišťují dobrovolníci a přátelé spolku FAKT-UM a sázavské floristky Ing. Kláry Vavříkové a studenti Střední zahradnické školy v Litomyšli. Také z této činnosti je výtěžek kompletně předáván jako dar na obnovu maleb. Tato nezištná pomoc vícero lidí na dlouhodobé přípravě a realizaci Květinového dne má svůj smysl tedy nejen ve finančních prostředcích pro obnovu maleb, ale i na propojování lidí, dětí, zájmu o podporu něčeho krásného a trvalého, a to od dětí až po dospělé. Každý dává dle svých možností. V tomto propojení finančního, dobrovolnického a společenského benefitu vidím nejcennější poselství a vzor, proč nominovat a ocenit v letošním roce Spolek FAKT-UM ve spolupráci s fyzickou osobou Klárou Vavříkovou a Mateřskou a základní školou v Sázavě. Z naší strany pak VELKÉ ĎEKUJI :-).

ÚSTECKÝ KRAJ


Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace nominuje:

Lada Nebeská - dobrovolník v Zoo - Lada, přišla do Zoo Děčín v dubnu 2019 s tím, že je po autonehodě, po které ochrnula na polovinu těla, ztratila krátkodobou paměť, podstoupila pár operací, a hlavně transplantaci kmenových buněk. Nyní je doma, doléčuje se a potřebuje nějakou činnost, protože jako aktivní sportovkyně, studentka a vůbec živel nemůže jen tak sedět doma. Bylo jí řečeno, že nehledáme žádného nového pracovníka a nejsme schopni ji proto zaměstnat. Lada o práci v zoo velmi stála s odůvodněním, že má ráda zvířátka a že bude pracovat klidně zadarmo. Zamysleli jsme se a domluvili se nakonec s naší zahradnicí paní Evou Fiegerovou, že by ji mohla být k ruce a vykonávat drobné činnosti. Vzhledem k tomu, že Lada z počátku nechtěla komunikovat s návštěvníky a chtěla dělat venku alespoň v blízkosti zvířat, tak Ladu to nadchlo tak, že ihned od druhého dne přišla a začala nejprve 3 dny v týdnu na zkrácený úvazek pracovat. Později začala chodit 4 dny v týdnu a koncem roku zde byla již každý den. Ze začátku nechtěla ani moc mluvit, a i některé její pohyby nebyly úplně ladné a byly dny, kdy ji zahradnice musela práci vysvětlit i víckrát, než ji pochopila. Ale nakonec se ukázalo, že pobyt mezi lidmi (nejen zaměstnanci, ale i návštěvníky) byl pro ni přínosem. Zlepšila se její paměť, motorické schopnosti jsou téměř bezchybné, a hlavně získala větší sebevědomí a chuť něco činit. A zoo na oplátku získala skvělého „zaměstnance“. V zoo v roce 2019 jako dobrovolník odpracovala neuvěřitelných 545 hodin zcela zdarma.

KRAJ VYSOČINA


Dětský domov, Náměšť nad Oslavou a Dětský domov, Jemnice nominují:

Tomáš Slavata - V době nouzového stavu, již od 19. 3. 2020, Tomáš Slavata kontaktoval dětské domovy a ihned začal tyto domovy zásobovat dezinfekčními prostředky, antibakteriálními gely, vitamíny pro děti, krémy na ruce atd. Tomáš Slavata a jeho Hromová parta opakovaně dojížděli do dětských domovů (i v pozdních nočních hodinách) a po celou dobu nouzového stavu dodávali vše potřebné zcela zdarma. Nelze vyjádřit slovy naši vděčnost za tuto nezištnou pomoc. Tomáši Slavatovi a jeho Hromové partě patří obrovský dík za tuto pomoc v nelehké době pandemie Covid -19. Tomáš si nominaci "Cena Ď za počiny v období šíření nemoci covid - 19" opravdu zaslouží a z naší strany je to to nejmenší, jak mu prostřednictvím ceny Ď poděkovat.

ZLÍNSKÝ KRAJ


Charita Valašské Meziříčí nominuje:

Skautský 1.oddíl Naděje , Michaela Kubišová - Začnu pěkně od začátku. Charita Valašské Meziříčí, kromě poskytování sociálních a jiných služeb, organizuje celou řadu různorodých akcí. Jejich realizaci většinou zabezpečuje prostřednictvím svých zaměstnanců. Jsou ale i takové akce, při kterých se bez pomoci dobrovolníků neobejdeme. Je to například Tříkrálová sbírka, Benefiční ples a jiné.
Před čtyřmi roky nám pomoc při Tříkrálové sbírce nabídla studentka prvního ročníku střední školy. Rádi jsme její nabídku využili. Už při ukončení sbírky řekla, že by ráda naši Charitě pomohla s přípravou benefičního plesu. Její zájem pomoci jsme opět přivítali. Dosud jsme věděli „jen“ o jedné slečně. To, že za ní stojí celý skautský oddíl, jsme se dověděli, jakmile naplno propukly přípravy benefičního plesu. Míša se svými skautskými kolegy se ujala výzdoby celého sálu, obsluhy fotokoutku, zajištění cen do tomboly, prodeje losů,…. No prostě zapojili se tam, kde bylo potřeba.
Od té doby skautský oddíl pomáhá naší Charitě pravidelně na akcích, které připravujeme pro širokou veřejnost. Je to již zmíněný Benefiční ples, Tříkrálová sbírka, Férová snídaně, Ukliďme Česko, Adventní akce – příprava adventních věnců, a jiné.
Rozsah jejich pomoci záleží na aktuální potřebě. Třeba na letošním Benefičním plese se skauti ujali mimo jiné i přípravy programu, moderování, pořizování fotek,…Mladší skauti zase pomáhají „v zázemí“. Třeba tím, že chystají drobné předměty na výzdobu sálu.
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé. Cennější, než finanční příspěvek, je ale nasazení mladých lidí, jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme jejich iniciativy, nápadů, energie, času a lásky.
Za ty roky spolupráce jsme se stačili více vzájemně poznat. Skauti a skautky z Naděje nepomáhají jen naši organizaci, ale aktivně se zapojují do celospolečenského dění. Skautský 1.oddíl Naděje z Podlesí je krásným příkladem pro další mladé lidi. Naše Charita jim za vše moc děkuje.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz