www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
MORÁLNÍ  VZOR  V  ČR


Běla Gran Jensen, prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka nominuje:

Ing. Jan Machálek - Po všech lidských stránkách příkladný člověk, inspirující poctivou neutuchající prací pro Rotary klub a další veřejně prospěšné aktivity. Kreativní podnikatel, spoléhající na svou poctivost, čest, pracovitost, nápaditost. Člověk, který, když za nouzového stavu pro covid-19 musel dočasně zastavit výrobu ve své sklárně Artcristal Bohemia ve Velkém Oseku, nelamentoval, nestěžoval si, naopak hledal nové cesty, jak podnikat a jak být příkladem ostatním, aby se také nevzdali i za velkých ekonomických ztrát. Jeho osobní zájem o skutečné dobro, kterému se nepřestal věnovat ani v tak složité chvíli a v kombinaci s osobním neprospěchářstvím, je geniální. Honza Machálek je skutečný morální vzor pro mne a věřím, pro celou naší zemi.
Jednou z jeho úžasných myšlenek například je, že když před dvěma lety obdržel nejvyšší vyznamenání od světového prezidenta Rotary, reagoval vyslovením svého dávného přání: "Více než 100 let Rotary pomáhá na celém světě dělat svět lepším. Bylo by krásné, aby jednou mělo svůj Mezinárodní den Rotary. Je datum, které rozhodlo o tom, vyzvat všechny kluby Rotary na celém světě, vyhlásit Mezinárodní den Rotary. Dne 6.6.1922 byl totiž oficiálně zaregistrován Rotary international. A když to vše stihneme, budeme i u nás tento den slavit. Nechci, aby to byl den chvály Rotary, ale by to byl den, kdy oslovíme lidi na celé zeměkouli, aby pomáhali jako my dělat svět lepším.”

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz