www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
MORÁLNÍ  VZOR   – ŠÍŘENÍ  DOBRÉ  NÁLADY


tým ceny Ď na návrh pořadatele ceny Ď Richarda Langera, který avšak není členem Celostátního Kolegia a tudíž o udělení ceny nehlasuje nominuje:

Zdeněk Barták - Zdeněk Barták je hudební skladatel, který netouží po slávě své tváře, proto se spíš nachází mimo kamery, fotoaparáty, byť jeho tvorbu asi každý z nás zná. Složil hudbu k mnoha desítkám filmů (Vítr v kapse, Disko příběh, Drsná planina, Pěsti ve tmě…), tv seriálům (Policie Modrava, Zdivočelá země), k muzikálům (Sněhová královna, Romeo a Julie, Baron Prášil…) a také z jeho skladatelského pera pochází celá řada dávno zlidovělých populárních písničkových hitů, jako NONSTOP, KAMARÁD KAMARÁD, JEN BLÁZEN ŽARLÍ…

Svého času vyhrál dokonce světovou soutěž slavného zpěváka Andrea Bocelliho, který si vybral právě jeho hit k nazpívání z mnoha set skladeb jiných skladatelů a tak Zdeňka Bartáka pozval do Itálie na jeho premiéru. Jméno „Barták“ je v populární hudbě pojem, což dokazuje i video dostupné na internetu, v němž slavní zpěváci písničkou gratulují Zdeňkovi k šedesátce a současně mu děkují za jeho hity – včetně Karla Gotta, Heleny Vondráčkové a dalších (https://www.youtube.com/watch?v=ipl7FxAEBTc&t=12s). Málokdo ví, že v Asii vyhrál řadu cen za své muzikály na zakázku tam vytvořené… O tom ale tato nominace není. Její podstata spočívá v tom, jaký je Zdeněk Barták člověk. Přes všechnu slávu, všechen úspěch, je to bodrý chlap milující svou zemi, respektující jiné národy, obdivující jejich kulturu a toužící po harmonii celého světa, o níž se snaží hudbou. Ale o tom vlastně také tato nominace není. Jde o poměr úspěchu a pokory, podobně, jako na základě nominace žáků škol v roce 2015 získal cenu Ď v této kategorii mistr Karel Gott (morální vzor očima dětí – poměr úspěchu a pokory). Pana Bartáka osobně znám od roku 2009, vždy byl nakloněn pomáhat morálně, radou a jinak ceně Ď, vždy ochotně nezištně věnoval svůj čas setkávání s potřebnými, které rád potěšil svou tvorbou. Proto jsem zaujatý a tato nominace tím může „utrpět“, ale jelikož si myslím, že vše, co zde píšu, je upřímné a Zdeněk Barták si zaslouží nejen moje uznání na poli „lidském“, dovoluji si i tak tuhle nominaci přihlásit a doufat, že Kolegium bude hlasovat nezaujatě, jako, věřím, vždy. O cenu přece nejde, každá nominace je symbol poděkování, tedy i tato. Zdeňku Bartáku, jsem moc rád, že Tě v životě mám, jsi chlapskou inspirací pro každého, koho baví žít a chce u toho mít pocit, že to není na úkor druhých.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz