www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

CENA   Ď   ZA   VÝZNAMNÝ   PŘÍNOS   PRO   ČESKOU   POTRAVINU   2021Prof.Ing. Jana Hajšlová, CSc. - za ohromnou erudovanost v oblasti kontroly kvality potravin. Paní profesorka působí na VŠCHT v Praze a je specialistkou na bezpečnost potravin. Získala respekt po celém světě a svou neunavnou vědeckou prací připsívá ke stále se zvyšujícímu standardu kvality potravin

Zemědělské družstvo Haňovice - za moderní produkci českých velmi kvalitních rajčat. Moderní skleníky, ochrana před škůdci hmyzem, využívání dešťové vody, rajčata se sklízí v době zralosti - proto chutnají, zatímco rajčata dvvážená přes půl světa se musí sklízet ne zcela zralá a doprava navíc zamořuje planetu. Toto družstvo obhájilo značku kvality KLASA, od prosince 2020 je držitelem certifikátu BEZ pesticidů, v roce 2021 získalo cenu Olomouckého kraje za přínos v životním prostředí, skleníky vytápí zbytkovým teplem ze své bioplynky...  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz