www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
DOMOVY  PRO  SENIORY  A  SOCIÁLNÍ  ÚSTAVY  V  ČR


Domov pro seniory Bažantnice, Hodonín nominuje:

Víly pro děti, nadační fond, Michaela Piňosová - Relaxační a fototerapeutická místnost v domově pro seniory - Budete-li naším klientem a zatoužíte po klidné relaxaci a fototerapii, otevřete dveře do místnosti na 7. podlaží a rázem se ocitnete uprostřed louky, pod břízkami, mezi lučními květinami, motýli, s obláčky na modrém nebi nad hlavou. Usednete do masážního křesla, pustíme Vám příjemnou hudbu a rozsvítíme léčivé světlo. A Vy se můžete kochat vlčími máky, motýli, schoulit se pod uklidňující větvoví břízky, spočítat bílé beránky nad hlavou… A to díky malířskému mistrovství paní Michaely Piňosové, která stěny místnosti takto vymalovala, z prostředků, které poskytl nadační fond Víly pro děti. Bez tohoto daru by naše terapie byla jen rehabilitačním výkonem – díky Vílám se stává zážitkem.

Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Marcela Čadská - Paní Marcela Čadská dochází do našeho Domova pravidelně jako dobrovolnice, každý týden od roku 2015. S láskou, porozuměním a lidskou účastí se věnuje ležícím klientům- předčítá jim, povídá si s nimi , drží je při tom za ruku, dává jim chuť do života a obrazně řečeno hladí i po duši. Ocenění v podobě ceny „Ď“ je pak projevem zasloužené úcty za její opravdu nevšední a nezištnou pomoc těm nejpotřebnějším.

Marie Mojžíšová - Paní Marie Mojžíšová pracuje v našem Domově od roku2007 jako staniční sestra. S profesionálním přístupem, organizačními schopnostmi a zároveň s úsměvem, láskou a porozuměním zajišťuje péči o naše klienty.

Kristýnka Drápalíková - Paní Drápalíková s výrazně empatickým způsobem, laskavostí a ochotou zabezpečuje v našem pobytovém zařízení náročnou péči ve prospěch těch, kteří se bez pomoci druhých již neobejdou.

Klára Křížková, Domov pro seniory u Kostelíčka, Pardubice nominuje:

Bethany – Dům pomoci - S radostí nominuji Bethany – Dům pomoci. Nezisková organizace, která se specializuje na pomoc seniorům nejenom v našem domově. Pomoc poskytují také rodinám, co se o své blízké starají v těžkém období.
Důležitost cítím v jejich celoroční pomoci. V pomoci finanční, ale hlavně v ochotě, vlídnosti, vstřícnosti a lidskosti. Již podruhé jsme měli společné Vánoce. Podpora byla v zajištění dárků a splnění všech přání našich klientů.
„Obyčejné povídání“ je někdy velmi vzácné. To vidím jako velký přínos.

Domov pro seniory Jevišovice nominuje:

Zdenka Komůrková - Domov pro seniory Jevišovice, p.o. dlouhodobě spolupracuje s paní Zdenkou Komůrkovou, knihovnicí z Městské knihovny Jevišovice, která pravidelně pořádá pro seniory Domova besedy zaměřené především na lokální historii, či besedy k různým svátkům a výročím a zajišťuje pro naše uživatele např. cestopisné přednášky apod. Dále ještě dochází paní Komůrková na organizované oslavy narozenin uživatelů Domova pro seniory, kde recituje básně, vždy vhodně vybrané k danému měsíci. Paní Komůrková také zásobuje uživatele Domova různými knihami na přání, dovolujeme si říci, že dělá svým čtenářům nadstandardní nabídku služeb. Též dlouhodobě usiluje o vydávání knih s většími písmeny nejen pro seniory, ale i pro ostatní čtenáře, kteří preferují texty s většími písmeny. Paní Komůrková spolupracuje též s naším Domovem na přípravách oslavy Dne seniorů, kde vystupují i žáci ze ZŠ Jevišovice.
Knihovnice absolvovala na FF MU kurz Učící knihovník, díky kterému může zařadit do besed i další prvky, jako např. téma informační gramotnost. Knihovna pořádá také besedy pro žáky jiných škol, kteří mají tyto besedy spojené s vlastivědným a dějepisným výletem do Jevišovic. Velmi intenzivně spolupracuje i s místní MŠ a ZŠ. Pořádá tematické besedy, navazující na právě probírané učivo, a to nejen z literatury, ale i z dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Besedy jsou vždy interaktivní. Aktuálně se zabývá myšlenkami na příměstský čtenářský tábor, klub přátel stolních her či vydávání časopisu, kdy by redaktory byly děti z místní ZŠ. Paní Zdenka Komůrková stále hledá nové, mnohdy netradiční cesty k tomu, aby si získala nové čtenáře, udržela stávající, a aby se vůbec všichni zapojili do čtení. I proto spolupracuje např. s hokejovým klubem HC Orli Znojmo. Sportovci dětem přibližují svůj vztah k četbě, inspirují je svou cílevědomostí. Děti zjišťují, že i sportovci musí být vzdělaní, že musí být zdatní v jazycích, aby v dnešním vrcholovém sportu mohli uspět. Za tuto aktivitu byla knihovna Jevišovice oceněna 3. místem v celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2018. Soutěže se účastnilo celkem 100 knihoven z celé České republiky.
V roce 2019 získala knihovna Jevišovice 1. místo v této celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2019.
Městská knihovna Jevišovice spolupracuje s Nemocnicí Znojmo. Zastřešuje Knižní pohotovost, což je vlastně obdoba Knihy do vlaku. Tato služba je ve znojemské nemocnici velmi vyhledávaná. Jedná se o bezplatné půjčování knih a časopisů na místech, která jsou frekventovaná a kde současně lidé tráví delší dobu. Knihovna se také podílela na sbírce knih pro dětské oddělení znojemské nemocnice.
Paní Komůrková realizovala projekt Čtení bez hranic. Jednalo se o aktivitu, jejímž cílem bylo jednak sdílení čtenářských zkušeností mezi studenty různých zemí a také využívání a rozšiřování jazykových znalostí. Vzniklo to díky zjištění, že české děti nerozumí slovenštině a naopak. Na sociální síti Facebook vznikla skupina, kde mohou studenti diskutovat o literatuře, povinné četbě a aktivitách spojených s literaturou. Do budoucna by jej chtěli rozšířit o angličtinu a němčinu.
Nejenom, že si paní Komůrková získává stále nové čtenáře, ale za dobu její působnosti se podařilo knihovnu zvětšit o studovnu s čítárnou, navýšit počet PC s připojením k internetu, pořídit čtečky e-knih, zprovoznit on-line katalog, rozšířit prezentaci knihovny o facebookové stránky, neustále si rozšiřuje své vzdělání a spolupracuje se spoustou knihoven. Realizovala knižní bazar a stále přijímá od dárců knihy k doplňování fondu či k doplňování Knižní pohotovosti.
Knihovnice též doručuje knihy imobilním čtenářům, či těm, kteří, z důvodu nemoci nebo časové tísně, nemohou přijít osobně do knihovny. Knihy doručuje nejen po Jevišovicích, ale i do okolních obcích. Spolupracuje s maminkami na rodičovské dovolené, pro které založila sdružení maminek nazvané Jevišováček.
Paní Komůrková spolupracuje i s ostatními spolky, jako např. s jevišovickým fotbalem či s mladými hasiči.
Spolupracuje také se spolkem žen – seniorek v nedalekých Střelicích a domluvila spolupráci tohoto spolku s podobným spolkem z Hlubokých Mašůvek.
Pořádá přednášky, besedy, workshopy, vzdělávací lekce a další akce nejen pro čtenáře knihovny, ale i ostatní občany z Jevišovic a okolí. V současné době zde probíhají pro všechny zájemce zdarma kurzy anglického jazyka a je možnost zde absolvovat výuku autoškoly. Paní Komůrková připravuje tiskové zprávy k některým akcím, pořádaným městem Jevišovice, zajišťuje výstavy do Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích a ve volných chvílích chodí do expozice Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích také provázet.
Je kontaktní osobou v komunikaci pro praxi studentů oboru Cestovní ruch pro absolvování praxe.
Spravuje webové a facebookové stránky Jevišovice – historie a zážitky. Je také amatérskou fotografkou. Nejraději fotí Jevišovice a jejich okolí a fotografie umísťuje právě na zmíněný web a facebook. Zviditelňuje tak krásy městečka Jevišovice.
Dále spolupracuje s aktivitou Znojemsko na dřeň, která se zaměřuje na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. V knihovně je sběrné místo pro konkrétní akce. V rámci projektu „Sdílená zkušenost“ byla v knihovně na stáži učitelka ČJ a současně knihovnice ze SŠ ve Znojmě.
Dále je paní Zdenka Komůrková spolupořadatelkou hudebního festivalu Jevišovický hlas, což je meziregionální přátelské setkávání pěveckých sborů.
Díky paní Komůrkové získala knihovna řadu ocenění:
-V roce 2014 od MZK za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života v obci.
-V roce 2015 v soutěži Městská knihovna roku v kategorii do 5.000 obyvatel za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity.
-V roce 2016 získala knihovnice Zdenka Komůrková ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje.
-V roce 2016 získala knihovnice také Poděkování z Městské knihovny Znojmo za vynikající práci v oblasti knihovnictví.
- V roce 2017 obdržela knihovna ocenění v soutěži Městská knihovna roku za obnovu interiéru knihovny.
-V roce 2018 se knihovna umístila na 3. místě v soutěži Knihovna jinak.
-V roce 2018 získala knihovna při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel.
- V roce 2019 se knihovna díky paní Komůrkové umístila na 1. místě v celorepublikové soutěži Knihovna jinak.
- V roce 2019 byla knihovna oceněna jako 1. v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel v soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje.
Zajímavostí především je to, že všechny tyto aktivity zajišťuje pouze 1 knihovnice – právě paní Zdenka Komůrková, která je navíc zaměstnaná v knihovně pouze na částečný úvazek. Většinu uvedených aktivit tedy realizuje ve svém volném čase.
Práce ji ale neskutečně baví a naplňuje. S oblibou říká, že nechodí do práce, ale do knihovny. Knihovna se díky paní Komůrkové stala místem přátelského setkávání nejen čtenářů, ale i ostatních obyvatel Jevišovic a okolí i všech generací.
A jak sama paní Zdenka Komůrková říká, nejvíce ji těší, že se z jejich přátel stávají čtenáři a ze čtenářů přátelé, PROTO JÍ PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A CENA Ď. My si její práce velice vážíme, zvláště při její každodenní vytíženosti, a přesto si najde ještě čas zavítat k nám do Domova pro seniory Jevišovice a procítěně předčítat seniorům. Využíváme této příležitosti k poděkování a ocenění její práce. Dovolujeme si říci, že se z knihovnice stala velká osobnost, která se významně podílí na dalším rozvoji všech občanů v okolí.

Jaroslav Kulhavý, Jáchymov nominuje:

Věra Soukupová - Paní Věru navrhuji na cenu Ď za její aktivní působení v DPS. Před 5 lety se do Domu s pečovatelskou službou přistěhovala moje maminka. Její sousedkou se stala právě paní Věra, která mojí mamince ochotně pomáhala s přivyknutím na nové prostředí. Za tu dobu, co mám možnost paní Věru pozorovat, jsem zjistil, že to má v povaze. Je to taková dobrá duše místního DPS. Pokud je to možné, pomůže každému, kdo to potřebuje. Tu přinese nákup, jindy donese oběd nebo si jen tak popovídá. Ráda oběhne obyvatele DPS se vzkazem, organizuje sběr starého pečiva, zeleniny a ovoce pro srnky, které dojde také nakrmit. Je vždy usměvavá a přátelská a optimisticky naladěna. Nominuji ji právě za její lidskost.

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Eliška Bihariová - Eliška pomáhá v našem Domově hlavně při aktivizačních programech, a to především s pečením a vařením. Společně s uživateli tak vytváří různé pochutiny převážně sladkého rázu, jako jsou štrůdly, buchty, svatební koláče apod. Nezalekne se ale ani slaných věcí, kdy vymyslí vždy nějakou skvělou pomazánku. Pokud máme v Domově větší akci tak nás dokáže překvapit dalšími vzorky, co stihne napéct a vytvořit ještě doma. Tam již může vymyslet i složitější věci jako třeba cupcaky či makronky apod. Všichni příchozí si upečené věci od Elišky moc chválí a velmi rychle se po nich zapráší. Proto bychom jí touto cestou chtěli oficiálně poděkovat. Tato pomoc nám přináší mnoho věcí, primárně jde o trávení času s uživateli Domova, kdy si s Eliškou rádi zavzpomínají na toto tzv. „Babičkovské pečení“, ale i o obohacení uživatelů i personálu novými recepty a v neposlední řadě nás svými výrobky na úrovni prezentuje na našich akcích pro veřejnost.

Domov pro seniory Česká Lípa nominuje:

Miloslav Lupoměský - Vánoce v Domově pro seniory Česká Lípa - V prosinci nám zavolali z firmy Mirobus, že pan majitel často pomáhá potřebným a letos by rád udělal na Vánoce něco i pro seniory. Domluvili jsme se, co nejvíce potřebují s tím, že to sami nakoupí a přivezou. To je samo o sobě úžasné, ale to, co následovalo udělalo velkou radost nejen seniorům, ale i zaměstnancům. S dárky totiž přijel sám pan Lupoměský, měl dárek pro každého klienta a navíc ho každému sám předal. Vánoční náladu rozdával na každém pokoji. Všem klientům se věnoval a povídal si s každým osobně. Bylo to nádherné a jeho vstřícnost, pozornost a čas, který věnoval každému zvlášť, umocnila několikanásobně radost z přinesených dárků. Doprovázely ho kolegyně, které s ním klientům přály krásné Vánoce a také bohatě rozdávaly vánoční náladu, která na všech pokojích zavládla. Velice si Vážíme toho, že si vybrali náš domov a moc DĚKUJEME.

Hotel Morris Česká Lípa - Vánoční besídka Domova pro seniory Česká Lípa společně s Dětskými domovy v Dubé Deštné a České Lípě - Hotel Morris již potřetí podával občerstvení na Vánoční besídce pro seniory a děti ze dvou dětských domovů. Děti seniorům předvedli kulturní program a každé si odneslo dárek od zaměstnanců firmy Adient. Skvělou atmosféru podpořil svým rautem Hotel Morris. Výborné jídlo, pití, dortíky, káva i horká čokoláda s příjemnou obsluhou oblečenou jako ve špičkové restauraci je něco, co by naši senioři už jinak nezažili. Bylo to opět moc krásné a senioři byli dojatí i nadšení zároveň. Atmosféra společných setkání je nepopsatelná. Chceme moc poděkovat za to, že jim nejsou děti ani senioři lhostejní.

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou nominuje:

Jindřich Fáborský - Nadační fond Dobrodění - Jindřichovi nebylo ani třicet let, když si řekl, že mu kromě úspěšně rozjeté firmy zbývá ještě čas konat dobro. Založil pro Domov bez zámku Nadační fond Dobrodění, pracuje jako předseda správní rady a je hlavním sponzorem nadačního fondu. Nadační fondu umožňuje lidem s mentálním postižením žít život naplno a zapojit se plnohodnotně do běžné společnosti.

Michaela Dorazilová, Michal Sobko - Skupina Sebeobhájci - Míša s Michalem už pět let úspěšně vedou skupinu Sebeobhájců, kde se lidé s mentálním postižením učí stát si za svým a obhajovat svoje názory, přání a sny. Krom toho přiloží oba ruku k dílu, když je třeba pomoct na jakékoliv naší akci. Organizují oblíbené výlety. Jejich pomoc je hodnotná a cenná v mnoha směrech a jsou obohacením pro klienty i zaměstnance Domova bez zámku.

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - Strom splněných přání a Hitrádio Vysočina patří neodmyslitelně k Vánocům na Vysočině již mnoho let. Po celou tu dobu rozmisťují vždy před Vánoci Stromy splněných přání v několika městech na Vysočině. Díky této akci pomáhají lidem s mentálním hendikepem plnit jejich vánoční přání.

Český rozhlas - Ježíškova vnoučata - Oceňujeme, že projekt nepřináší pouze dary, ale také zážitky a jedinečná setkání lidí, kdy jeden dává, druhý přijímá, ale obohaceni mohou být oba. Hezké je, že vše nekončí obdobím Vánoce, ale mnohé kontakty přetrvají a radost ze společného setkání, či dopisování je pak celoroční.

Nadace ČEZ - Revitalizace dvorku kavárny - Nadace ČEZ je náš dlouhodobý podporovatel. V loňském roce nadace přispěla na zlepšení vzhledu dvorku kavárny Pohodička a denního stacionáře. Díky její pomoci můžeme zakoupit nové posezení.

Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Miloslav Vitera, in memoriam - Rádi bychom na Cenu Ď nominovali pana Viteru, který byl pro nás nejen neuvěřitelně spolehlivým dodavatelem ovoce a zeleniny po celou dobu spolupráce (10 let), ale byl také skvělým člověkem, který ochotně vyslechl každou naši prosbu. Když nám k přípravě pokrmů pro klienty scházela potřebná zelenina nebo ovoce (přeci jen jsme dříve vařili pro téměř 300 klientů), byl ochotný dovézt nám vše potřebné téměř obratem, aby si naše babičky a dědové mohli na svých oblíbených jídlech pochutnat. Nevaříme totiž zásadně z polotovarů, ale z čerstvých surovin. Když jsme připravovali pohoštění pro naše hosty a klienty na velkých akcích, vždy ochotně poskytl své čerstvé kvalitní ovoce a zeleninu zdarma, protože věděl, že nám tím velice pomůže. Když přijel se zbožím, už na něj čekali někteří klienti, protože věděli, že s nimi jejich „Miloš“ prohodí řeč a poví jim, co zajímavého se za poslední dobu událo. Rád se s klienty kuřáky také rozdělil a dali si spolu cigárko. Pan Vitera bohužel letos v červenci nečekaně opustil tento svět a pro nás je stále těžké uvěřit, že už nemáme svého skvělého „Miloše“. Náš Domov by rád nominací poděkoval i tam nahoru za veškeré služby, které nám poskytoval. Byl to opravdu neskutečně pracovitý a skvělý člověk.

Alena Levínská - Rádi bychom na cenu Ď nominovali obětavou dobrovolnici paní Levínskou, která naše klienty navštěvuje od června minulého roku. Paní Levínská se v dobrovolnické činnosti od začátku našla a během chvíle dělala radost svou návštěvou ne jednomu klientovi, jak bývá zvykem, ale rovnou čtyřem. Mnohdy za nimi docházela i 2x týdně a měla radost, když je mohla potěšit nějakou doma upečenou dobrotou. Nezřídka s sebou brala na návštěvy i svého jedenáctiletého syna, kterého si naši senioři velmi oblíbili. Když přišla „doba koronavirová“, oba hledali způsob, jak zůstat v kontaktu se svými klienty, neboť se náš Domov na dobu předem neznámou uzavřel veřejnosti. Chlapec si pravidelně telefonoval s jednou z navštěvovaných klientek a ona za to byla velmi ráda. Mají mezi s sebou opravdu krásný vztah, který oba vzájemně obohacuje.
V době koronavirové epidemie se náš Domov začal potýkat s nedostatkem vlastních pracovních sil, proto oslovil veřejnost a nabídl brigádu v oblasti péče o klienty. Paní Levínská neváhala ani vteřinu a hned se jako brigádnice nabídla a my jsme za to byli opravdu velice rádi. Bylo vidět, jak ji péče o klienty naplňuje. Neustále vymýšlela způsoby, jak klientům zpříjemnit období, kdy museli být bez svých blízkých a nemohli se ani ve skupinkách stýkat na odděleních. Ve svém volném čase pro ně alespoň 1x týdně něco upekla a nebylo výjimkou, že pro ně mimo pracovní dobu zajišťovala drobné nákupy.
Jsme opravdu velmi rádi, že k nám paní Levínská od tohoto srpna nastoupila jako plnohodnotný zaměstnanec na pozici aktivizační pracovnice, protože již víme, jak velkým přínosem je nejen pro náš Domov, ale především pro naše klienty. A věříme, že i paní Levínská je šťastná, že se ve svém pracovním čase může věnovat činnosti, která ji do života vnáší radost a uspokojení.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz