www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
DOMOVY  PRO  SENIORY  A  SOCIÁLNÍ  ÚSTAVY  V  ČR


Domov Vesna Orlová nominuje:

Ivana Laliková - Je za námi velmi náročné období, kdy se domovy pro seniory zavíraly návštěvníkům. Nikdo nevěděl, jak je to s očkováním. Kolovalo mnoho polopravd a mýtů. Hodně rodinných příslušníků raději nechodilo navštěvovat své nejbližší. A přece se našli cizí lidé, dobrovolníci, kteří i za těchto podmínek docházeli na návštěvy. Akceptovaly přísné hygienická opatření, nechali se očkovat. Ač má p. Laliková svou rodinu, pravidelně docházela a stále dochází za naší klientkou a tráví s ní měsíčně několik hodin. Naše klientka je upoutaná na lůžko. Má svou sestru, ale kontakt musí omezit jen na telefonní schůzky. Pro velkou vzdálenost a vysoký věk svůj i věk své sestry. Paní Laliková k nám jako dobrovolnice dochází již několik let. S uživatelkou mají velmi blízký vztah. P. Laliková ji vždy přinese dobrou náladu. Znají se tak dobře, že si povídají o všem, co kterou zajímá. Jedna obohacuje druhou. Kolik z nás denně říká, že nemá čas. Nic nestíhá, pospíchá. Asi je to velmi individuální. Smekám před paní Lalikovou, a ostatními dobrovolníky, že si najdou čas. Třeba i proto aby naučili své děti k úctě k lidem, a především pak k lidem nemocným.

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Eliška Provazníková - Eliška Provazníková začala do našeho Domova docházet na námi plánované akce v roce 2016.
První aktivity, do kterých od začátku zapojila svého manžela Mirka i svou dceru Elišku byla účast na vánočních a velikonočních dílnách. Při této příležitosti společně klienti, zaměstnanci i dobrovolníci vyrábí ozdoby a dekorace pro výzdobu Domova. V dalších letech nám Eliška pomáhala na akcích pro veřejnost – Vítání léta, opět s manželem a dcerou hlídali skákací hrad pro děti, aby se nikomu nic nestalo.
Dále se Eliška pravidelně v létě na Zahradní slavnosti zapojí s paní ředitelkou do pečení bramboráků, které jsou určeny pro klienty i zaměstnance (aby se všichni dosyta nabažili, stojí u nich celé odpoledne).
Nejvýraznější aktivitou, kterou do našeho zařízení přinesla je projekt s názvem Život je teď.
Letos jsme uspořádali již 4. ročník.
Základ ale na začátku položila právě Eliška.
Eliška Provazníková je kosmetička, pracující se značkou Babor. Při jednom přátelském rozhovoru v roce 2019 se Eliška zeptala na to, co by ještě mohla pro naše seniory udělat. Čím by je mohla potěšit. Nabídla svou profesi kosmetičky. A když už by byli ti senioři nalíčení a upravení, chtělo by to, upravit jim vlasy a také je pak určitě vyfotit, aby na tu nádheru měli památku. Eliška oslovila svou kamarádku kadeřnici a fotografa a tým byl kompletní. První ročník fotografování klientů se uskutečnil v prostorách našeho Domova v „retro“ místnosti. Z fotografií vznikl kalendář a výstava. Další rok už jsme žili s Covid a tu Eliška přispěchala s tím, že jako kynolog se pokusí zavolat do Základní organizace ve Dvoře Králové, kde bychom mohli fotky s pejsky pořídit. Podařilo se. Opět z fotografií vznikl kalendář. Výstava se bohužel díky epidemiologickým popatřením nestihla. Další ročník nás Eliška opět vyburcovala a s ukončením epidemiologických opatření se podařilo naše klienty fotit v Safari Parku ve Dvoře Králové. Výstavu z focení, léčení a česání jsme uspořádali za dva ročníky v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ještě předtím jsme se ale začali rozhlížet kam bychom vyrazili další rok. A tu tady byla opět Eliška Provazníková, která předjednala líčení, česání a focení v národní kulturní památce v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem. Nejprve nám trochu zatrnulo, ale když si Eliška vezme něco do hlavy, jde za tím. Takže úprava našich seniorů v podání Elišky a kadeřnice, fotografování, včetně zapojení jako modelů studentů ze Střední školy chovu koní a jezdectví a Střední odborné školy elektrotechniky a informačních technologií jako fotografů příběhu je uskutečnilo v květnu 2022. Výstava v reprezentativních prostorách Muzea východních Čech, která proběhla včera – 23. 6. 2022 byl opět nápad Elišky. Eliška jako kosmetička pracující se značkou Babor vyjednala už podruhé drobné balíčky kvalitní kosmetiky pro příchozí na vernisáž. Přikládáme odkazy na tři ročníky projektu Život je teď. Letošní rok bude doplněn v příštím týdnu na těchto stránkách:
https://www.domovdknl.cz/zivot-je-ted/
https://www.domovdknl.cz/zivot-je-ted-2021/#gallery-5-4 - Eliška je prostřední
Jsme velmi rádi za její nadšení, se kterým nás vždycky strhne k projektům a akcím, které by bez ní nebyly ono. Má srdce na správném místě, je především člověkem, přítelem, kamarádkou. Naši klienti se na ni vždycky moc těší a mají ji rádi.

Centrum LADA, Pacov nominuje:

rodina Ptákova, DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. - S velikou úctou a radostí bych chtěla nominovat celou rodinu Ptákových za jejich společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. Již téměř 20 let podporují finančně naši organizaci, která pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením a též seniorům. Pravidelně nás navštěvují a přináší k nám radost a povzbuzení. Jejich dobré srdce, jejich empatie a jejich láska k bližnímu, nám dává velikou sílu a my se se z plných sil snažíme nezklamat. Moc si jich vážíme a jsme si jisti, že by tato nádherná a vzácná cena u nich byla na tom nejsprávnějším místě.

HRANIPEX Czech Republic k.s. - S hlubokou úctou děkujeme a moc si přejeme, aby se nám podařila zasloužená nominace na Cenu Ď pro společnost HRANIPEX a. s. Majitelé jsou vzácní lidé. Pánové Rýznerovi s rodinami. Dnes je jejich společnost celoevropsky uznávanou. To platí též o současném panu předsedovi představenstva, Filipu Winkelhoferovi. Jeho nejvyšší hodnota: „Člověk člověku člověkem“. Jeho slova: „Nedílnou součástí života skupiny Hranipex je rozsáhlá charitativní činnost i podpora kulturních a sportovních aktivit“. Tyto všechny spojuje neskutečná empatie a jejich obrovská snaha a síla pomáhat. Již od prvopočátků nás podporují jak finančně, tak hmotně. V době Covidu byli první, kdo podal pomocnou ruku. S námi jdou téměř 20 let. Co je na všech nejvzácnější? Svým příkladem iniciují a prosazují myšlenku pomáhat potřebným v celé jejich společnosti. Jsou jednoznačně výjimeční a jsem si jista, že právě oni by měli stát na prknech Národního divadla...

Zdeněk Čermák, Čermák-Transport s.r.o. - S velikým obdivem, poděkováním a přáním toho, aby Cena Ď přišla k obdivuhodnému člověku – srdcaři panu Zdeňku Čermákovi a jeho společnosti Čermák – Transport s.r.o. Již téměř 17 let jde naší cestou a jede na naší společné lodi pomoci. Pomáhá nám pravidelně každý měsíc a tím podporuje naše bližní. Je to skvělý člověk, který i přes svá trápení a bolesti podal pomocnou ruku i v těžkých chvílích. Moc si ho vážíme a jsme si jisti, že by široká veřejnost měla vědět, jaký dobrý člověk to je.

Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Luboš Kopecký, KIEKERT-CS, s.r.o. - Spolupráce se společností Kiekert-CS je pro nás velmi krásná a obohacující. Ceníme si toho, že zástupce firmy, pan Kopecký, přichází sám se skvělými nápady, co by chtěli jako firma a její zaměstnanci udělat pro naše klienty. Stalo se už krásnou tradicí, že si před Vánoci od nás vyžádají seznam vánočních přání pro všechny klienty našeho Domova (celkem 155!!), tento seznam poté nasdílí mezi své zaměstnance, a (dle vlastních slov pana Kopeckého) během krátké chvíle je seznam „rozebrán“ a zaměstnanci firmy Kiekert-CS koupí zvolený dárek ze svých vlastních peněz. Nikdy by nás nenapadlo, že přijde někdo s nápadem obdarovat o Vánocích všechny naše dámy a pány. A už vůbec by nás nenapadlo, že se to setká s takovým ohlasem, že se tato krásná vánoční nadílka stane novou hezkou tradicí, která se v minulém roce uskutečnila již po třetí. Na fotkách, které jsou součástí nominace, se s Vámi dělíme o část té velké radosti, kterou dárky klientům dělají. Pro některé je to na Vánoce jediný dárek pod stromeček, který dostanou. Uvidíte tam také fotky z vánočního koncertu, který se uskutečnil ještě v době předcovidové a který pro naše klienty taktéž zajistila firma Kiekert-CS.

LUXOR Poděbrady nominuje:

Hana Dvořáková - Paní Hana Dvořáková s výrazně empatickým způsobem v pobytovém zařízení pro seniory Luxor Poděbrady osmým rokem vede jako dobrovolník literární klub. Současně pravidelně v Křeslech pro hosta seznamuje obyvatele Domova se správnou péčí o chrup. Paní Hana Dvořáková je díky své obětavosti a a práci pro druhé člověkem, který si víc než zaslouží udělení ceny Ď.

Tým ceny Ď nominuje:

Domov u Fontány Přelouč - Za věrné a upřímné dlouholeté nominování na cenu Ď a tím dělání osvěty i své potřebné činnosti, nominuje Tým ceny Ď sociální zařízení „Domov u Fontány Přelouč“ na místní cenu Ď.

Tým ceny Ď nominuje:

Domov důchodců Dvůr Králové - Za věrné a upřímné dlouholeté nominování na cenu Ď a tím dělání osvěty i své potřebné činnosti, nominuje Tým ceny Ď sociální zařízení „Domov důchodců Dvůr Králové“ na místní cenu Ď.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz