www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í  N O M I N A C E  - C E N A  Ď  2 0 2 0
"fair play" ZDEŇKY HEYN EDLOVÉ
V OBLASTI ZÁKULISÍ SPORTUFotbalový klub TJ KYJE, Martin Halenkovič nominuje:

Ing. Michal Chytrý - Alespoň touto cestou bych chtěl nějakým způsobem poděkovat a vyjádřit zejména obdiv za více než 10-ti letou podporu pana Ing. Michala Chytrého pro Kyjský fotbal a zejména pro malé fotbalisty,které tady vychovává a neúnavně s nimi pracuje ve svém volném čase jako trenér dětí několikrát týdně včetně víkendů, kdy s nimi jezdí na jejich vysněné zápasy a to vše zcela zdarma bez nároků na finanční odměnu. Je to v dnešní době nevídaný počin a neskutečná obětavost pana trenéra, kdy věnuje svůj volný čas na podporu malých dětí. V mých očích je to stejně obětavé jako finanční dary, ne-li obětavější...

HZS Karlovarského kraje, Sokolov nominuje:

Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR z.s. – oddíl KARATE - Oddíl SKP UNITOP SHODOKAN KARATE SOKOLOV vznikl na přelomu let 2004 a 2005. Hlavní náplní tréninků je sportovní karate. Závodníci se zde připravují na soutěže v karate, trénují sportovní formu zápasu (kumite) a souborná cvičení (kata). Trenéři oddílu se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži, se kterými mají i úspěchy na evropské a světové úrovni (mistři Evropy, mistři světa). Dětem se trenéři plně věnují i mimo tréninkový a závodní čas. Návštěvou tohoto oddílu si děti osvojují základní návyky slušného chování a úcty k ostatním.

Kolektiv žen zdravotního cvičení, Jáchymov nominuje:

Míla Hellerová - Cvičení pro ženy zralého věku - Přes 20 let ochotně předcvičuje v místní základní škole ženám ,,zralého" věku. Je vždy vesele naladěna a dovede svoji pohodu přenést i na nás. Na Mílu a její cvičení se každé úterý těší kolem 15 žen. I když je již v důchodu, věnuje se i nadále sportu, jezdí na lyžích a na kole.

TJ Sokol Spálené Poříčí nominuje:

Václav Ziegler - Václav Ziegler působil 28 let jako starosta TJ Sokol Spálené Poříčí. Celý svůj život nezištně spojil se spolkem Sokola (daleko přesahující hranice spálenopoříčska) a díky svému neutuchajícímu optimismu, zápalu a nasazení se významnou měrou podílel na kulturním životě nejen ve Spáleném Poříčí. Byl a i nadále je organizátorem řady kulturních akcí, které jsou určeny všem napříč generacemi. A i když v současné době již ve funkci starosty nepůsobí, je pro nás všechny velkou inspirací, vzorem a sokolem s velkým S.

taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

Knorr-Bremse ČR, Systémy pro užitková vozidla - Velmi významný sponzor a partner sportovních tanečních akcí, který nám přispívá již od roku 2016. Díky Knorr-Bremse může naše taneční skupina pořádat kvalitní soutěže pro děti, juniory i dospělé pro celou republiku a na velmi vysoké úrovni.

Elektroservis Menčík - Velmi významný sponzor a partner ligových postupových soutěží, který nám přispívá již od roku 2013. Díky Elektroservisu Menčík můžeme obdarovat stupně vítězů hodnotnými dary.

Šachový klub Valdštejn Cheb nominuje:

Jaroslav Pilík - Pan Jaroslav Pilík je již od roku 1975 součástí Šachového klubu Valdštejn Cheb a nejen díky svému dlouholetému působení v něm se jednoznačně řadí k jeho klíčovým členům. Posledních deset let předává své bohaté zkušenosti mladší generaci a aktivně podporuje její zájem o tuto královskou hru, čímž pomáhá položit základy její možné budoucí celoživotní vášně. Dětským členům klubu i mládeži se v rámci pravidelných setkání věnuje velice obětavě a rovněž nezištně. Dvakrát měsíčně pak své svěřence doprovází a podporuje na víkendových šachových turnajích v rámci Karlovarského kraje. Domníváme se, že si za svou dlouholetou činnost pro děti a mládež zaslouží uznání a rádi bychom mu touto cestou veřejně vyjádřili svůj dík.

Ing. Michal Stárek, M.P.M spol. s r.o., párty – stany (sponzor plochodrážního sportu) nominuje:

Milan Špinka - Pan Milan Špinka proslavil naši republiku svým jedinečným umem jízdy na ledové ploché dráze. V roce 1974 se dokonce stal mistrem světa (ale medailí má jinak přemnoho – například 1971 bronz, 1976 stříbro, v družstvech na ledové ploché dráze 1980 stříbro, 1981 stříbro, 1982 stříbro atd.). Proslavení republiky by ale nemělo takový punc, kdyby pan Špinka nebyl patriot, kdyby nebyl ctěn pro svou sportovní duši, pro čest, pro chlapskou inspiraci dokázat a zachovat si pokoru, naučit druhé, předat zkušenosti, pomáhat začínajícím, pomáhat organizovat, být celý život se srdcem na dlani k dispozici sportu. Proto si pan Milan Špinka zaslouží poděkování také formou nominace na cenu Ď 2020 v kategorii „sport“.

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominuje:

Miloš Bečvár - Od 7 let běhal na lyžích a dosahoval v Jihočeském kraji nejlepších výkonů. Po období dorosteneckém se dostal do armádního střediska vrcholového sportu v Liberci, kde trénoval 10 let v Dukle Liberec. Za své sportovní období získal 15x titul Mistra ČSSR, a 2x reprezentoval naši vlast na zimních OH a to v r. 1980 a 1984. Po ukončení aktivní závodní činnosti se vrátil do rodných Strakonic a zde otevřel obchod se sportovními věcmi – lyžemi, koly, potřebnými doplňky…. V rámci akce propagující sport mezi mládeží, soutěžili sportovci a televizní komentátoři přivedl do Strakonic Jaromíra Jágra a dražil se zde jeho dres. Hodnota získaná z dražby byla předána DD Volyně a ten nakoupil u jmenovaného za zvýhodněné ceny kola pro své svěřence. Tím začala dlouholetá spolupráce a pomoc ze strany jmenovaného dětskému domovu. Sportovní vybavení pro zimní sporty se nakupuje u „Mildy “, ten dělá servis kol pravidelně 2x ročně, lyží vše v rámci sponzorské činnosti.
Díky jeho činnosti a působení jsou děti motivovány k zimním i letním sportům a svým jednáním a chováním je jim příkladem. Z nejedněch dětských úst se ozývá, že by chtělo být jako on.
Pravidelně s dětmi domova hovoří o svém sportovním životě, svých úspěších a vysvětluje dětem, co mu umožnilo těchto výsledků dosáhnout. JE VZOREM všem dětem domova.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz