www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020

PODPORA A ROZVOJ ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ A ZDRAVÍ


Centrum Rehafit o.p.s. nominuje:

Zuzana Zvelebilová - Paní Zvelebilová nejen že je maminkou zakladatelky a ředitelky rehabilitačního centra pro tělesně postižené REHAFIT, což samo osobě stojí za cenu, myšleno práce rodiče a výchova, nebyla lehká…ale hlavně je mecenášem našeho centra od jeho vzniku, od dobrovolných hodin strávených na recepci, úklidu, přestavbách a nesmírné psychické podpoře při všech těžkých chvílích našeho centra. A tato pracovitá a nesmírně houževnatá žena již několik let přispívá desetitisícovými částkami do našeho rozpočtu. Strhla s sebou i své kolegy a bez těchto darů bychom si vůbec nedokázali představit naši činnost, fin. pomoc je to pro nás naprosto zásadní. Je naším hlavním sponzorem. A na naše večírky peče výborné štrúdly : ).

Tomáš Spilka - Tento nesmírně skromný muž a náš obrovský mecenáš je kolegou nominované Zuzany Zvelebilové. Který kdysi navštívil naše centrum, řekl, že takhle to dál nejde a peníze mají sloužit, tam kde pomáhají a od té doby, společně s paní Zvelebilovou přispívají společně desetitisícovými částkami do našeho rozpočtu. Na každou naší snahu udělat alespoň jeho firmě reklamu, veřejně mu poděkovat, mávne rukou a jen se skromně usměje. Bez jeho pomoci bychom rok 2019 jen těžko zvládli. Patří mu naše obrovské poděkování.

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice, o.z., Ústí nad Labem nominuje:

MUDr. Marta Vachová - Primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o.z., vedoucí Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica a Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem - MUDr. Marta Vachová, absolvovala studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Od dokončení studia v roce 1996 pracuje na Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice – zprvu v pozici sekundárního lékaře, po složení atestace II. stupně v roce 2002 jako vedoucí lékař standardní části lůžkového oddělení. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je u nás nyní celkem patnáct. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum se účastní mezinárodních studií s léky pro nemocné s RS od roku 2006 a v tomto směru zastává MUDr. Vachová funkci hlavního investigátora.
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie, nadregionálním centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: Roska, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nenocných s CMP.
Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotních sestry ze spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj, studenty Fakulty zdravotních studií UJEP v Ústí nad Labem, rovněž zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.
Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.
Roztroušená skleróza je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Možnou prevencí je vyvarovat se kouření a udržovat dostatečnou hladinu vitaminu D, zejména u dětí a v období dospívání. S jistotou se však příchodu nemoci nelze ubránit. V současnosti neexistuje lék, který by ji vyléčil. Nemoc postihuje především mladé lidi v produktivním věku a nevyhýbá se ani nejmenším. V Ústeckém kraji trpí roztroušenou sklerózou 1600 pacientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci krajů Česka. Díky moderní léčbě se daří nemoc zpomalit, ale ne zcela vyléčit.
Za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci, jí náleží nominace na „cenu Ď“ 2020.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz