www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022

PODPORA A ROZVOJ ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ A ZDRAVÍ


REHAFIT, o.p.s., Praha nominuje:

JUDr. Magdalena Kubátová - Paní advokátka nás zcela zdarma zastupuje již 6 let, a ačkoli se věnuje velkým korporátním firmám, a její čas je velmi drahý a vzácný. Jak ona sama říká, dělá pro REHAFIT zdarma a s radostí, aby zůstala nohama na zemi a viděla problémy opravdových lidí s těžkým životním údělem. Její nasazení v soudní kauze v roce 2016 s jednou velmi významnou zdravotní pojišťovnou nás zachránila, zdravotní pojišťovna nám dlužila na službách téměř milion korun a nereagovala vůbec na žádné výzvy, až po osobním vložení se do celé kauzy paní advokátkou se věci začaly hýbat a jedna velmi významná zdravotní pojišťovna nám vše uhradila. Od té doby se nás ujala a její poradenství na telefonu, vyjednávání s orgány státní moci apod. je nenahraditelné. Jako nezisková organizace si nemůžeme služby advokátů dovolit, nedovedu si tedy představit, kdybychom paní advokátku neměli, kam by nás vůle státních úředníků dostala. Paní advokátce vděčíme za mnoho, od vyjednávání s pojišťovnami až po MČ, kde hájí naše práva. Za ty roky se z nás stali přátelé, zná naše klienty, tráví s námi volný čas…je zkrátka jednou z nás, součástí velké Rehafití rodiny.

Regionální organizace zdravotně postižených Sever Liberec z.s., nominuje:

Marie Plischová - Naše Maruška. Maruška Plischová pracuje jako dobrovolnice, předsedkyně organizace Arcus Liberec od 2. 2. 1998. Plných 24 let.
Zajišťuje ozdravné rekondiční pobyty pro onkologické pacienty s přednáškami. Pravidelně každé pondělí zajišťuje zdravotní a rehabilitační cvičení pro onkologické pacienty. Poskytuje odborné poradenství pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Společně s výborem organizace, každý rok připravují a realizují KVĚTINOVÝ DEN. Jedná se o celostátní veřejnou sbírku na podporu onkologických pacientů a jejich rodin. Každý měsíc realizuje setkání onkologických pacientů, pro které připravuje odborné přednášky. Její úžasný přístup k lidem: ochota, vlídnost, pochopení, podpora ve všech směrech. Je člověkem na pravém místě. Kdykoliv a kdokoliv se dostane do obtížné situace, je ochotná maximálně pomoci. Sejde se s daným člověkem. Vysvětlí včasnou prevenci, postup, jak co má postižená osoba udělat, na koho se má obrátit v dané situaci, jak se může se svým onemocněním vyrovnat a žít plnohodnotným životem. Spolupracuje s odbornými lékaři. Mimo to, hledá sponzory na zajištění těchto akcí. Spolupracuje také s podobnými neziskovými organizacemi, které pomáhají zdravotně postiženým spoluobčanům. Naše Maruška je také maminka, babička a prababička a ochránkyně zvířat.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz