www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
ZOOLOGICKÉ  ZAHRADY  V  ČR


Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace nominuje:

Lada Nebeská - dobrovolník v zoo - Lada, přišla do Zoo Děčín v dubnu 2019 s tím, že je po autonehodě, po které ochrnula na polovinu těla, ztratila krátkodobou paměť, podstoupila pár operací, a hlavně transplantaci kmenových buněk. Nyní je doma, doléčuje se a potřebuje nějakou činnost, protože jako aktivní sportovkyně, studentka a vůbec živel nemůže jen tak sedět doma. Bylo jí řečeno, že nehledáme žádného nového pracovníka a nejsme schopni ji proto zaměstnat. Lada o práci v zoo velmi stála s odůvodněním, že má ráda zvířátka a že bude pracovat klidně zadarmo. Zamysleli jsme se a domluvili se nakonec s naší zahradnicí paní Evou Fiegerovou, že by ji mohla být k ruce a vykonávat drobné činnosti. Vzhledem k tomu, že Lada z počátku nechtěla komunikovat s návštěvníky a chtěla dělat venku alespoň v blízkosti zvířat, tak Ladu to nadchlo tak, že ihned od druhého dne přišla a začala nejprve 3 dny v týdnu na zkrácený úvazek pracovat. Později začala chodit 4 dny v týdnu a koncem roku zde byla již každý den. Ze začátku nechtěla ani moc mluvit, a i některé její pohyby nebyly úplně ladné a byly dny, kdy ji zahradnice musela práci vysvětlit i víckrát, než ji pochopila. Ale nakonec se ukázalo, že pobyt mezi lidmi (nejen zaměstnanci, ale i návštěvníky) byl pro ni přínosem. Zlepšila se její paměť, motorické schopnosti jsou téměř bezchybné, a hlavně získala větší sebevědomí a chuť něco činit. A zoo na oplátku získala skvělého „zaměstnance“. V zoo v roce 2019 jako dobrovolník odpracovala neuvěřitelných 545 hodin zcela zdarma.

Zoologická zahrada Jihlava příspěvková organizace nominuje:

Miloš Zvoníček - Dobrovolník v Zoo Jihlava - Miloš Zvoníček chodí jako dobrovolník na zoologické oddělení Zoo Jihlava, kde pomáhá chovatelům od roku 2018. Věnuje tak svůj volný čas – víkendy – práci v zoo. Jeho pomoc o víkendech je pro nás velkým přínosem, neboť na rajonu, kde jsou ve všední dny tři chovatelé, je o víkendu pouze jeden.

ZOO Dvůr Králové nominuje:

Nadace ČEZ - Nadace ČEZ nejen v roce 2019, ale i v letech předcházejících opakovanou podporou významně přispěla k naději na záchranu nejohroženějších savců současnosti – nosorožců bílých severních. Na světě jsou známy poslední dvě samice tohoto nosorožce, obě se narodily ve Dvoře Králové, v současné době žijí v Keni a ani jedna z nich nemůže přirozeně zabřeznout. Jedinou nadějí na záchranu jsou tak umělé techniky reprodukce, které ovšem musejí být pro tyto nosorožce speciálně vyvinuty. V letech, kdy spousta lidí nevěřila, že by se tyto nosorožce mohlo ještě podařit zachránit, podporovala Nadace ČEZ úsilí dvorské zoo a díky finanční podpoře od Nadace ČEZ se podařilo vyvinout metodu na odběr vajíček z těchto posledních samic a rovněž vytvořit postup pro vznik embryí. Právě v roce 2019 se pak díky nově vyvinutým metodám mohlo přistoupit k vůbec prvním odběrům vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni a následně se v laboratoři v italské Cremoně vůbec poprvé podařilo vytvořit embrya těchto vzácných zvířat. Projekt mezitím začal být sledován doslova po celém světě, bez podpory Nadace ČEZ by však vůbec neměl šanci dostat se tak daleko. Britský deník Guardian ho na konci roku 2019 vybral mezi deset největších ochranářských úspěchů roku 2019 a fotografie nosorožce bílého severního, který žil ve Dvoře Králové, byla zveřejněna na obálce časopisu National Geographic a následně byla veřejností zvolena i fotografií desetiletí časopisu National Geographic z více než 21 milionů fotek.

Sdružení Česká ZOO, Ostrava - Kunčice nominuje:

Rohostav s.r.o. - „BÍLÝ SLON“ Ceny za odchov a stavbu roku v Zoologických zahradách, které jsou členy UCSZ - Nominovaný subjekt již mnoho let přispívá nemalou částkou na ceny pro chovatele Zoologických zahrad, předávané každoročně naším sdružením za vítězství v soutěži „BÍLÝ SLON“, za jejich nasazení nad rámec pracovních povinností při odchovech těch nejvzácnějších druhů živočichů na této planetě.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace nominuje:

Mgr. Lucie Šimoníková - Lucie Šimoníková odpracovala v rámci dobrovolnictví 154 hodin, a to i přes to, že pracuje na plný úvazek ve svém zaměstnání. Lucie pomáhala na chovatelském úseku, ale také se jako dobrovolnice účastnila i akcí pořádaných zoologickou zahradou.

Lenka Brlicová - Lenka Brlicová jako dobrovolnice v brněnské zoologické zahradě odpracovala na chovatelském úseku 161 hodin, svou pomocí velice pomohla chovatelům v jejich náročné práci.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz