www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
ZOOLOGICKÉ  ZAHRADY  V  ČR


Zoologická zahrada Jihlava nominuje:

MDDr. Dana Gurková - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Paní doktorka Dana Gurková podporuje nepřetržitě již od roku 2013 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou. Od roku 2013 přispěla do tohoto projektu částkou 100 tis. Kč a podpořila tak chov hrošíků liberijských v naší zoo. Ceníme si u ní zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva vybrali na chov zvířat v Zoo Jihlava celkem 102 280,- Kč. Chtěli tak podpořit chov zvířat, jelikož pro COVID-19 byla zoo uzavřená, co značně ztížilo její provoz. Kromě finančního příspěvku adoptovali i tři zvířata: tygra sumaterského, hrošíka liberijského a orla mořského. Tyto tři zvířata reprezentují tři letky: 221. vrtulníkovou „tygří“ letku, 222. vrtulníkovou letku, která má ve znaku hrocha, a 223. letku oprav letecké techniky, která má ve znaku orla.

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, ředitel školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala nominuje:

Petr Kiebel, Jana Javůrek a Pavel Kökert, chovatelé slonů v ústecké ZOO - Za dlouholetou obětavou a příkladnou péči o slony - do letošního roku největší a nejznámější atrakce v ZOO. Všichni se více než dvacet let věnovali slonům nad rámec svých pracovních povinností a obětovali jim mnoho volného času. Bohužel chov slonů po mnoha letech v ZOO skončil a chovatelé se snaží přesvědčit politiky a občany města Ústí nad Labem, aby byl chov slonů ve zdejší ZOO opět obnoven.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz