www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

Pro situaci "covid-19" se ceremonie "ceny Ď 2020" koná v říjnu 2021
a je k ní přidružen symbolický ročník "ceny 2021"

P A R T N E R   F I N Á L E     C E N Y   Ď   2 0 2 0



www.narodni-divadlo.cz



P A T R O N   F I N Á L E   C E N Y   Ď   2 0 2 0



http://nfpomoci.cz/

P A R T N E R   C E N Y   Ď   2 0 2 0



www.svs.eu




http://www.lubricant.cz/




G A R A N T   C E N Y   Ď   Z A   V Ý Z N A M N Ý   P Ř Í N O S   Č E S K É   P O T R A V I N Ě   2 0 2 1



www.rabbit.cz



S P O L U P O Ř A D A T E L   C E N Y   Ď   2 0 2 0 / 2 0 2 1



www.artcristal.cz

M E D I Á L N Í   P A R T N E Ř I   C E N Y   Ď   2 0 2 0



                        www.regionalnitelevize.cz            
    KRAJSKÁ KOLA 2020 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


    MĚSTSKÁ KOLA 2020 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI




  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz