www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

Z Á Š T I T A   M I N I S T R A   K U L T U R Y   N A D   XVII.   R O Č N Í K E M   U D Í L E N Í   C E N Y   Ď   2 0 1 7

www.mkcr.czP A R T N E R   F I N Á L E     C E N Y   Ď   2 0 1 7www.narodni-divadlo.czG E N E R Á L N Í   P A R T N E R   C E N Y   Ď   2 0 1 7www.chodovar.cz

P A T R O N   F I N Á L E   C E N Y   Ď   2 0 1 7http://nfpomoci.cz/

P A R T N E R   C E N Y   Ď   2 0 1 7www.svs.eu
S P O L U P O Ř A D A T E L   C E N Y   Ď   2 0 1 7www.artcristal.cz                       https://autoprodejsramek.hyundai.cz/

M E D I Á L N Í   P A R T N E Ř I   C E N Y   Ď   2 0 1 7www.rozhlas.cz                         www.regionalnitelevize.cz             www.xantypa.cz


    KRAJSKÁ KOLA 2017 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


    MĚSTSKÁ KOLA 2017 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI
  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz