www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

P A R T N E R   F I N Á L E     C E N Y   Ď   2 0 1 9www.narodni-divadlo.czG E N E R Á L N Í   P A R T N E R   C E N Y   Ď   2 0 1 9www.chodovar.cz

P A T R O N   F I N Á L E   C E N Y   Ď   2 0 1 9http://nfpomoci.cz/

P A R T N E R   C E N Y   Ď   2 0 1 9www.svs.eu
http://www.lubricant.cz/
S P O L U P O Ř A D A T E L   C E N Y   Ď   2 0 1 9www.artcristal.cz

M E D I Á L N Í   P A R T N E Ř I   C E N Y   Ď   2 0 1 9                        www.regionalnitelevize.cz            
    KRAJSKÁ KOLA 2019 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


    MĚSTSKÁ KOLA 2019 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI
  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz