www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

S T A T U T   C E N Y   Ď

  1. Výroční ceny Ď vyhlašuje pořadatel projektu Richard Langer a to ve spolupráci s partnerem Národním divadlem. V případě krajských a městských kol se pravidla udílení cen řídí individuálními dohodami mezi pořadatelem Richardem Langerem a generálními spolupořadateli jednotlivých krajských a městských kol, ze kterých následně vzejdou i nominace pro kolo finálové / celostátní, kde jsou již nominace pořadatelem Richardem Langerem zařazeny do příslušných kategorií.

  2. Ceny Ď uděluje "Kolegium pro udílení cen Ď mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR".

  3. Kolegium sestavuje a jeho činnost koordinuje pořadatel projektu ve spolupráci s partnerem.

  4. Každý člen Kolegia nese odpovědnost za svěřené nominační kategorie, které se řídí pravidly stanovenými individuálně ke každé kategorii dle "Nominačních kategorií cen Ď pro daný rok".

  5. Nominovat své podporovatele na cenu Ď mohou v ČR: Divadla, zoologické zahrady, nadace a další charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, producenti kulturních akcí a případně i další subjekty. Vždy dle příslušných nominačních kategorií nebo dle konzultace s produkcí cen Ď tak, aby i nezařaditelné nominace mohly být posouzeny Kolegiem.

  6. Nominační tabulky dle jednotlivých kategorií cíleně zasílá pořadatel vybraným subjektům po celé republice. Na vyžádání zašle nominační tabulku i dalším zájemcům. Nominační kategorie se mohou každým rokem podle aktuální situace měnit. Ve vazbě na mediální spolupráce může probíhat i mediální nominační kampaň apod.

  7. Nominační celostátní kategorie jsou pořadatelem ve spolupráci se spolupořadateli a Kolegiem pro rok 2018 dané. Jejich specifikace je k nalezení v rubrice "KATEGORIE".

  8. Vznik nových nebo zánik dosavadních nominačních kategorií může na základě vývoje projektu udílení cen Ď navrhovat pořadatel, spolupořadatelé, členové Kolegia, ale i kdokoliv z veřejnosti. O ustanovení nominačních kategorií v rámci konkrétního ročníku udílení cen Ď rozhoduje pořadatel se spolupořadateli.

  9. Ceny Ď nejsou udíleny jménem pořadatele, či spolupořadatelů, ale jménem nominujících a členů Kolegia.


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz