www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

K O N T A K T Y


Richard Langer Pořadatel ceny Ď:

Richard Langer
608 702 768
cena-d@centrum.cz
www.cena-d.cz
www.richard-langer.cz
IČO: 63520109

Poštovní adresa:
Richard Langer, projekt cena Ď
P.O.BOX. 17, pošta 20, 320 00 Plzeň


Jitka Langerová Produkce ceny Ď:

Jitka Langerová
774 419 696
cena-d@centrum.cz
Mgr. David Pospíšil Partner finále ceny Ď:

Národní divadlo
David Pospíšil - kontaktní osoba
224 901 459
d.pospisil@narodni-divadlo.czIng. Jan Machálek Exkluzivní výrobce cen Ď:

Česká rukodělná sklárna ArtCristal Bohemia s.r.o.
Ing. Jan Machálek
jednatel
321 795 220
Revoluční 760, 281 51 Velký Osek
info@artcristal.cz
www.artcristal.cz
Martin Vavrys Autor loga ceny Ď a malíř obrazů GRAND PRIX Ď:

Martin Vavrys
724 083 018
martinvavrys@seznam.cz
www.galerievavrys.cz

Jaroslava Raunerová Fotografka cen Ď 2018 - 2020:

Jaroslava Raunerová
728 685 968
jajina-foto@centrum.cz

Monika Váňová Fotografka cen Ď 2011 - 2017:

Monika Váňová
Studio M101
774 208 101
studio@m101.cz
www.m101.cz
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz