www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2023 - info
Nominace 2023
Kategorie 2023
Kolegium 2023
Ceremoniál 2023
 

C E L O S T Á T N Í   F I N Á L E  Postupují krajské nominace do finále ceny Ď?

Vítěz krajské ceny Ď postupuje do finále a to přímo do hlavní kategorie o „GRAND PRIX Ď 2023“, ve které se budou o tuto hlavní celostátní cenu ucházet vítězové všech 14 krajských kol, kteří v závěru ceremonie opět všichni nastoupí na scénu Stavovského divadla, aby jeden z nich na základě určení celostátního Kolegia dostal GRAND PRIX Ď.

Avšak ostatní nominace z krajských kol – ano úplně všechny – také postupují do finále, kde budou již zařazeny do příslušných celostátních kategorií (například mecenáš nebo dobrodinec divadel; zoo; hradů a zámků; nadací; dětských domovů atd.).

Celostátní Kolegium rozhoduje o osudu všech nominací bez ohledu na výsledky městských a krajských kol. V určených celostátních kategoriích vybere v každé takové jednoho držitele celostátní ceny Ď.

Na celostátní finále pozveme zdarma všechny nominující a nominované z městských i krajských kol celé ČR.


Lze nominovat do finále bez účasti v kolech krajských a městských?

Kdo nestihl nebo nechtěl podat nominace do krajských kol, má stále možnost do 13. září 2023 podat nominace přímo do kola celostátního. Nominační list je stejný – pro pořadatele je rozhodující datum přihlášky – když je pořadateli doručena nominace do data uzávěrky konkrétního krajského kola (příslušnost ke kraji určuje adresa nominujícího subjektu), je nominace automaticky zařazena do krajského kola, přijde-li nominace po uzávěrce krajského kola, je automaticky zařazena do kola celostátního.

Výhodou účasti v krajském kole je, že je zde šance získat krajskou cenu v jakési „menší“ konkurenci, nežli je „konkurence nominací“ z celé ČR ve finále. Navíc vítěz krajského kola postupuje do finále a to přímo do hlavní kategorie o GRAND PRIX Ď 2023.

Tedy je možné podat nominace jen do celostátního kola, kde je posoudí celostátní Kolegium a kde mají tyto nominace šanci získat jednu z celostátních cen Ď, nikoliv ale cenu hlavní: GRAND PRIX Ď.


Co znamená pojem „přímá nominace“?

Přímé nominace mohou podávat pouze členové celostátního Kolegia. Tyto nominace se účastní pouze finále – neúčastní se tedy krajských a městských kol. Přímé nominace například podává Národní divadlo, ZOO Praha. Tyto přímé nominace nejsou zahrnuty do kategorií „mecenáš divadel, mecenáš zoo, mecenáš nadací, apod.“ – Pročež nejsou „konkurencí“ jiným nominacím v těchto kategoriích, ale současně mají výhodu v podobě svých vlastních kategorií, ve kterých si „konkurují“ pouze „mecenášové Národního divadla mezi sebou“, „mecenášové ZOO Praha mezi sebou“ apod. – V těchto speciálních kategoriích jsou následně také uděleny celostátní ceny Ď o nichž rozhoduje celostátní Kolegium. Přímé nominace se ale tím, že neprošly krajskými koly, nemohou dostat do hlavní kategorie o „GRAND PRIX Ď“.


Jak nominovat mecenáše, sponzory a dobrodince na finále ceny Ď 2023?

Nominační lístek si stáhněte zde.


Může se někdo nominovat sám a je vůbec cena Ď soutěž?

Na cenu Ď může své mecenáše, sponzory nebo dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno. Pravý mecenáš nebo dobrodinec nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak cítí. Z tohoto důvodu ani nemůže sám přihlásit svou nominaci. Na druhé straně ten, kdo pomoc dostává, by měl zvážit, zda využil dostatečně všechny možnosti k velikému  a důstojnému poděkování. Děkování  není nikdy  dost. Děkování  není jen  slušnost, ale inspirace  k dalším dobrým počinům  :-)

Cena Ď umí děkovat prostřednictvím jednoduché, nikoliv nudné, nýbrž atraktivní ceremonie. Kdo to nezažil, neví, jak jsou ceremonie ceny Ď výjimečné seskupením energie stovek a stovek osobností z celé České republiky, jak jsou významnými osobnostmi označované za „prestižní a jedinečné“.

Někdy se nám stává, že nám zavolá ředitel nějaké instituce a řekne: „My letos nikoho nominovat nebudeme! Vždyť nám tahle firma dala jen sto tisíc, tahle jenom pět tisíc!“ – No, kdyby věděla, ona firma, že je to „jen“, nedala by asi nic.

Cena Ď není soutěž. Má sice oceněné, ale tato ocenění přes všechna přísná kritéria jsou stále jen pořadatelem považována za „ztělesněný symbol poděkovaní“, neboť je při krajských kolech i při finálové ceremonii v Národním divadle poděkováno všem. Jen někteří si cenu fyzicky odnesou, aby se stali viditelným symbolem. Symbolem, se kterým se ostatní nominovaní mohou ztotožnit. Symbolem, který má sílu a moc inspirovat média a tím pádem současné dění u nás.


Organizování celostátního kola

Celostátní kolo je samostatná akce, individuálně organizovaná se svým samostaným rozpočtem.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz