www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2019 - info
Nominace 2019
Kategorie 2019
Kolegium 2019
Ceremoniál 2019
 

C E L O S T Á T N Í   F I N Á L E  Postupují krajské nominace do finále ceny Ď?

Vítěz krajské ceny Ď postupuje do finále a to přímo do hlavní kategorie o „GRAND PRIX Ď 2019“, ve které se budou o tuto hlavní celostátní cenu ucházet vítězové všech 14 krajských kol, kteří v závěru ceremonie opět všichni nastoupí na scénu Stavovského divadla, aby jeden z nich na základě určení celostátního Kolegia dostal GRAND PRIX Ď.

Avšak ostatní nominace z krajských kol – ano úplně všechny – také postupují do finále, kde budou již zařazeny do příslušných celostátních kategorií (například mecenáš nebo dobrodinec divadel; zoo; hradů a zámků; nadací; dětských domovů atd.).

Celostátní Kolegium rozhoduje o osudu všech nominací bez ohledu na výsledky městských a krajských kol. V určených celostátních kategoriích vybere v každé takové jednoho držitele celostátní ceny Ď.

Na celostátní finále pozveme zdarma všechny nominující a nominované z městských i krajských kol celé ČR.


Lze nominovat do finále bez účasti v kolech krajských a městských?

Kdo nestihl nebo nechtěl podat nominace do krajských kol, má stále možnost do 25. dubna 2019 podat nominace přímo do kola celostátního. Nominační list je stejný – pro pořadatele je rozhodující datum přihlášky – když je pořadateli doručena nominace do data uzávěrky konkrétního krajského kola (příslušnost ke kraji určuje adresa nominujícího subjektu), je nominace automaticky zařazena do krajského kola, přijde-li nominace po uzávěrce krajského kola, je automaticky zařazena do kola celostátního.

Výhodou účasti v krajském kole je, že je zde šance získat krajskou cenu v jakési „menší“ konkurenci, nežli je „konkurence nominací“ z celé ČR ve finále. Navíc vítěz krajského kola postupuje do finále a to přímo do hlavní kategorie o GRAND PRIX Ď 2019.

Tedy je možné podat nominace jen do celostátního kola, kde je posoudí celostátní Kolegium a kde mají tyto nominace šanci získat jednu z celostátních cen Ď, nikoliv ale cenu hlavní: GRAND PRIX Ď.


Co znamená pojem „přímá nominace“?

Přímé nominace mohou podávat pouze členové celostátního Kolegia. Tyto nominace se účastní pouze finále – neúčastní se tedy krajských a městských kol. Přímé nominace například podává Národní divadlo, ZOO Praha, Hnutí na vlastních nohou Stonožka, Nadační fond pomoci Karla Janečka, apod. – Tyto přímé nominace nejsou zahrnuty do kategorií „mecenáš divadel, mecenáš zoo, mecenáš nadací, apod.“ – Pročež nejsou „konkurencí“ jiným nominacím v těchto kategoriích, ale současně mají výhodu v podobě svých vlastních kategorií, ve kterých si „konkurují“ pouze „mecenášové Národního divadla mezi sebou“, „mecenášové ZOO Praha mezi sebou“ apod. – V těchto speciálních kategoriích jsou následně také uděleny celostátní ceny Ď o nichž rozhoduje celostátní Kolegium. Přímé nominace se ale tím, že neprošly krajskými koly, nemohou dostat do hlavní kategorie o „GRAND PRIX Ď“.


Kdy je uzávěrka nominací do finále ceny Ď 2019?

Kdo přihlásil své nominace do krajského kola (případně městského), nemusí si již hlídat další termíny. O všem jej pořadatel včas informuje. Jeho nominace automaticky prochází všemi koly až po finále. Pokud se rozhodnete podat nominace až do finále bez účasti v kole krajském, podejte je, prosím, nejpozději do 25. dubna 2019.


Jak nominovat mecenáše, sponzory a dobrodince na finále ceny Ď 2019?

Nominační lístek si stáhněte zde.


Může se někdo nominovat sám a je vůbec cena Ď soutěž?

Na cenu Ď může své mecenáše, sponzory nebo dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno. Pravý mecenáš nebo dobrodinec nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak cítí. Z tohoto důvodu ani nemůže sám přihlásit svou nominaci. Na druhé straně ten, kdo pomoc dostává, by měl zvážit, zda využil dostatečně všechny možnosti k velikému  a důstojnému poděkování. Děkování  není nikdy  dost. Děkování  není jen  slušnost, ale inspirace  k dalším dobrým počinům  :-)

Cena Ď umí děkovat prostřednictvím jednoduché, nikoliv nudné, nýbrž atraktivní ceremonie ve Stavovském divadle. Kdo to nezažil, neví, jak jsou ceremonie ceny Ď výjimečné seskupením energie stovek a stovek osobností z celé České republiky, jak jsou významnými osobnostmi označované za „prestižní a jedinečné“. Například členka celostátního Kolegia Běla Gran Jensen – prezidentka Stonožky, která už rozdala potřebným přes 100 mil. korun a také žena s titulem „Zahraniční Čech roku 2012“ už několikrát veřejně prohlásila, že: „Cena Ď je nejdůležitější cena v zemi!“ – Naposledy v tomto smyslu hovořila v živém vysílání České televize, podívat se můžete zde.

Někdy se nám stává, že nám zavolá ředitel nějaké instituce a řekne: „My letos nikoho nominovat nebudeme! Vždyť nám tahle firma dala jen sto tisíc, tahle jenom pět tisíc!“ – No, kdyby věděla, ona firma, že je to „jen“, nedala by asi nic.

Cena Ď není soutěž. Má sice oceněné, ale tato ocenění přes všechna přísná kritéria jsou stále jen pořadatelem považována za „ztělesněný symbol poděkovaní“, neboť je při krajských kolech i při finálové ceremonii v Národním divadle poděkováno všem (v roce 2018 bylo přes 300 nominací). Jen někteří si cenu fyzicky odnesou, aby se stali viditelným symbolem. Symbolem, se kterým se ostatní nominovaní mohou ztotožnit. Symbolem, který má sílu a moc inspirovat média a tím pádem současné dění u nás.


Organizování celostátního kola

Celostátní kolo je samostatná akce, individuálně organizovaná se svým samostaným rozpočtem.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz