www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
 

P Ř I J A T É     N O M I N A C E   -   C E N A   Ď   2 0 2 3

(všechny přijaté nominace nerozřazené)


Diecézní charita České Budějovice nominuje:

Radka Koubková - Paní Koubková se stala naší dobrovolnicí před 3 roky, kdy začala navštěvovat osamělou seniorku v domácnosti. K dobrovolnictví ji motivovalo úmrtí její vlastní babičky, která pro ni v osobním životě představovala velmi důležitou osobu a její odchod Radku velmi zasáhl. Po roce od této události se Radka rozhodla darovat svůj volný čas osamělým seniorům. Koncem července 2020 tak začala docházet za klientkou CHPS. Dle zpětné vazby sociální pracovnice si dobrovolnice s klientkou od začátku rozuměly, klientka byla hovorná, milá, slušná a za všechno moc vděčná. Jelikož se o ni rodina téměř vůbec nestarala, byla šťastná za každou návštěvu. Hodně se zlepšila i po sociální stránce a v chůzi. V říjnu 2020 klientka bohužel náhle zemřela, což pro dobrovolnici představovalo opět velký zásah. Přesto se rozhodla v dobrovolnictví i nadále pokračovat a o měsíc později se začala scházet s další klientkou, která žije v domácnosti se svým manželem. Šlo o původně velmi aktivní seniorku, ze které se ale kvůli covidové izolaci stala ležící inkontinentní žena. Dobrovolnice se klientku snažila brát alespoň na krátké procházky, jinak si spolu povídaly, četly a podobně. Vzhledem k horšícímu se zdravotnímu stavu klientky začala postupně dobrovolnice trávit více času s klientčiným manželem. Začátkem roku 2023 přišla ale další rána v podobě úmrtí klienta. Od té doby se dobrovolnice snaží svou přítomností alespoň trochu potěšit svou původní klientku.
Paní Koubková má 3 děti a živí se jako hudebnice. To je také jeden z důvodů, proč bychom ji rádi nominovali na Cenu Ď – je podle nás obdivuhodné, že i přes velmi nabitý osobní život dokáže Radka každý týden po dobu již 3 let najít 1-2 hodiny volného času a darovat je těm, kteří její přítomnost velmi potřebují. Radka vynechá schůzku málokdy, naopak někdy navštíví klienty třeba i na Štědrý den. Kdykoliv potřebujeme pomoc nad rámec uvedené pravidelné činnosti (např. při potravinových sbírkách apod.), je Radka mezi prvními, která se hlásí a má zájem přiložit ruku k dílu. Jeden z jejích synů si letos od Ježíška přál peníze, které by daroval potřebným dětem. Proto se na nás Radka obrátila a za tyto peníze jsme podpořili maminku samoživitelku se 4 dětmi ohroženou domácím násilím a koupili zimní kombinézu pro její miminko. Je proto evidentní, že Radka k solidaritě a pomoci ostatním vychovává i své děti, což je podle nás též ocenění hodné. Jako poslední důvod k nominaci bych uvedla fakt, že dobrovolnice svůj čas věnuje i přes 2 úmrtí klientů, která pro ni byla velmi náročná. Není mnoho lidí, kteří by se přes takové situace dokázali přenést a pokračovat dál v této činnosti. Velmi si proto vážíme Radky a její silné vůle a povahy.

Hynek Klimek - Pan Klimek se oficiálně stal dobrovolníkem v lednu 2022, ale předtím již dobrovolnou aktivitu vykonával neoficiálně přes 10 let. Jedná se o spisovatele (https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_Klimek), který již tedy přes 10 let vede skupinovou aktivitu „setkání s literaturou“ pro skupinu osob s duševním onemocněním. Zpětná vazba od klientů i kontaktních osob je velmi pozitivní. Obdivuhodné je, že pan Klimek na každé setkání dojíždí až ze Šumavy vlastním automobilem, protože vlakové ani autobusové spoje v podstatě neexistují. Tím investuje nejen volný čas (včetně cesty, která zabere několik hodin), ale také finanční prostředky na pohonné hmoty.

Alžběta Vavřincová - Slečna Vavřincová započala dobrovolnickou činnost teprve před rokem, zato je ale její pomoc intenzivní. Pravidelně se věnovala doučování českého jazyka 18ti leté slečny z Ukrajiny, po naplnění cíle (slečna byla přijata na VŠ a doučování již nepotřebovala), se začala scházet s 9ti letou klientkou z pěstounské péče. Cílem této činnosti je poskytnout dítěti ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečné a aktivní trávení volného času s někým, kdo jej bezpodmínečně přijímá (často se jedná o děti šikanované, vyloučené z dětského kolektivu a všeobecně nepřijímané. Tato zkušenost je velmi čerstvá. Mimoto se Bětka zúčastní jako vedoucí letního dětského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a také příměstských táborů pro děti cizinců a zaměstnanců DCHCB. To předpokládá intenzivní zapojení (několik týdnů kontinuálně věnovaného volného času) a také pomoc při přípravě programu na tábory (pravidelné schůzky před odjezdem na tábor). Bětka se také stala členkou nově vznikajícího klubu pro mladé dobrovolníky, což je další aktivita, do které investuje svůj volný čas. Od září se potom stane mentorkou pro zahraničního dobrovolníka Jesúse, který přijede ze Španělska. Po jeho příjezdu bude potřeba věnovat mu poměrně mnoho času a pomoci mu se začleněním do společnosti a do prostředí nového města, kam se na více než půl roku Jesús nastěhuje.
Důvodem pro nominaci je tedy inspirativní příběh mladého člověka (Bětce je 21 let), který věnuje svůj volný čas pravidelně a intenzivně. Obvyklé je věnovat 1-2 hodiny týdně, Bětka ale svého volného času daruje v průměru daleko více.

Jitka Rosínová - Paní Rosínová u nás jako dobrovolník působí od roku 2009. V programu Vězeňská korespondence si anonymně prostřednictvím adresy DCHCB dopisuje s osobami ve VTOS. Korespondence končí propuštěním vězně na svobodu nebo ve chvíli, kdy se vězeň přestane ozývat. Hlavním smyslem projektu je doprovázení vězně náročným obdobím, průběžné motivování k aktivní práci na sobě, zvyšování smyslu pro zodpovědnost za další život (prevence recidivy trestné činnosti a zvýšení šance znovu se integrovat do společnosti) a prevence a zmírňování sociálně patologických jevů.
Za 14 let paní Rosínová psychicky podpořila asi 9 vězňů. S některými si dopisovala mnoho let, s jinými dopisování tak dlouhé trvání nemělo, jelikož vězni přestali na dopisy reagovat. Největšího úspěchu dosáhla paní Rosínová při korespondenci s vězněm Romanem, se kterým si vytvořila poměrně silné pouto (tak, jak je to možné při anonymním písemném kontaktu). V začátcích jejich kontaktu byl Roman úplně odstřižen od své rodiny, která jej zavrhla pro jeho činy. Paní Jitka vězně podpořila, aby se pokusil rodinu kontaktovat. Podařilo se kontakt s rodinou navázat a vězeň měl tak po propuštění silné zázemí, zajištěné bydlení, práci a oporu ve své rodině. Příběhy vězňů bohužel takovým “happyendem” většinou nekončí, ale díky několikaleté činnosti naší dobrovolnice se to podařilo alespoň v jednom případu z mnoha.
Dobrovolníci, kteří si píší s vězni, se v osobním životě často setkávají s nepochopením a odmítáním ze strany svých blízkých. Naši dobrovolníci ale věří, že není potřeba, abychom osoby ve VTOS soudili my, jelikož soudem si již prošli a trest dostali. Věří, že i lidé na okraji společnosti mají právo na přátelský kontakt s někým, kdo je přijímá a nesoudí. To je hlavním důvodem pro nominaci paní Rosínové kromě toho, že bychom chtěli vyzdvihnout, že s naší organizací spolupracuje již opravdu velmi dlouhou dobu.

Dětský domov a Školní Jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

Petra Růžičková - Paní Růžičková je naprosto úžasná žena se srdcem na dlani. Stále pro nás vymýšlí různé projekty, kde by pro náš dětský domov získala peníze, nebo nějakým způsobem podpořila naše děti. Paní Růžičková se každoročně stará o to, aby každé naše dítě dostalo pod stromeček vánoční dárek. Také pro nás pořádá sbírku školních pomůcek. V letošním roce se postarala o to, aby naše děti jely na letní dětské tábory. Pro naše děti je skutečně velkou motivací, že když se chce, tak všechno jde!!!

manželé Ing. Jan Mandičák a Ing. Kateřina Mandičáková, Constructing s.r.o. - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již dvanáctým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 14 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu. Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny. Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově. Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků. Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky. Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života. Pro náš dětský domov a zvláště děti jsou velikým přínosem. Zajištění vánočních dárků pro všechny naše děti.
Projekt „Přál(a) bych si..“ - Cílem projektu je umožnit dětem vyrůstajícím v dětských domovech věnovat se svým zálibám a trávit smysluplně svůj volný čas. Podpořit tyto děti na cestě za jejich snem, pomoci jim zvýšit šanci na uplatnění ve vybraném oboru a na jejich úspěšné začlenění do společnosti.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem nominuje:

Tomáš Slavata - Pomáhá mnoha dětským domovům, i ostatním zařízením pro náhradní péči – DDŠ, VÚ, DÚ. Zajišťuje materiální pomoc, organizuje pro děti sportovní akce. V neposlední řadě v něm mají zařízení náhradní péče zastání na půdě neziskového sektoru, při jednáních na ministerstvech a se zákonodárci.
Je nám velikou oporou. Jeho životní příběh je inspirací pro ostatní.

Městská charita Plzeň nominuje:

Ing. Marta Ovsjannikova - Pracuje jako dobrovolnice od roku 1991, od roku 1994 zastává funkci jednatelky Farní charity u Panny Marie Růžencové, která je součástí Městské charity Plzeň. Farní charita slouží ke zprostředkování pomoci těm, kteří v okolí nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Většinou se jedná o návštěvní službu a společnost starým a nemocným lidem. Profesionální péči zajišťují sociální služby. Pod jejím vedením navštěvují členové farní charity charitní domovy a hospic s malou pozorností k Vánocům a Velikonocům, chystají balíčky pro staré a nemocné farníky, které osobně předávají v jejich domácnostech. Nezapomínají ani na jejich životní jubilea. Už 23 let se aktivně zapojují do Tříkrálové sbírky. Pravidelně zajišťují včetně dopravy pro hůře pohyblivé lidi návštěvu Památníku obětem zla a poutní zájezdy na různá místa, kam by se klasickými zájezdy těžko dostali.. Pravidelně pořádáme 1X měsíčně Čaj o třetí, kam zveme zajímavé hosty. Jako farní charita jsou aktivně dlouhodobě zapojeni do projektu Adopce na dálku, kde finančně podporují vzdělání pro dívku v Litvě a 2 děti v Bolívii.
To je dobrovolnická pomoc paní Marty v rámci vedení Farní charity a pokud se tím vykonalo něco dobrého pro bližní, děkujeme především Bohu, že žehná jejímu snažení a všem, kteří v tomto díle pomáhají.

Dětský domov Kašperské Hory nominuje:

Sbor dobrovolných hasičů městské části Praha Újezd zastoupená panem starostou Václavem Drahorádem - Parta dobrovolných hasičů z Prahy - Újezd, navázala spolupráci s naším domovem díky jednomu malému táborníkovi z DD, který si je v létě na táboře našel a už nepustil. Hasiči z Prahy - Újezda dělají pro náš domov samé dobré skutky. Myslí tak na naše děti, které mají svou cestu životem o něco komplikovanější. Kromě říjnové návštěvy u nás v DD a ukázky hasičské techniky a hašení, zorganizovali u nich "doma" během Halloweenu tombolu, jejíž výtěžek poslali našemu dětskému domovu. Krom finanční pomoci, která je pro nás důležitá, zahrnují nás a především naše děti i dalšími věcnými dary. V červnu nás pozvali k nim na dětský den a sportovní den, který organizovali a starali se o naše děti úplně parádně. Moc jim děkujeme!

PhDr et. Mgr. Jana Tláskalová - Loni na podzim onemocněla na dlouhou dobu logopedka, ke které docházely naše děti z DD, ta nakonec ke sklonku roku 2021 svoji praxi v Sušici úplně uzavřela. Dětí v logopedické péči jsme měli tehdy přibližně 15 a bylo potřeba najít náhradní řešení. Oslovili jsme paní logopedku PhDr. Janu Tláskalovou z Vimperka, která nám v mnoha směrech vyšla vstříc a do našeho domova začala dojíždět. S dětmi pracuje úplně úžasně, je opravdu odborníkem na svém místě, věnuje se dětem velmi intenzivně, má se všemi dětmi v DD krásný vztah; dojíždí každý týden nebo alespoň jednou za 14 dní a říká o našem dětském domově, že je to ráj na zemi. Děti paní logopedku mají rádi, říkají jí babi a těší se na setkání s ní. Jejich řečové schopnosti se díky naší milé „babi“ opravdu zlepšují a tato navázaná spolupráce přináší své plody. Jsme nesmírně vděční a šťastní, že ji máme.

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích nominuje:

Lenka Němcová - S paní Němcovou a jejími dětmi jsem se poprvé potkala na konci roku 2021, kdy si zaregistrovala několik přání v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“. I když tenkrát díky „covidovým“ opatřením bylo velmi omezené osobní setkání s obdarovaným, paní Němcová přijela i se svými dětmi, mnoha balíčky a spontánně obdarovávali naše seniory. Ti byli velmi nadšeni, hlavně z dětí, které se hned chovaly, jako by obdarované znali léta.
O velikonocích potom nenadále přijeli a dovezli přáníčka a vyrobená kuřátka a vajíčka pro radost všem seniorům. A to jich v našem zařízení nemáme málo, téměř 150. Další naše setkání proběhlo až loni před vánoci, a to opět při projektu „Ježíškova vnoučata“. Tentokrát jedno z přání, které si paní Němcová s dětmi vybrali, bylo pečení vánočního cukroví s babičkami. Přijeli, dovezli s sebou potřebné suroviny a celé sobotní odpoledne pekli „s holkami“, jak babičkám říká sedmiletý Míša, syn paní Němcové. Během pečení samozřejmě pomáhala i pětiletá Lenička, která všechny práce ohledně kuchyně zvládá tak, jak málokterá hospodyňka. Od té doby již děti s maminkou navštívili naše zařízení několikrát. Přivezli kytičky a drobnosti k MDŽ, přijeli na velikonoční tvoření a čarodějnice. Před nedávnem malý Míša povídal babičkám a dědečkům dokonce i o včelách, o které se sám stará. Vždycky s sebou nezapomenou vzít potřebné rekvizity, něco dobrého na zub a také řadu úkolů a kvízů pro seniory. Při poslední jejich návštěvě, která proběhla během benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“, přijeli v krojích. Opět spolu s maminkou pomáhali, přiváželi naše seniory na koncert, rozdávali občerstvení a nakonec pomáhali i s úklidem.
Na jejich návštěvy se skupinka asi deseti seniorů vždy velmi těší. Během nich dochází k vzájemnému nezištnému obdarovávání. Senioři během setkávání pookřejí, spolupracují s dětmi, snaží se co nejlépe „splnit“ úkoly a děti zase naopak vidí, jak vypadá opravdové stáří a jak je důležité pomáhat a rozdávat úsměv. Tyto všechny aktivity jsou popsány jen velmi stručně, ale ve skutečnosti probíhají celé odpoledne. Maminka s dětmi k nám dojíždí asi 40 km. Je ochotná věnovat spoustu času nejen přípravě celého setkání, ale také i spoustu energie během setkání samotného. I to přesto, že doma mají velkou farmu, na které je mnoho práce. Čas, který stráví u nás, musí paní Němcová dohnat jindy. Díky samozřejmě patří i jejich tatínkovi, který v době nepřítomnosti zbytku rodiny pracuje na farmě sám.
Jsem přesvědčená, že jsou všichni tři velkým příkladem pro ostatní. S jakou nezištností, samozřejmostí a přirozeností dokážou komunikovat se starými lidmi a zároveň rozdávat radost. Paní Němcová ale říká, že to nedělá kvůli nějakým oceněním a díkům, ale proto, že takové chování považují v jejich rodině za samozřejmé. Zároveň děti baví trávit čas s babičkami, které už bohužel doma nemají.

Nadační fond pro Život, Praha nominuje:

Ing. Daniel Viceník - Pan Ing. Viceník je od roku 1.1.2013 ředitelem dětského domova Radkov, dříve byl také vychovatelem a učitelem. Pod jeho vedením vyšlo z dětského domova mnoho štastných dětí. Známe ho nejen jako pana ředitele, ale také jako kamaráda. Je to člověk s obrovským srdcem , který svých 41 oveček dokáže vést pevnou ale velmi laskavou rukou. Nejednou jsme na vlastní oči zažili situaci kdy uměl zachovat klid a přesto , že děti nejsou jeho se k nim jako k vlastním choval. Snaží se po celou dobu vést dětský domov tak aby se v něm děti cítili co nejlépe a i na úkor svého osobního života s nimi cestuje po republice tak aby zažili mnoho radosti z výletů. Měla jsem tu čest poznat jeho nesobeckost když jsme jako nadační fond zprostředkovali zážitek ve formě wellness pro děti a vychovatele , kdy pan ředitel měl mít s panem zástupcem Petou svůj vlastní wellness aby si odpočinul, slíbil mi že se nebudou zaobírat dětmi o které bylo velmi dobře postaráno , po nějaké době kdy jsem přišla na kontrolu jsem našla plné místo dětí a pana ředitele stojícího nad nimi se slovy ,, vždyť tohle ještě nežily,, Práce ředitele v dětském domově není jen o vedení a tento človíček je toho velkým příkladem . Je to skvělý člověk, výborný ředitel , trpělivý zaměstnavatel . Laskavý a milujíci manžel, tatínek a krátkou dobu také dědeček.
Je mi opravdu velkou ctí být kamarádkou takového člověka.

REHAFIT, o.p.s., Praha nominuje:

DMA Praha, Tomáš Bízek - Firma DMA Praha kompenzační pomůcky nás již roky sponzoruje, na pana Bízka jsme se obrátili v době největší krize naší organizace, kdy nám více jak rok neplatili zdravotní pojišťovny a my tudíž neměli žádné prostředky na povoz a mzdy. Do té doby firma DMA u nás poskytovala našim pacientům poradenství ohledně vozíků, kompenzačních pomůcek atd a přispívala drobnými fin.dary. V roce 2019 byla naše situace již natolik zoufalá, že pana pana jednatele oslovili a požádali ho pomoc. Bez zaváhaní nám poslal potřebnou částku k uhrazení alespoň základních provozních nákladů. Díky němu a firmě DMA Praha jsme dokázali toto těžké období přežít. Ochota pomoci pana Bízka se ukázala i v době Covidové, kdy se i oni jako firma potýkali s těžkými problémy a i přesto nás dokázali nadále podporovat, protože bez jejich finanční pomoci, bychom ty dva těžké roky nebyli schopni ustát. Firmě DMA Praha a panu Bízkovi vděčíme za mnoho.

Esmont servis, s.r.o., Pavel Sýkora - Pavel Sýkora je za 14 let fungování naší organizace již naším přítelem, pracovní vztahy přerostli do osobní roviny a setkání s ním je vždy plné vtipných historek a zajímavého vyprávění. Pavel se stará o svou invalidní ženu, která je již léta díky své nemoci upoutána na invalidní vozík, vedou spolu firmu a jeho workoholismus je nakažlivý. A přesto, že sami jako rodina, mají obrovské výdaje, které přináší život s tělesným postižením a mají svých starostí více než dost. Žádný rok na REHAFIT nezapomněli a již roky ho sponzorují nemalými částkami. A v době našich největších krizích, nás z toho společně s dalšími vytáhli a ač sami v době Kovidu neměli, nám peníze vždy poslali. Jejich pomoci si nesmírně vážím, protože i přes svoje těžké životní překážky dokáží

manželé Digrínovi - Manželé Digrínovi je samostatná kapitola našeho centra, známe se více jak 16 možná 17 let, Jana je naší klientkou 14 let a celé ty roky jsou to právě oni, kteří se nám snaží neustále vymýšlet jak nám pomoci, jak nás podpořit a peníze nám doslova vnucují : ). Jana i přes své postižení vede velmi aktivní osobní i pracovní život, její muž je též nesmírně pracovně vytížen, ale vždy si dokáží najít čas a každý rok pro nás uspořádat benefiční akce na zámku v Mníšku pod Brdy. Petr se nám již léta zdarma stará o naši počítačovou síť a že to není opravdu lehké, softwary ke komunikaci s pojišťovnou jsou oříšek i pro zdatného ajeťáka. Takže mezitím co jeho žena cvičí, Petr natahuje kabely, vrtá, přeprogramovává nám pc, jedny vykuchá, další složí a nám to díky němu vše funguje a to mu voláme opravdu někdy velmi často, že na nás někde něco bliká, nefungue atd…Janě a Petrovi jsme nesmírně vděční, o oni si nesou svůj těžký životní úděl s gracíí a humorem a rozhovory s nimi jsou vždy obrovským přínosem a poučením.

Speciální základní škola Poděbrady, p.o. nominuje:

Mgr. Blanka Kvízová - Nominujeme paní Blanku Kvízovou na "cenu Ď" za její mimořádnou dlouholetou práci učitelky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Její trpělivost, empatie a profesionální přístup k vzdělávání těchto dětí si zaslouží obdiv a uznání. Paní Blanka Kvízová byla velmi často prvním pedagogem, se kterým se děti na své vzdělávací cestě potkaly. Její schopnost porozumět individuálním potřebám každého z nich a vytvořit prostředí, ve kterém se cítí přijaté a podporované, je opravdu inspirativní. Její práce je založena na lásce, trpělivosti a neustálém hledání nových způsobů, jak pomoci dětem dosáhnout svého plného potenciálu.
Paní Blanka Kvízová si získala respekt a důvěru nejen dětí, ale také jejich rodičů a kolegů. Její profesionální přístup k výuce, individuální podpora a schopnost motivovat děti jsou mimořádné. Její práce přináší nejen vzdělávací výsledky, ale také radost a naději do životů těchto dětí a jejich rodin. Je nejen talentovanou a zkušenou pedagožkou, ale také vyniká svou schopností podporovat a spolupracovat s ostatními učiteli. Její přístupnost, ochota naslouchat a sdílet své bohaté zkušenosti s mladšími kolegy jsou nesmírně ceněné.
Náš návrh je zároveň gratulací paní Blance Kvízové k významnému životnímu jubileu a poděkováním za její vynikající práci, kterou pro naše žáky vykonává již 33 let.

řeznictví RABBIT, Blatná nominuje:

Spolek divadelních ochotníků Blatná - Spolek divadelních ochotníků Blatná není jen autentická zábava, ale i zodpovědné navazování na historickou činnost místních ochotníků, o níž se člověk dočte na skvělém webu www.sdo-blatna.cz, aby si uvědomil provázanost místního dávného vědomí o smyslu divadla tady a třeba Národního divadla v Praze: „Nadšení blatenských ochotníků by se mělo balit do krabic a distribuovat napříč naší zemí!“

TJ Blatná Datels (hokejbal) - TJ Blatná Datels je amatérský sportovní tým mající v Blatné pro nemalé úspěchy značné jméno. Na webových stránkách www.datelsblatna.cz zaujme náborová výzva pro nové členy: „Popadni hokejku a hraj hokejbal!“ – A následně z fotodokumentace nutno dodat, že právě tohle sportovní seskupení má ohromný pozitivní vliv na děti a dospívající. Zázemí týmu tvoří praví srdcaři, jejich nezištnost a oddanost svému bydlišti. Ikonou v tomto smyslu je pan Jiří Datel Říha, jehož aktivity jsou v Blatné ještě dalekosáhlejší, než je zmíněno v této nominaci.

Restaurace v Sokolovně, Blatná - Restaurace v Sokolovně se nachází na adrese náměstí Kalininovo 580, Blatná. Česká klasika stran poledních menu zde hraje prim. Zakládají si na rozumných cenách, nonstop snaze o spokojenost strávníků a současně pro milovníky čepovaného piva udělají v péči o zlatavý český mok maximum. Na člověka dýchne domácí atmosféra. Tato restaurace se stala přirozenou součástí koloritu života malebné jihočeské Blatné a symbolem pracovitosti, spolehlivosti a radosti z práce.

Petra Kaldová, AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. a členka celostátního Kolegia nominuje:

Pavel Mudra - Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Nominuji Pavla Mudru, muže, manžela, majitele firmy BioDry, mecenáše v oblasti vzdělávání, mentora v oblasti boje proti drogám!
Pavel je příkladné M!!! Je výrazný prostorově, je ale především výrazný a inspirativní v oblasti uvažování o a realizace ochrany prostředí, ve kterém žijeme. Jeho příkladné přispívání ke zlepšení životního prostředí je komplexní a Pavel nevynechává snad žádnou oblast života ze svého repertoáru = pomáhá lidem neinvazivně vysoušet jejich nemovitosti, aby nechátraly. Ochrana lidských obydlí v jeho podání je v důsledku ochranou přírodních surovinových zdrojů, protože budovy se díky BioDry „dožívají vyššího věku“, nemusí být předčasně demolovány, tedy nevzniká odpad a není potřeba nových stavebních materiálů. Současně zlepšuje životní prostor lidem, kteří v takových budovách žijí nebo pracují – ti nejsou vystavováni vlhkému a plísněmi zasaženému prostoru a jsou zdravější a hlavně radostnější! To, že Pavel má krásnou práci, za kterou mu patří Ď díky jeho výsledkům, by Vám mohlo připadat moc malé, ale je třeba si Pavla představit v jeho pravé velikosti! Pavel ve svém volném čase přednáší o lidské mysli a pomáhá lidem, aby se zlepšovali ve svém každodenním životě – tuhle dobrovolnickou aktivitu provozuje v Plzni a Nepomuku a je v tom fenomenální! V neposlední řadě aktivně působí jako „průvodce“ a mentor dětí a mládeže v oblasti prevence drog – kdy každoročně (už 12 let) pomáhá s organizací i přednáškami o problematice drog na školách po celé České republice v rámci projektu CYKLOBĚH „ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU“.
Když se na to dívám z ptačí perspektivy – na Pavla jako na celek, musím zdůraznit, že jeho způsob ochrany životního prostředí je opravdu neuvěřitelně dokonalý… Často máme termín ochrana životního prostředí spojený s odhazováním odpadků v krajině, těžbou uhlí nebo nově s emisemi CO2… Ale… Kdo ničí přírodu? Ona sama nebo ve své mysli zamotaný člověk, který nerozumí tomu, že bez funkčního životního prostředí tu za pár let nebude? A jak moc jsou zamotaní lidé užívající drogy?
A kdo to zvládá v té jasně ukázané celistvosti řešit? PAVEL MUDRA – můj letošní žhavý kandidát na cenu Ď za životní prostředí!
Znám Pavla už asi 7-8 let a za celou tu dobu jsem nezažila případ, situaci, moment, že by měl problém s něčím pomoci…
Filmový svět má svoje Avengers, super schopné a nadané jedince, kteří se zavázali chránit svět před různými hrozbami…
My v Čechách máme Páju Mudru, a za to mu velký dík! Tedy Ď!!!

Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Radka Troblová - Jednoho dne se objeví v kanceláři usměvavá žena středních let, směs skromnosti, lásky a energie v jednom. Paní Radka Troblová tichým a klidným hlasem sděluje: „Měla bych přání, bylo by možné dělat dobrovolnici ve vašem domově pro seniory?“ V průběhu vstupního rozhovoru, ve kterém jsme se dozvěděli o této skromné ženě mnoho zajímavých informací, se stále koutkem úst usmívala. Překvapením pro nás bylo, že svou dobrovolnickou činnost započala již před 30 ti lety v době, kdy uvěřila v Boha. Po celou dobu třiceti let docházela a stále dochází na jednorázové akce do domovů pro seniory v okolí města Písek a společně s přáteli, zpívají seniorům. Paní Radka byla informována, že náš domov spolupracuje s v Dobrovolnickým centrem Krebul,o.p.s., a tak neváhala ani vteřinu. Zaregistrovala se jako dobrovolnice a od března 2021 navštěvuje klienty domova pro seniory ve Vodňanech. S železnou pravidelností každý  týden naslouchá při individuálních rozhovorech různým životním příběhům seniorů, jejich problémům a těžkostem. Paní, Radka Troblová je i dobrovolnou dárkyní krve. Při veškeré práci v zaměstnání a pestré dobrovolnické činnosti vychovala dvě dcery a nadále se věnuje pomoci druhým.
Za její nasazení, elán, vstřícnost a vytrvalost jí patří velký dík.

Dětský domov a školní jídelna Radkov - Dubová nominuje:

EMIL Frei Toyota – Praha Černý Most - Chtěl bych nominovat vedení společnosti a pana prodejce za pomoc s nákupem nového automobilu pro naše děti. Společnost nám poskytla obrovskou slevu a navíc nám zajistila vozidlo v neskutečně krátkém termínu, Na 9 – místná vozidla se čeká i 3 roky. Nám jej dodali za dva měsíce přednostně. Naše děti žijí na venkově a auto nutně potřebujeme. Toyota nás vyslyšela a když věděli, že si auto musíme platit ze svého rozpočtu, poskytla neskutečnou slevu. U nás na vesnici potřebujeme auto k vození dětí do ZŠ, MŠ, k lékařům a jinde. Staré auto dosloužilo a nové jsme nebyli schopni sehnat. Moc děkujeme.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Úsměv Žďár nad Sázavou nominuje:

všichni pomocníci Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Letos slaví náš klub „Úsměv“ 25 let od svého vzniku. Je to dlouhá doba, bezpočet krásných akcí přinášejících našim rodinám s dětmi s postižením radost do života prostřednictvím volnočasových aktivit. „Úsměv“ nás provází od dob , kdy byly naše děti malé, přes jejich školní léta až do dospělosti. Aktivity se změnily. Nyní jsou již z našich dětí dospěli mladí lidé , ale naše rodiny to k sobě stále přitahuje. Těšíme se na společná setkávání, smějeme se spolu, společně připravujeme další nové aktivity. Cena Ď patří všem báječným jedinečným lidem, kamarádům, podporovatelům, jejichž seznam je opravdu dlouhý, kteří se nesmazatelně zapsali do života našeho klubu. Bohužel někteří se s námi rozloučili nedobrovolně a navždy, ale zanechali za sebou tak silnou stopu, že na ně budeme vzpomínat stále. Paměť člověka je vzácná věc a proto při příležitosti čtvrt století činnosti bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nás podporují a mají rádi. Každé podpory si moc vážíme.

Domov seniorů Hranice nominuje:

Renata Knápková - Paní Renata pracuje jako vychovatelka ve Střední lesnické škole v Hranicích. Na začátku školního roku 2022/2023 oslovila studenty prvních, druhých a čtvrtých ročníků této střední školy k dobrovolnictví v Domově seniorů a v Domově se zvláštním režimem. Díky jejímu nadšení, touhy pomoci potřebným a neskutečnému elánu se jí podařilo nadchnout téměř dvě desítky studentů, kteří docházeli pod jejím vedením do pobytových služeb v průběhu celého školního roku dvě odpoledne v týdnu a trávili se seniory společný čas při procházkách, hraním společenských her, společným zpíváním nebo povídáním. Na procházky chodili za každého počasí, protože podle jejich slov je potřeba se přiměřeně obléct a pak nic není problém. Těšili se, až klienty povezou na vozíku do okolí a budou si s nimi vyprávět o všem co je zajímá. Klienti byli za jejich společnost nesmírně rádi. Jelikož je naše zařízení umístěno v kopcovitém terénu na kraji města, ocenili, že se mohou ve společnosti mladých lidí podívat do širokého okolí. Společně navštívili například místní Galerii M+M, adventní trhy, lesnické arboretum, ale i poutní místo „Kostelíček“. O Vánocích jim studenti pod vedením p. Renaty předali drobné dárky. Když probíhal v Domově odpolední kulturní program, také pomáhali. A vždy u toho byla jejich paní vychovatelka, která se seniorům nejen aktivně věnovala, ale také vytvářena studentům odborný dohled a poskytovala rady, když si v něčem nebyli jistí.
Díky paní Renatě se tak realizuje úžasná dobrovolnická činnost, která obohacuje obě generace a my jsme jí za to velice vděční. Senioři jsou šťastní, že se jim mladí lidé věnují a reflektují na jejich potřeby. I pro naše zaměstnance je pak tento počin povzbuzením do dalších dnů.

Zdeněk Babáček - Pan Babáček ve svém volném odpoledním čase v doprovodu dvou báječných společnic labradorek - Glorie a Adolíny pravidelně navštěvuje naše klienty s nabídkou bezplatné canisterapie. On sám je velmi vzácný člověk, který rozdává kolem sebe plnými doušky nejen dobrou náladu, ale pomáhá také svými mnohaletými zkušenostmi při odborné výchově psů. Když se na něho obrátila naše kolegyně z aktivizačního úseku s žádostí o radu a pomoc při výcviku svého štěněte, neodmítl. Na vlastní náklady ji doprovází během výchovy a výcviku, které jsou směřovány k tomu, aby tento pejsek mohl v budoucnu každodenně se svou majitelkou docházet do naší pobytové služby provádět odbornou canisterapii. Návštěva pana Babáčka a jeho psích společnic je terapeutická nejen pro naše klienty, ale i pro zaměstnance. Nevěřili byste, kolik lásky mohou společně lidem rozdávat.

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Královédvorská Arnika z.s. - Královédvorská Arnika je dobrovolnické centrum, které sdružuje, zastřešuje a organizuje práci dobrovolníků. V roce 2022 oslavila 20 let svého působení. Za tu dobu prošlo organizací více než 200 dobrovolníků, aktuální počet je asi 40 členů.
Své služby nabízí především lidem nemocným, starým, hendikepovaným nebo jinak potřebným. Mezi největší příjemce jejich služeb patří Domov svatého Josefa v Žirči, Diakonie ČCE a Domov důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.
U nás v Domově pomáhají dobrovolníci při individuálních, skupinových aktivitách a velkých akcích. S uživateli chodí na procházky, výlety, pomohou při společném pečení a vaření. Na velkých akcích vypomohou s obsluhou a asistují uživatelům, když je potřeba. Navíc vždy na tyto akce napečou a připraví drobné pohoštění na kterém si uživatelé rádi pochutnají.
Předsedkyní, zakladatelkou, stále nejaktivnější členkou a „Duší“ je paní Jana Štěpánová, která je velmi otevřená, empatická a vždy ochotná nabídnout pomoc. Svým naladěním, empatií, poctivostí a neokázalým vystupováním dokáže nadchnout a přitáhnout další lidi k pomoci potřebným.
Na jejich internetových stránkách https://www.kralovedvorskaarnika.cz/ v rubrice O nás je uvedeno, že: „Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“. Ano, je to tak, Jana, ani Arnika se svou činností nikde moc nechlubí, činy ale jasně hovoří za ně…
V loňském roce k příležitosti výročí svého založení Jana se svými kolegyněmi vydala almanach, který je plný fotografií a příběhů a přibližuje, opět velmi neokázale, jejich poctivou dvacetiletou práci. Důležitý odkaz na almanach: https://www.kralovedvorskaarnika.cz/media/20-let-dobrovolnictvi-s-kralovedvorskou-arnikou/


Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Dana Vecková - Paní Dana Vecková pracuje jako vrchní sestra v našem domově od roku 2016. S profesionálním přístupem, organizačními schopnostmi a zároveň s úsměvem, láskou a porozuměním zajišťuje péči o naše klienty i vedení kolektivu zdravotních a sociálních pracovníků..
Ocenění v podobě ceny „Ď“ je pak projevem zasloužené úcty i poděkování za její obětavou práci ve prospěch těch nejpotřebnějších.

Město Nový Bor nominuje:

Ivan Kortan - Hrdost, čest a láska k vlasti. Armádní dědičné úsloví předává Ivan Kortan, nadrotmistr Aktivních záloh KVV Liberec, dětem a mládeži v Novém Boru. Již osmým rokem vede kroužek Army team při DDM Smetanka. Svým zápalem a přístupem motivuje své svěřence k pohybu, učí je kolegialitě, komunikaci. Učí je ctít závazky vůči předkům, kteří padli za vlast ve světových válkách i v novodobých konfliktech. Ukazuje jim, že nemusí nosit uniformu, aby byli připravení bránit Českou republiku v případě ohrožení. Sám jim jde příkladem. Slouží čestné stráže při pietních aktech a účastní se celé řady akcí, které pořádá město Nový Bor. I přes časovou vytíženost, která je spojená s jeho civilním podnikáním, vojenskými povinnostmi i vedením kroužku, nikdy neodmítl pomoc městu Nový Bor. Jeho přístup by se dal shrnout do parafráze myšlenky J. F. Kennedyho: Neptej se, co může udělat tvé město pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro své město. Město Nový Bor svojí nominací zároveň oceňuje dvacetileté působení Ivana Kortana u Aktivních záloh KVV Liberec, kde slouží od jejích začátku v roce 2004. Dnes patří k nejzkušenějším a nepostradatelným členům jednotky. I ve svých 64 letech je mimořádně aktivní a zdatný. Navzdory jeho kvalitám však bude muset kvůli dosažení stanoveného věku ukončit činnost v zálohách.

Safari Park Dvůr Králové nominuje:

Nadace ČEZ - Naděje pro severní bílé nosorožce - Nadace ČEZ opakovanou podporou významně přispívá k naději na záchranu nejohroženějších savců současnosti – nosorožců bílých severních. Na světě jsou známy poslední dvě samice tohoto nosorožce, obě se narodily ve Dvoře Králové, v současné době žijí v Keni a ani jedna z nich nemůže přirozeně zabřeznout. Jedinou nadějí na záchranu jsou tak umělé techniky reprodukce, které ovšem musejí být pro tyto nosorožce speciálně vyvinuty. V letech, kdy spousta lidí nevěřila, že by se tyto nosorožce mohlo ještě podařit zachránit, podporovala Nadace ČEZ úsilí Safari Parku Dvůr Králové a díky její finanční podpoře se podařilo vyvinout metodu na odběr vajíček z posledních samic a rovněž vytvořit postup pro vznik embryí. V roce 2019 se mohlo přistoupit k vůbec prvním odběrům vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni a následně se v laboratoři v italské Cremoně vůbec poprvé podařilo vytvořit embrya těchto vzácných zvířat. Projekt mezitím začal být sledován doslova po celém světě, bez podpory Nadace ČEZ by však vůbec neměl šanci dostat se tak daleko. Fotografie nosorožce bílého severního, který žil ve Dvoře Králové, byla zveřejněna na obálce časopisu National Geographic a následně byla veřejností zvolena i fotografií desetiletí časopisu National Geographic z více než 21 milionů fotek. Do doby této nominace se podařilo vytvořit už 29 embryí tohoto vzácného nosorožce, a dokonce se podařilo v laboratoři vytvořit i tzv. primordiální zárodečné buňky – jako u vůbec prvního velkého savce na světě. Tento objev byl publikován na konci roku 2022 a Nadace ČEZ v současné době pomáhá překonání dalšího problému na cestě k záchraně nosorožců – dalším nutným krokem je vložení embrya nosorožce do těla náhradní matky a její úspěšné zabřeznutí. Díky Nadaci ČEZ existuje naděje, že by se to v nejbližších měsících mohlo podařit.

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Jsem přesvědčen, že případné udělení ceny by odměnilo tento pozitivní způsob myšlení a jednání a bylo i impulzem pro nás ostatní.

Jaroslava Raunerová nominuje:

Život dětem o.p.s. - Sbírkový projekt Srdíčkové dny, zábavné odpoledne pro děti+dospělé se koná za podpory mnoha známých osobností, které přijdou potěšit širokou veřejnost svým hereckým či pěveckým vystoupením a tím pomoci a podpořit sbírkový projekt. Právě díky všem štědrým dárcům, můžou nemocným dětem zakoupit potřebné rehabilitace, invalidní vozíky, zdravotní kočárky, zdravotní materiál, speciální výživu a plno dalšího pro zlepšení jejich zdravotního stavu a usnadnění nezbytné celodenní péče. Cena Ď+Život dětem jsou stejně mladé 23let. Za ty dlouhé roky pomohla spoustu dětem. Srdíčkové dny jsou už pro nás srdeční záležitostí, jezdíme každý rok.

Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Lukáš Novotný - Rádi bychom na letošní cenu Ď nominovali společnost CSGM, která myslí nejen na naše klienty, ale také zaměstnance.
Již několik let nám pomáhají dělat hezčí Vánoce pro osamocené klienty. Požádají nás o vánoční přání těch klientů našeho Domova, kteří nemají rodinu ani nikoho blízkého, kdo by je navštěvoval. Tyto dárky poté zakoupí a naši klienti tak mají jistotu, že pod vánočním stromkem najdou dárek se svým jménem.
Od covidové pandemie svou pomoc rozšířili i na podporu našich zaměstnanců, především na podporu jejich zdraví a vitality. Například v loňském roce do Domova u fontány doručili přes 0,5 tuny pomerančů a mandarinek. Bylo to velké překvapení i velká radost.

Tesco Přelouč - Letos bychom také rádi nominovali společnost TESCO, konkrétně její přeloučskou pobočku, za ochotu darovat pro 155 klientů našeho Domova Mikulášskou nadílku. V předešlých letech jsme tuto nadílku tradičně pro naše klienty zajišťovali z vlastních zdrojů, nicméně s ohledem na výrazné zvýšení cen, které v loňském roce nastalo, jsme se dostali do situace, kdy bychom nebyli schopni připravit takovou nadílku, jak bylo zvykem v předchozích letech. Díky pomoci a velké ochotě Tesco Přelouč jsme nakonec klientům mohli k Mikuláši předat pestrý sladko-ovocný balíček.

Oblastní charita Hradec Králové nominuje:

Ivana Marečková - Ivana Marečková, laskavá, hodná, úžasná žena, dobrodinec s velkým laskavým srdcem.

Iva se poprvé do týmu dobrovolníků hradecké Oblastní charity dostala v roce 2015. Zapojila se tenkrát se zápalem sobě vlastním do premiérové Národní sbírky potravin. S manželem se přestěhovali do Hradce Králové a cílila na aktivity, které ji odjakživa naplňovaly – vzdělávání, pomoc tam, kde je třeba.
Přátelství party hradeckých dobrovolníků ji chytlo za srdce, pravidelně se účastní víkendových pracovních brigád, aktivně se účastnila pomoci ukrajinským uprchlíkům ve skladu Potravinové banky i ve skladu materiální pomoci. Již téměř rok provází nevidomého muže na pravidelné dlouhé procházky, okořeněné společným humorem a nekonečným vyprávěním. Má mnoho dalších aktivit, je spoluorganizátorkou Běhu do vrchu Mladkov - Suchý vrch, je velmi aktivní v Rosa klubu, který sdružuje milovníky růží, je hodnotitelkou soutěže Zlatá růže Hradce Králové. Spoluorganizuje setkávání členek Seniorské sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků Královéhradeckého kraje
Iva je jedinečná. Je upřímná, má dar vidět, naslouchat, chápat, nebát se, zajímat se. Je to rváč, který se zakousne a vytrvá. Například sehnala elektrické motůčko pro sociální dílnu Zahrada v Žamberku a napsala výrobci, který je věnoval darem.
V uplynulém roce zemřel kamarád dobrovolník Milan. Než odešel, byla Iva pro něj a jeho paní velkou oporou. Chodila na návštěvy i do sociálního zařízení mimo město, pomáhala hledat speciální pomůcky. Později, když byl již Milan u Alenky doma, byla v kontaktu téměř denně, a to i přesto, že nebylo vůbec jednoduché vidět, jak kamarád umírá a jak se každým dnem zhoršuje. Byla hnacím motorem i pro ostatní dobrovolníky a povzbuzovala je, aby se u Míly střídali. I dnes je stále v kontaktu s jeho ženou Alenkou a občas jdou na kafíčko, či na nějaký koncert.
Alenka a Milan nejsou jediní, pro koho je Iva dlouhodobě nepostradatelnou dobrou duší, andělem, dobrodincem. Je velkou oporou kamarádce s nemocným dospělým synem, opora ženy, která zemřela snacha a která se stará o tři vnoučata...
Ivana vloni oslavila významné životní výročí. Sedmička na začátku je v jejím případě skutečně pouze číslo. Má stále veselé oči a pozitivní, srdečnou duši. Vesele mává, když ji potkáte na ulici, zahrne vás laskavostí a svojí přirozenou bodrostí, zbystří, když cítí bol. Miluje svého manžela a on jí oplácí stejnou dávkou lásky a pozornosti.
Nominací na Cenu Ď bychom jí chtěli upřímně poděkovat za všechny, na které se usmála, potěšila, podržela, kterým pomohla a rozzářila život.

Jaroslava Raunerová nominuje:

Petr Prokeš - Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích - Není útulkem, slouží pouze ke krátkodobému umístění odchycených psů z různých částí Karlovarského kraje.
Dále je určena pro psy ve velmi vážném zdravotním stavu, kdy je jim poskytována nadstardantní péče, kterou běžné útulky poskytnout nedokážou. Každoročně pan Prokeš zachrání na stovky zvířat. Nejčastěji jde o odchyty psů, zkušenosti má ale i s jedovatým pavoukem, klokanem, pumou, pštrosem. Pokud je to nutné, zůstává se zvířaty i přes noc.
Na telefonu je téměř nepřetržitě, protože v Karlovarském kraji není zabezpečena veterinární pohotovost. Průměrně za rok projde stanicí 300 až 350 zvířat, provede stovky odchytů těch, o kterých ví komu patří a vozí je rovnou domů. Splnil se mu dětský sen, svou práci, kterou vykonává už celých deset let by neměnil, přesto, že má problémy po těžkém úrazu, při kterém ho porazila jeho vlastní odchytová sanita. Za činnost, kterou vykonává svědomitě a často nad rámec svých povinností mu patří velký DÍK.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominuje:

RNDr. Pavel Jůza - Pan Jůza je nejdéle přispívajícím adoptivním rodičem v ústecké zoo, což je celých 30 let! Od roku 1994 nepřetržitě podporuje chov zvířat, a to nemalou částkou. „Jeho“ zvířata se během let střídala, v současné době je adoptivním rodičem lamy krotké a pony shetlandského. Také se aktivně zajímá o dění v zoo a pravidelně se účastní akce Den sponzorů, které zoo pořádá vždy na začátku října.

Černocká Petra a Pracný Jiří - Oba manželé začali ústeckou zoo podporovat a navštěvovat již v roce 1997, kdy také přispívali na adopci samice lachtana kalifornského, později adoptovali (či spíše ona je, konkrétně p. Pracného) samici orangutana bornejského Ňuninku. V současné době jsou vedeni jako její patroni, byť zoo před několika měsíci přesunula samici do lepších podmínek ve francouzském Zooparku Beauval.

Mondi Štětí, a. s. - Od letošního roku se zoo aktivně věnuje spolupráci s dobrovolníky a nabízí firmám v rámci teambuildingu možnost vypomáhat v areálu při různých aktivitách. Jedná se o zajišťování okusu pro zvířata, tvorbu jednoduchých plůtků, natírání různých konstrukcí apod. Zaměstnanci společnosti Mondi Štětí se již mnohokrát do těchto pomocných aktivit zapojili, spolupráci si velice pochvalují a v následujících letech v ní hodlají intenzivně pokračovat.

redakce novin Kouzlo domoviny (Rabbit) nominuje:

Michal Palacký s manželkou Petrou, kemp Nový rybník - "V kategorii "cena Ď - kouzlo domoviny" nominujeme pana Michala Palackého a jeho autokemp Nový Rybník u Žinkov na Nepomucku (Plzeň - jih), který před pár lety tento kemp převzal sice ve funkčním, ale jinak neutěšeném stavu bez potřebných investic za mnoho desítek let zpátky. Je velkou radostí pozorovat, jak se každým rokem kemp zkrášluje a renovuje. Jak se pan Palacký snaží i přes značné investice zachovat lidové vstupné a minimální ceny za služby, aby bylo toto přírodní rekreační zařízení co nejpřístupnější široké veřejnosti. Co se KOUZLA DOMIVINY týká, návštěvníky potěší každodenní vyvařování českých specialit v restauraci náležící do areálu kempu (opět za rozumné peníze). Není jistě náhoda, že právě v této restauraci mají přednost čepovaná piva z lokální produkce, neboť vše souvisí se vším a u českého rybníka by podle slov pana Palackého mělo být i české pivo a když už lokalita Nepomucka, tak z nedalekého malého pivovaru, jehož činnost doplňuje pestrost regionu. V posledních obdobích zde vybudoval i letní krytou scénu pro účel pořádání koncertů, kde nezapomíná jen na mladé, ale nabízí i vyznavačům lidovějších žánrů produkce umělců, kteří obohatí kulturní program kempu a současně potěší třeba seniory, kteří se sem za rozumné peníze mohou sjet ze širšího okolí. Například zde letos účinkovali v tomto smyslu po celé ČR velmi známí pan Václav Žákovec s paní Aničkou Volínovou. Senioři prožili nádherné odpoledne a navíc dostali od pana Palackého jako pohoštění zdarma domácí koláče. To vše v obklopení upraveného kempu, kde z jedné části na člověka dýchne zákoutí rybníka s lekníny a rákosím a z druhé stánek s výjimečně chutnou limonádou, jak jinak, než z české produkce (novinka od českého pivovaru). A jestli je tam ještě někdo spokojený, jsou to rybáři, kteří zde mají doslova ráj. Po období covidu je zázrak, že někdo zvládnul toto těžké období a ještě u toho nadšeně investoval do budoucnosti. Brzy se návštěvníci mohou těšit na nový minigolf... Jestli v tomhle koutku naší země něco pomáhá dotvářet pocit kouzla domoviny, je to kemp Nový rybník u Žinkov!" Přejeme provozovatelům kempu, ať se jim i nadále každým rokem daří renovovat kemp v tempu, které nastavili!

Místní Kolegium Chodov nominuje:

Petr Hodek - Pan Petr Hodek z Habartova je vícenásobným mistrem světa v kickboxu. Učaroval mu zpěv a začal se mu věnovat naplno. V roce 2019 ukončil sportovní kariéru, uvažoval, co bude dělat dál. Našel si v Karlových Varech paní učitelku, která mu dala základ a díky ní poznal vynikajícího tenoristu pana Igora Jána. Impulzem k cestě zpěváka byl muzikál, v kterém kdysi slyšel zpívat Karla Černocha. Pan Petr Hodek píše také vlastní texty, jeho snem a životním krédem je dávat lidem radost. Snaží se zpívat spíše klidnější písně a to, co tady nikdo nezpívá. V rozhovoru pro Český rozhlas v Karlových Varech říká: ,,Měl jsem tu čest potkat se s naším předním hudebním skladatelem, panem Zdeňkem Bartákem, který je neskutečnou ikonou našeho hudebního světa a ten byl tak úžasný, že mi věnoval dvě písničky a přislíbil, že pro mě napíše písničku novou, která bude jenom moje“. Pan Hodek zpíval na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu v Karlových Varech, v Chodově v hotelu Nautilus, kde chystá další vystoupení, zpívá však také v Hudebním divadle Karlín v Praze, na zahajovacím ceremoniálu mistrovství ČR v kickboxu zpíval naší krásou hymnu. Má nádherný tenorový hlas. Co mne však vedlo k tomu, abych pana Hodka navrhla na nominaci je to, že jednoho krásného dne přivezl do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově zásilku, kterou předal a vzápětí pravil: ,,Já mám pro Vás ještě něco“. Vybalil z auta aparaturu, mikrofon a uspořádal pro klienty, jejich rodiče – bylo odpoledne, tedy si zrovna pro své svěřence přicházeli, a také pro tety, které se o klienty během dne starají, nádherný koncert. Bylo krásně, koncert proběhl tedy na zahradě a písničky, které všichni zpívali spolu s panem Hodkem, se rozléhaly po okolí. Bylo to nečekané, spontánní a krásné. Pro klienty a jejich rodiče i personál Mateřídoušky nezapomenutelný zážitek. Jak jsem se následně dozvěděla, pan Hodek se zúčastnil mnoha charitativních koncertů, čas od času uspořádá koncert dětem v mateřské škole, nebo jde zazpívat seniorům do místního Domu s pečovatelskou službou. Je nesmírně hodný, pracovitý, pokorný, ochotný vždy pomoci všude, kde je třeba. Zaslouží poděkování za všechno, co dělá pro ostatní se srdcem na dlani. DĚKUJEME.

Jana Osztényi - Paní Jana Osztényi vystudovala Institut Heleny a Markéty Jarkovských, obor Lektor aerobiku a pohybových aktivit, celý život se věnuje sportu. Jako cvičitelka, masérka a výživová poradkyně pracovala v hotelech v Karlových Varech, své zkušenosti využila i na pracovních stážích v Tunisku, Chorvatsku a na Mallorce. V roce 1988 získala titul Miss sport ČR, 2. místo – 1. Více Miss SPORT a Miss sympatie, v r. 2004 Více Miss aerobik České republiky, 2. místo v kategorii nad 35 let. Je dlouholetou propagátorkou zdravého cvičení – pilates, jóga, Bodyforming, Rolftréning a zdravého životního stylu. Zaměřuje se nejen na dospělé, ale také na děti a mládež, pořádá přednášky ve školách, spojené s praktickými ukázkami. Spolupracuje s poradenskou agenturou Bludiště z. s. V Karlových Varech, připravuje poučné a zábavné programy pro děti a jejich rodiče. Dlouhodobě se věnuje lidem s handicapem, jezdí s nimi každoročně na letní pobyty. Před pěti lety se rozhodla vystudovat Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor Sociální pedagogika, což jí umožnilo v době koronavirové krize pracovat v azylovém domě v Sokolově. V té době pořádala online cvičení (Křeslo pro Chodov), motivovala tak lidi, aby neztráceli chuť hýbat se a udělat alespoň minimum pro své zdraví. Na svém fb profilu pravidelně motivuje lidi, aby chodili co nejvíce do přírody, předvádí cviky pro zdraví, propaguje zdravou výživu, běh a také plavání a otužování v každé roční době. ,,K vodě chodím v pyžamových kalhotách, v županu a s krumpáčem“, říká v rozhovoru pro deník iDnes. Ráda běhá a vždy myslí na to, aby spojila příjemné s užitečným, proto se zúčastňuje charitativních a virtuálních běhů, kdy je možnost finančně přispět a výtěžek je následně věnován potřebným. Podporuje finančně útulky pro pejsky a kočičky. A nejen to, nestrpí, aby bylo komukoliv ubližováno, ať jde o lidi, nebo o zvířátka. V tom případě jde přes překážky, i kdyby sama byla v ohrožení. Dva a půl roku se takto starala o zanedbaného a týraného pejska. Před pár lety došlo v jejich domě k tragické události. Soused týral a napadl manželku, ovázal jí ústa a téměř celé tělo technickou páskou, která se používá k opravám a po použití za pár minut tuhne. Paní se podařilo nějakým způsobem dostat se před dům. Paní Jana seděla v té době se svým manželem na balkoně, když viděli, co se stalo, okamžitě vyběhli na pomoc. Manžel paní Jany nožem uvolnil pásku na obličeji a hrudníku, která už začala tuhnout a hrozilo udušení. Poskytl umělé dýchání, paní Jana zavolala záchranku a vběhla do bytu sousedky, aby odtud odnesla malou, ani ne roční holčičku, která plakala v postýlce. Až poté se dověděla, že člověk, který tento čin spáchal, byl pod vlivem drog, v té době byl v bytě a jí tak mohl ohrozit na životě. V tu chvíli však myslela jen na to, že musí maličkou odnést do bezpečí. V minulém roce paní Jana jezdila do nemocnice rehabilitovat pána, jehož prognóza nebyla dobrá, vypadalo to, že nebude chodit. Pána trpělivě rehabilitovala metodou Pilates, morálně ho podporovala a neustále ho udržovala v naději, že bude zase chodit. Řekla mu dokonce, že si spolu ještě zatančí. Před časem obdržela zprávu, že pán chodí!!! Paní Jana je velice skromná, nominaci se bránila argumentem, že nic výjimečného a záslužného nedělá. Ovšem ve výsledku je je z jejích činů hezká mozaika, zdobená dobrými skutky. Patří jí také velké poděkování, které posíláme zároveň jejímu manželovi už jen tam, kde i naše životní pouť také jednou skončí. DĚKUJEME.

Adéla Králíková - Paní Adéla Králíková navštívila akci ,,Den rodin pro Sokolovskou uhelnou“, kde si všimla, že probíhá registrace dárců kostní dřeně. Protože si nebyla jistá, co všechno je třeba podniknout, vyptala se na celý proces a podmínky a po krátké chvíli si dala odebrat krev a nechala se zaregistrovat. Zvažuje také dárcovství krve. Paní Adéla se nominaci bránila, že nic významného neučinila. Já si ale vážím jejího rozhodnutí, protože kdo ví, zda tento její počin nezachrání někomu život. Rozhodně si nominaci a zároveň poděkování zaslouží. DĚKUJEME.

Martin Doležal, pedagog - Pan Martin Doležal v listopadu 2022 založil hudební formaci LeLeBAND jako ukulelový orchestr pro hráče z široké veřejnosti, ve věku od 6 do 106 let. V současné době mají registrovaných 58 hráčů (dle časových možností průměrně 35 ukulelistů pro koncertní vystoupení). Hrají pro radost a ze srdce. Pro některé hráče je to jejich první hudební nástroj a životní výzva i splněný sen. V repertoáru mají skladby od Nového Zélandu, Ameriky, Španělska, Slovenska, po krásné zlidovělé české písně. Samotný nástroj ukulele svým specifickým a veselým zvukem otevírá cestu k srdci každého návštěvníka. Posluchači oceňují to, že si mohou společně s nimi zazpívat skladby svého mládí a prožít vystoupení plné pozitivní energie a radosti, kterou jim LeLeBAND přináší. V současné době pořádají i charitativní koncerty v Domovech důchodců a Pečovatelských domech. Navštívili také mateřské školy v Chodově, vystupovali na ,,Koncertu u potoka“, pořádaném Základní uměleckou školou, přístupném široké veřejnosti. Za tyto krásné aktivity patří panu Doležalovi a zároveň všem členům LeLeBANDu velký dík, protože při účasti na jejich koncertech opravdu člověk ožije a jeho srdce zaplesá. DĚKUJEME.

Tomáš Mauer a Radoslav Ján Krenický - Pan Tomáš Mauer je Karlovarský vynikající písničkář, harmonikář a zpěvák, zabývající se tradiční lidovou tvorbou z Balkánu, Slovenska, Čech a Moravy. Zpívá krásné lidové písně, hraje na akordeon (harmoniku). Hraje a zpívá často v Karlových Varech ve Dvořákových sadech pro potěšení návštěvníků a lázeňských hostů. Pan Radoslav Ján Krenický doprovází pana Mauera zpěvem vystupují spolu. Dvojice těchto vynikajících zpěváků ,,Tomáš Mauer a Ján“ navštíví čas od času Denní stacionář Mateřídouška, kde oblečeni do lidových krojů zazpívají za doprovodu akordeonu naše známé lidové písničky. Pro klienty je to krásné zpestření, mnozí z nich navštěvují stacionář dlouhodobě a tak uvítají každou změnu a s radostí se ke zpěvu přidají. Pan Tomáš Mauer navíc vystupuje v nově vzniklém hudebním uskupení LeLeBand v Chodově. Oběma pánům patří poděkování za udržování a podporu naší lidové tvorby a prezentování krásných krojů a za to, že rozdávají radost a dobrou náladu. DĚKUJEME.

Česká zoo z.s. nominuje:

Vladislav Tomáš Jiroušek - Vladislav Tomáš Jiroušek, zoolog, fotograf, cestovatel, publicista, který se svým činěním zásadně podílel na rozvoji českých a slovenských zoo s významem dopadu přesahujícím do celého světa.
Emeritní ředitel Zoo Jihlava (1967 – 2005). Prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad (1997- 2011). Čestný člen Unie českých a slovenských zoologických zahrad – UCSZ. Doživotní člen Světové organizace zoologických zahrad a akvárií – WAZA. Člen výboru Česká ZOO z.s.
Špičkový fotograf zvířat. Za více něž 40 let práce, asi v 70 zemích a více než 250 zoologických zahradách celého světa, vyfotografoval více než 1.500 druhů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Počty obrázků nelze spočítat.
Vystavuje v tuzemsku i v zahraničí, prezentace fotografií v galerií World Webphoto Gallery.
Spolupracuje s vydavateli v Evropě i USA. U nás především s časopisy: Akvárium a terárium, Lidé a Země, Koktejl, Příroda a řadou knižních vydavatelství. Jeho Fotografie tvoří obrazové přílohy mnoha knih.
Na to, jak je znalý a proslulý, ctěný a žádaný, si zachoval hlubokou lidskou pokoru a své zkušenosti nezištně předává nastupujícím zoologům.

Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic nominuje:

Franta Uher - Nominuji pana Frantu Uhra na cenu Ď, neboť jsem si jistý, že jeho osobní přínos pro osvětu a udržování folklórních tradic na jižní Moravě je výjimečný. Úmyslně opomenu to, že je skvělý zpěvák, bavič, moderátor a naopak zdůrazním, že je ohromný Člověk s velkým srdcem, ctící tradice domoviny, vlasti, rodiny a odkazů našich předků. Na webu pana Uhra (http://www.frantauher.cz/) si může každý počíst o jeho činnostech, ale jedno tam schází a to poděkování: „Vážím si Vás a děkuji Vám za vše. Co nejen pro jižní Moravu děláte!“ – Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic, působící většinu života v Praze.

Petra Makovická, Novoborská patriotka nominuje:

Modlivý důl, obec Svojkov - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Modlivý důl“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Modlivý důl starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Modlivý důl je chráněnou památkou a vyhledávaným poutním místem. Konají se zde různé akce a kdo o něm nevěděl, o hodně přišel, viz úžasné fotky a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Modliv%C3%BD_d%C5%AFl_(Svojkov)
V morální i praktické rovině se k tomuto místu také hlásí obec Svojkov, jejíž místostarosta pan Pavel Šofr bude pozván na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Záhořínská kaple - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Záhořínskou kapli“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Modlivý důl starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Barokní Záhořínská kaple byla postavena v roce 1740 a je zasvěcena svatému Františku Serafinskému. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_(Z%C3%A1ho%C5%99%C3%ADn)
V duchovní a morální rovině se k tomuto místu také hlásí Římskokatolická farnost ve Sloupu v Čechách, jejíž pan děkan Novoborský Pavel Morávek bude pozván na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Lesní divadlo ve Sloupu - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Lesní divadlo ve Sloupu“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Lesní divadlo starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Lesní divadlo ve Sloupu je přírodním amfiteátrem, kde se hraje divadlo od roku 1921. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_divadlo_(Sloup)
V morální i praktické rovině se k tomuto místu hlásí obec Sloup, jejíž místostarostka paní Jana Pejčinovičová bude pozvána na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Hrad Sloup „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Hrad Sloup“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o hrad starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Přestože je Hrad Sloup hradem zaniklým, jedná se o atraktivní kulturní památku. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_(skaln%C3%AD_hrad)
Nominace hradu Sloup je zatím „čestná“ ve smyslu, že náleží nikoliv správci hradu, ale danému místu, coby „tip na výlet“. V případě, že obdržíme od správce hradu souhlas s účastí v letošním ročníku ceny Ď, oficiálně bude nominace náležet i správci za skvělou péči o hrad, načež si dovolíme jeho zástupce pozvat na krajské kolo i finále.

Kaple Božího hrobu ve Velenicích „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Kapli Božího hrobu ve Velenicích“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o kapli starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Uměle vytesaná jeskyně je dnes kulturní památkou. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_(Velenice)

Panská skála na Práchni „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Panskou skálu na Práchni“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o toto výletní místo starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: K nádhernému místu náleží perfektní parkoviště s pohoštěním a sociálním zařízením. Kdo zde nebyl i tak skálu zná, alespoň většina z nás – z filmové pohádky! Info na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_sk%C3%A1la
Nominace Panské skály je zatím „čestná“ ve smyslu, že náleží nikoliv správci tohoto místa, ale danému místu, coby „tip na výlet“. V případě, že obdržíme od správce souhlas s účastí v letošním ročníku ceny Ď, oficiálně bude nominace náležet i správci za skvělou péči toto místo, načež si dovolíme jeho zástupce pozvat na krajské kolo i finále.

Zakladatelé divadelního spolku LUPÍNEK, Březová u Sokolova nominuje:

Tomáš Večerka - Nominujeme současného vedoucího dětského ochotnického divadelního spolku LUPÍNEK v Březové u Sokolova pana Tomáše Večerku na cenu Ď za jeho nezastupitelný přínos pro tento spolek, poněvadž by asi již dnes bez něho neexistoval. Za touto nominací upřímně stojí zakladatelka spolku (1995) Olga Langerová, které nezastupitelně tehdy i později pomáhali Vojtěch Mühlerad a Eva Hetfleišová (všichni tehdejší učitelé ZŠ Březová) a přestože již Eva není mezi námi, jistě by s nominací souhlasila. Záměrem bylo vtáhnout děti v jejich volném času do smysluplné činnosti, přiblížit jim divadlo a nadšení z jeho tvoření, místo aby se nudily, či dokonce propadly nedobrým lákadlům jako někteří jejich vrstevníci. Olga napsala spoustu her, které režírovala. Vojtěch zase komponoval muziku. Eva byla ohromnou pomocnicí ve všem. Vše se dělo nezištně. Jedním z dětských herců byl take kluk Tomáš, kterému divadlo učarovalo. Když se v dospělosti dověděl, že Olga po circa 25 letech pro zdravotní handicap nemůže divadlo vest, pustil se s vervou do další práce s dětmi on. V prvních letech jeho snahy zjistil, že není jednoduché takový spolek udržet pohromadě, že není snadné po boku konkurence her na počítačích, v mobilech a dalších technologických vymožeností, ukázat dětem, že opravdové štěstí nespočívá jen v “konzumování”, ale v tvorbě a tím pádem v obyčejné radosti, že jsem JÁ udělal radost JINÉMU. Rovnýma nohama skočil do režírování, organizování, vymýšlení a dnes je vidět, že už se v téhle roli našel, že jeho schopnost nevzdat se a jít za vysněným cílem, pile, preciznost, spolehlivost – to vše, zafungovalo a díky tomu už brzy bude mít spole LUPÍNEK důvod slavit 30 let! Děkujeme Ti Tomáši!

Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic nominuje:

Mgr. Jan Kosík - Nominuji pana učitele Mgr. Jana Kosíka na cenu Ď, neboť jsem si jistý, že jeho osobní přínos pro osvětu a udržování folklórních tradic na jižní Moravě je výjimečný. Již jsem v tomto smyslu přihlásil nominaci známého zpěváka pana Franty Uhra (pod číslem 45. – poznámka produkce ceny Ď) a touto nominací navazuji na své úvahy o těchto výjimečných osobnostech. Přestože pan učitel Kosík působí krom jiných činností také jako moderátor v rádiu, není v celé ČR jeho jméno podobně slavné jako pana Uhra, ale o to víc si přeji, aby se o něm celý národ dověděl. Oba vše, co pro osvětu folklóru činí, dělají srdcem, nikoliv pro svou osobní slávu, nýbrž pro slávu tradic našich předků, neboť oba, každý jinak, umí pokorně přenášet hodnoty a dovednosti z minulých generací na budoucí generace. Jan Kosík je neuvěřitelně zdatným učitelem, v loňském roce strhl zájem žáků základní školy v Lanžhotě a ti diskusí vybrali na nominace na cenu Ď 2022 několik význačných osobností jižní Moravy, jejichž příběhy barvitě se zájmem líčili na Nové scéně Národního divadla. Pan Kosík nejen učí, ale i příkladně žije v Mikulčicích, kde je výrazným tahounem folklórních akcí, píše knihy. Má mladou rodinu a jeho děti, ač malé, jsou již folklórem „nasáté“. Je radost vědět, že takový člověk žije mezi námi. Jako rodák z Mikulčic mu děkuji a vzkazuji mu: „Jsem na Vás, Jendo Kosíku, pyšný!“ – Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic, působící většinu života v Praze.

Ing. František Lambert nominuje:

Filip Rožek - Za co nominovat na cenu Ď pana Filipa Rožka? Za jeho Člověčenství, za jeho čestnost a slušnost? Že je v jeho případě naprosto samozřejmou věcí, byť nenápadně, ale o to víc usilovně a skutečně ve značném rozsahu pomáhat druhým? Za příkladný poměr schopnosti dosáhnout velkého úspěchu v tom, co dělá – vůči tomu, jak se zisky z těchto činností zodpovědně mecenášsky nakládá? Za to všechno mohu nominovat na cenu Ď velkého vypravěče poutavých příběhů. Například napsal knihu „GUMP, aneb pes, který naučil lidi žít“, podle níž byl natočen velmi úspěšný film, který si upřímně získal srdce milionů lidí. Ve filmu hraje Gumpa jeho vlastní pes shodného jména, jehož přijal z útulku a dal mu domov se srdcem na dlani. Kam jde Filip, tam za ním Gump. I na žebřík se vydá za pánem, vlastně parťákem, aby byli spolu. Proto tolik lidí vycítilo upřímnost, s jakou Filip píše své poutavé příběhy. Proto jsou pak knihy i filmy komerčně úspěšné. Bonusem, kterým se nikde Filip nechlubí je, že většinu výnosů z těchto knih a filmů věnuje na podporu psích útulků, či různým nemocnicím na podporu nemocných dětí, či konkrétním jednotlivcům, o nichž ví, že potřebují pomoc. Filip má velké, velké srdce, připravené vždy pomáhat.
Cenu Ď znám od jejího počátku. Byl jsem dokonce na jejím prvním ročníku v červnu 2001 v historické budově Národního divadla v Praze. Každým rokem jsem se nechal unést příběhy stovek a stovek nominovaných. Proto jsem vždy za cenou Ď lidsky stál a byl ji připraven jakkoliv pomáhat, aby se její smysl každým rokem víc a víc naplňoval. Za těch 23 roků jsem potkal tisíce nominovaných a stovky oceněných, ale jedna nominace mi tam stále scházela. Ta Filipa Rožka. Národ by měl být hrdý na spoluobčany, jako je Filip. Velmi úspěšné, ale jinak nenápadné, skromné, kamarádské a současně neustále pomáhající všem v okolí, kam jen dohlédnou: „Filipe, děkuji Ti!“
Protože oba máme blízko k městu Tábor, o to víc mi na této nominaci záleží.

studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem nominují:

Jan Rottenborn - Na základě „ankety osobnost města Ústí nad Labem pro účel nominace na cenu Ď 2023“ nominovali studenti celou řadu ústeckých osobností. Největší počet hlasů pak získala nominace pana Jana Rottenborna, který s manželkou pořádá taneční kurzy pro dospělé i dospívající.
O jejich činnosti vypovídá také web: https://www.supertanec.cz/
Pokud se studenti zcela nezávisle sami za sebe rozhodnou nominovat jakoukoliv osobnost, mělo by to dotyčnému člověku činit radost. Po telefonické konzultaci s panem Rottenbornem produkce ceny Ď zjistila, že pan Rottenborn má z nominace nehranou upřímnou radost. Díky tomu se smysl ceny Ď, kdy „nominace“ = „děkuji“, opět naplnil.

osobnost ČR - Na základě „ankety osobnost v Ústeckém kraji pro účel nominace na cenu Ď 2023“ nominovali studenti celou řadu osobností. Největší počet hlasů pak získala nominace …….. (zatím v jednání). Pokud se studenti zcela nezávisle sami za sebe rozhodnou nominovat jakoukoliv osobnost, mělo by to dotyčnému člověku činit radost. Snad tato radost bude velkým díkem za důvod této nominace…

osobnost ČR - Na základě „ankety osobnost v Ústeckém kraji pro účel nominace na cenu Ď 2023“ nominovali studenti celou řadu osobností. Největší počet hlasů pak získala nominace …….. (zatím v jednání). Pokud se studenti zcela nezávisle sami za sebe rozhodnou nominovat jakoukoliv osobnost, mělo by to dotyčnému člověku činit radost. Snad tato radost bude velkým díkem za důvod této nominace…

Hotel Větruše - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa. Hotel Větruše se nachází v Ústí nad Labem, zde najdete www stránky: https://hotel-vetruse.cz/cs/uvod

Hrad Střekov - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa. Web hradu: https://www.lobkowicz.cz/strekov

Národní park České Švýcarsko - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa. Web národního parku: https://www.npcs.cz/

Památník Terezín - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa.
Dne 19.9.23 Památník Terezín nominaci přijal. Web památníku: https://www.pamatnik-terezin.cz/

zpěvák Davide Mattioli nominuje:

Hotel Zlatý býk, Písek - Jestli si někdo myslí, že jako Ital nemohu v České republice přihlásit nominace na cenu Ď v kategorii „KOUZLO DOMOVINY“, pak rád vysvětlím: „Naopak a moc rád! Protože jsou lidé, kteří umí vyčarovat takové zázemí a takové přátelství a takovou atmosféru i pro Italy v Česku, že v srdci nemám hluboko jen svůj domov v Itálii, kam se nesmírně rád celá desetiletí vracím, ale i Česko, zvlášť pak pár míst, kde je mi neskutečně dobře!“
V příštích letech se zaměřím na Prahu a různá další místa v ČR, ale letos se při nominování na cenu Ď budu soustředit na jihozápadní část republiky, která se mnou dávno srostla tak, jako místní rodáci cítí, že srostla s nimi. Tím, že žiji nedaleko Písku a moje přítelkyně přímo v Písku, zaměřím se na tohle neuvěřitelně krásné město. Vždy se rád projdu po starém kamenném mostě a nechám na sebe dýchnout energii tohoto magického místa. Nebudete mi věřit, prý se to nedá porovnávat, ale já tam na tom mostě cítím podobné pocity, jako když se procházím starým Římem. Přijde mi také zajímavé, že třeba k Pizzerii San Marco v Písku chovají blízký vztah místní obyvatelé proto, že tato restaurace dávno neodmyslitelně patří ke koloritu života v Písku. Současně se ale setkávám s tím, že jako rodilého Itala mne přece nemůže nahradit pizzerii v Itálii, takže bych měl být o něco méně nadšený, než rodák z Písku. Není tomu tak: „San Marco v Písku je prostě perfektní i pro mne. Je mi tam moc dobře jako člověku, díky za to!“ Podobně tomu je i s hotelem. Když jsem pracovně nebo soukromě v Písku nebo okolí, nevolím jiné ubytování než v Hotelu Zlatý býk v Písku, kde je sice typicky české prostředí, ale tím, jak žiju tolik let tady, právě i pro mne je už toto prostředí také pocitově „domácí“, navíc mi vyhovuje ohromně přátelský osobní přístup pramenící z rodinné podstaty hotelu. Dokonce jedna z dcer majitelů, se mnou mluví italsky, byť se já snažím česky: „Děkuji Hotelu Zlatý býk za to, že nemám pocit, že spím v hotelu, ale u přátel!“ Přihlašuji tedy na cenu Ď letos 2 nominace, které mají shodný úvod, ale další pokračování má každá jiné:
HOTEL ZLATÝ BÝK, Písek - https://www.zlatybyk.cz/
Jak říct česky to slovo?! Mám to: „Útulnost!“ – To je slovo, kterým vyjadřuji, proč mám rád HOTEL ZLATÝ BÝK v Písku rád. Je rodinný, upřednostňující kvalitu, oproti velikosti, ale takovou kvalitu, která není nalajnovaná, okázale demonstrovaná, která je přirozená. Vždy se tam těším na personál, to nemá chybu! Mám rád život a humor, ale taky zamyšlení. To všechno tady nacházím. Za to: „Moc děkuji, že jako Ital v Česku mám místo, kde to voní kouzlem domoviny nejen pro místní, ale i pro mne!“

zpěvák Davide Mattioli nominuje:

Pizzeria San marco, Písek - Jestli si někdo myslí, že jako Ital nemohu v České republice přihlásit nominace na cenu Ď v kategorii „KOUZLO DOMOVINY“, pak rád vysvětlím: „Naopak a moc rád! Protože jsou lidé, kteří umí vyčarovat takové zázemí a takové přátelství a takovou atmosféru i pro Italy v Česku, že v srdci nemám hluboko jen svůj domov v Itálii, kam se nesmírně rád celá desetiletí vracím, ale i Česko, zvlášť pak pár míst, kde je mi neskutečně dobře!“
V příštích letech se zaměřím na Prahu a různá další místa v ČR, ale letos se při nominování na cenu Ď budu soustředit na jihozápadní část republiky, která se mnou dávno srostla tak, jako místní rodáci cítí, že srostla s nimi. Tím, že žiji nedaleko Písku a moje přítelkyně přímo v Písku, zaměřím se na tohle neuvěřitelně krásné město. Vždy se rád projdu po starém kamenném mostě a nechám na sebe dýchnout energii tohoto magického místa. Nebudete mi věřit, prý se to nedá porovnávat, ale já tam na tom mostě cítím podobné pocity, jako když se procházím starým Římem. Přijde mi také zajímavé, že třeba k Pizzerii San Marco v Písku chovají blízký vztah místní obyvatelé proto, že tato restaurace dávno neodmyslitelně patří ke koloritu života v Písku. Současně se ale setkávám s tím, že jako rodilého Itala mne přece nemůže nahradit pizzerii v Itálii, takže bych měl být o něco méně nadšený, než rodák z Písku. Není tomu tak: „San Marco v Písku je prostě perfektní i pro mne. Je mi tam moc dobře jako člověku, díky za to!“ Podobně tomu je i s hotelem. Když jsem pracovně nebo soukromě v Písku nebo okolí, nevolím jiné ubytování než v Hotelu Zlatý býk v Písku, kde je sice typicky české prostředí, ale tím, jak žiju tolik let tady, právě i pro mne je už toto prostředí také pocitově „domácí“, navíc mi vyhovuje ohromně přátelský osobní přístup pramenící z rodinné podstaty hotelu. Dokonce jedna z dcer majitelů, se mnou mluví italsky, byť se já snažím česky: „Děkuji Hotelu Zlatý býk za to, že nemám pocit, že spím v hotelu, ale u přátel!“ Přihlašuji tedy na cenu Ď letos 2 nominace, které mají shodný úvod, ale další pokračování má každá jiné: - PIZZERIE SAN MARCO, Písek - http://www.pizzasanmarco.cz/
Za spoustu let se mi nestalo, že by se pizza právě tady nepovedla. Dokonalá pec na dřevo, celoživotní zkušenosti manželského páru (on Ital, ona Češka), který provozoval kdysi pizzerii přímo v Itálii, originální suroviny - jaké na pravé pizze mají být, nehraně přátelské chování personálu, po dlouhé roky neměnnost kvality služeb, to vše si člověk ani neuvědomí, když to trvale klape, protože nejde o samozřejmost. Za to: „Moc děkuji, že jako Ital v Česku mám místo, kde to voní kouzlem domoviny nejen pro místní, ale i pro mne!“

studenti Gymnázia Blovice nominují:

Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia Blovice přihlásili z regionu Plzeňska celkem 10 nominací a to na základě ankety pro nominační účel zde zorganizované, aby vznikl důvod diskutovat o tom, která místa jsou studentům v jejich domovině nejmilejší, kam by pozvali návštěvu ze zahraničí, když by se chtěli svou domovinou prezentovat.
Jednotliví správci nominovaných míst byli o rozhodnutí studentů mailem informováni. Pokud se k těmto „tipům na výlet“ přihlásí i jako správci, bude ona konkrétní nominace považovaná nejen za „nominace v rozsahu tip na výlet“, ale i jako nominace daného subjektu, který se o svěřené místo pečlivě stará. V takovém případě budou zástupci těchto správců pozváni na krajské i celostátní kolo ceny Ď, kde mají šanci získat některou z cen Ď, jakožto „zástupci nebo představitelé nominovaných míst“.

Lidový dům Blovice - Ředitel Lidového domu v Blovicích Bc. Václav Podroužek s radostí nominaci přijal.
Lidový dům Blovice je kulturní zařízení v centru Blovic sloužící všem věkovým skupinám. Celoroční pořádání koncertů, divadelních představení, tanečních kurzů, různých setkání (senioři), plesů a dalších akcí kulturního charakteru. V létě promítání filmů. Součástí LD je vinárna. Web Lidového domu: https://www.lidovydumblovice.cz/

Zach´s Pub – hudební klub a irská hospoda - Jménem Zach´s Pub s.r.o. pan Karel Zach s poděkováním studentům nominaci přijal.
Celoroční hudební program různých žánrů v neopakovatelné atmosféře spojuje lidi různých generací. Web klubu: https://www.zachspub.cz/

U Františka z.s., Borovno - Zařízení slouží jako útulek pro opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy. Velmi aktivně bojuje proti psím množírnám, testování a pokusech na psech. Web útulku: https://ufrantiska.cz/

Buddhistická stúpa osvícení v Těnovicích - První stúpa v ČR s překrásným výhledem a magickou atmosférou. Místo pro poklidné rozjímání a relax v dnešním uspěchaném světě. Web Buddhistická stúpa https://tenovice.bdc.cz/

Padrťské rybníky - Historicky jedinečná ukázka netknuté přírody s hustou sítí stezek pro pěší i cyklisty. Díky tomu, že zde byl do Sametové revoluce vojenský újezd uzavřený veřejnosti, zde kromě mnoha vzácných rostlin žije i spousta mnohdy chráněných vzácných druhů živočichů. Web https://cs.wikipedia.org/wiki/Padr%C5%A5sk%C3%A9_rybn%C3%ADky

Obec Srní - Malebná šumavská víska z 18. století, v blízkosti se nachází kouzelná Hauswaldská kaple, která je pověstná magickou silou. Dále vlčí výběh s naučnou Vlčí stezkou tradiční architektura. Web obce: https://www.sumava.net/ousrni/

Zřícenina hradu Radyně - Historicky významná dominanta Plzeňska ideální pro relaxaci, v okolí je krásná příroda (NS Skalní stezka)
Dne 18.9.2023 mailem Městský úřad Starý Plzenec, zastoupen paní Věrou Vlachovou, nominaci oficiálně s potěšením přijal a poděkoval studentům za nominaci. Web Radyně: https://www.hrad-radyne.cz/

Mlýnská strouha alias Plzeňské Benátky - Krásné romantické zákoutí v centru velkoměsta Plzeň vhodné pro relaxaci se spoustou zeleně, jezírkem a interaktivními sochami. V roce 2010 vyhlášena Parkem roku. Web: https://www.visitplzen.eu/lokalita/mlynska-strouha/

Angusfarm Soběsuky (restaurace s penzionem) - Osobitá tematická restaurace s nabídkou specialit z hovězího masa, pořádáním degustačních večerů, silvestrovských oslav i zázemí pro svatební hostiny. Web Angusfarm Soběsuky: https://www.angusfarm.cz/

Pivovar Zlatá kráva Nepomuk - Kouzlo místního pivovaru je znásobeno komplexem dalších zařízení, jako je pivní hotel, lázně, wellness areál U Zeleného stromu. Poskytování bohatých zážitkových programů. Web Pivovar Zlatá kráva: https://www.zlatakrava.cz/

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava nominuje:

Jiří Zimola - Dobrovolník v Zoo Jihlava - Jirka Zimola je moc šikovný mladík, který se nezalekne žádné práce, a ochotně a pravidelně chodí dobrovolničit na chovatelský úsek v Zoo Jihlava už od roku 2019. Zcela samostatně se zvládne postarat o zvířata na rajonu "Kopyt", kde se stará například o babirusy sulaveské, tapíry jihoamerické, prasata visajanská a další. Ke zvířatům přistupuje s respektem, láskou a s ohledem na jejich individuální potřeby. Plnohodnotně zastane práci zkušených chovatelů a je tedy nepostradatelnou součástí našeho kolektivu.

JUDr. Josef Novotný - Pan doktor Josef Novotný podporuje nepřetržitě již od roku 2001 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou.
Od roku 2001 přispěl do tohoto projektu společně s JUDr. Evou Pelikánovou neuvěřitelnou částkou 937 tis. Kč a podpořili tak chov tapírů, surikat a hyen v naší zoo. Ceníme si u něj zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

Speciální základní škola Poděbrady, p.o. nominuje:

PaedDr. Květa Husová - Bývalá ředitelka Speciální základní školy Poděbrady, na škole působila od února 1989, na pozici ředitelky školy od roku 1997 do července 2016.
Paní Květa Husová zasvětila celý svůj profesní život práci s dětmi a jejich rodiči a svou poctivou prací se významně zasloužila o rozvoj speciálního školství v Poděbradech. Ocenit bychom chtěli především její profesní přínos a odbornou erudovanost, díky kterým je jméno školy v odborných i rodičovských kruzích velmi ceněno. Poděbradská speciální škola se tak stala uznávanou a respektovanou školou a příkladem dobré praxe nejen ve Středočeském kraji, ale díky svým aktivitám i v celostátním měřítku. Za dvacet let v pozici ředitelky se jí podařilo rozšířit kapacitu školy, zajistit komplexní poradenské služby pro klienty z celého regionu a vytvořit plnohodnotné zázemí pro více než sto handicapovaných dětí.
Vážíme si paní Květy Husové i jako člověka, pro její lidský přínos a osobní vzor. Svým kolegům dokázala dát vždy prostor a vytvořit „ochranná křídla“ pro osobnostní a profesní rozvoj.
Díky tomu v naší škole vyrostly „osobnosti“ šířící dobré jméno školy a města Poděbrad nejen v České republice, ale i po celém světě. Děti a jejich rodiče byli vždy v centru jejího zájmu, přijímala je vždy s velkou pokorou a byla jim po psychické stránce oporou při zvládání náročných životních situací.
V současné době, byť na zaslouženém odpočinku, paní Květa pomáhá v rámci Speciálně pedagogického centra v Poděbradech (při Speciální škole) jako zkušený metodik při integraci handicapovaných dětí do běžných školy.

"Mimořádná nominační kategorie CENTRA LADA z.s., Pacov
Tyto nominace spadají do letošní„mimořádné nominační kategorie „LADA“, neboť toto centrum právě slaví „23 let“, stejně jako cena Ď a věrně mnoho let nominuje na cenu Ď, tedy letos má privilegium za každý svůj rok existence nominovat několik svých dobrodinců. Pro mimořádný prostor, jak nominační, tak stran počtu cen Ď (místní kolo Pacov 10x, krajské kolo na Vysočině 5x, finále v Prazena Nové scéně Národního divadla 2x, nejsou v rámci 23. ročníku ceny Ď nominace CENTRA LADA Pacov, zařazeny do „veřejného hlasování na fb“, aby byla tato šance k ocenění přenechána standardním nominacím. Obdobně nejsou ani na finále zařazeny do kategorie "charita", pro týž důvod.

CENTRUM LADA PACOV nominuje:

Libuše Vašinová, František Vašina, manželé Kozlerovi a Machovští – LIWA - Vážená, vzácná a pro nás tak drahá rodino Vašinova, Kozlerova a Machovských. S obrovskou úctou a pokorou k Vašemu konání si moc přeji, abych Vám za celou LADU a všechny naše rodiny a jejich blízké i naše zaměstnance tady na tomto k poděkování nejdůstojnějším místě mohla předat tuto vzácnou Cenu Ď. Již 23. rokem jdete s námi, a my si neskutečně Vaší pomoci vážíme. Jste obrovští dříči, neskuteční srdcaři a my víme, že pomáháte všude, kde je možné a že kde se objevíte, rozdáváte lásku a kus sebe bez ohledu na to, že někdy padáte únavou. Vážíme si Vás za Vaši dobrotu, za to, že víte, že pomoc bližnímu je to, co Vás naplňuje a dělá šťastnými. Děkujeme i za záštitu nad koncerty, které se u nás staly tradicí a též za charitativní koncerty v Pelhřimově. Za vším u nás jsou vidět Vaše ruce. Naši klienti se na Váš úsměv na Vaše povídání i vtipkování vždy moc těší. Věřím, že se v LADĚ brzičko sejdeme. Děkuji.

Zdeněk Rendl - S obavami, přesto s nadějí a velikým respektem k němu, jsem šla pro radu a pro pomoc s myšlenkou začít pomáhat. Usmál se a řekl dosti důrazně: „Jano, (malinko toto přísloví upravím) do se bojí, stojí v síni. Jdi do toho, dokud máš sílu a odvahu!“ A já, jako pole neorané šla. Zdeňku, nikdy jsi nechtěl, aby se o Tvém dobrém srdci vědělo, a já jsem si silně vědoma, že bys na prknech Národního divadla měl býti. Jsi vzácný člověk, již jdeme spolu téměř 23 let a to je kus života.

Eva Jandová - Má neskutečná sestra, která jde se mnou od prvopočátků 23 leté cesty LADY a která mi vždy byla po ruce. Pohlídala, mou dcerku a nikdy neřekla nemohu. Takhle jsme po večerech, když na mne měli donátoři čas, fungovaly. Ona seděla v autě a hlídala dcerku, když jsem sháněla finanční zdroje, či cokoliv bylo potřebné. Stála při mně, i když mi bylo hodně zle. Ona byla tím, bez koho bych se mnohdy již ani nezvedla a kdo se postaral a pomohl. I ona pro LADU dýchá od rána do večera, jede jako perpetum mobile. Jsem si vědoma, že bez ní by LADA možná nebyla tam, kde je. Evo, prkna Národního divadla vědí, že si je zasloužíš. Obrovské díky za nás všechny. Jsem hodně hrdá, že jsi má ségra.

Ing. Jiří Majer, in memoriam - Přišla jsem za ním vyplašená a nevěděla jsem jak vlastně začít. Byl silná osobnost, vedl jako předseda v této době DDL Lukavec. Usmál se a dodal mi odvahu mluvit. Vysypala jsem to vše ze sebe a on mne přesvědčil o tom, že nemám mít strach a řekl mi, že má myšlenka pomoci postiženým lidičkám je správná a potřebná. Byl s námi od prvopočátků. Jeho vřelé srdce nastavené pomáhat otevřel i při svých šedesátých narozeninách, kdy k nám přijel a řekl, že si myslí, že vše v životě již má. Jeho gratulantům k tak významnému výročí napsal, ať jejich dary jdou k nám do LADY. Bohužel již není mezi námi. Pro všechny to byla a je veliká ztráta. Tolik bychom si přáli, aby jeho vzácná žena a jeho děti, tady byly s námi a mohli převzít cenu Ď, která by mu zcela jistě udělala radost.

Jan a Jiří a Vlastimil Kamírovi – Bluetech s.r.o. a KAMÍR a Co spol. s r.o. - Když jsem mu několikrát říkala, že bych ho chtěla nominovat na Cenu Ď, vždy mi sdělil, že toho až tolik moc nedělal a my všichni v LADĚ přesto dost dobře víme, že v tomto nemá pravdu a měl by býti se všemi na prknech ND. Jde s námi též od začátku a pomáhá v tolika našich oblastech, ať to je provoz služeb, stavby, prostě vše. Děkujeme ze srdce a moc si Vás vážíme.
  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz