www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Městská kola 2023 - info
Městská kola 2023
Městská kola 2022
Městská kola 2020 a 2021
Městská kola 2019
Městská kola 2018
Městská kola 2017
Městská kola 2016
Městská kola 2015
Městská kola 2014
Městská kola 2013
Městská kola 2012
 

M Ě S T S K Á   K O L A   - XXIII.   R O Č N Í K   /   C E N A   Ď   2 0 2 3Kdo může nominovat na cenu Ď v jednotlivých městech České republiky, kde se městská kola konají?

Všichni, kteří pořádají nebo organizují kulturní, charitativní, vědecké, vzdělávací a další projekty, mohou zdarma nominovat na cenu Ď své mecenáše, sponzory a dobrodince (případně zavolejte a poradíme se, jak Vaši nominaci uchopit, popsat a zařadit).

Nominovat tedy mohou divadla, ochotnické spolky, muzea, pořadatelé výstav, školy, nemocnice, zoologické zahrady, hrady, zámky a další památkové a historické objekty, nadace, dětské domovy, domovy pro seniory, sociální ústavy, pořadatelé kulturních a dobročinných akcí, pořadatelé veřejně prospěšných projektů, města, obce a další (kontaktujte nás a zeptejte se). Po dohodě může nominovat i občan ČR, vyhodnotíme-li jeho nominaci pro projekt za zajímavou.


Musí nominace nejprve absolvovat městské kolo, pak krajské kolo
a teprve pak finále?

Nemusí, ale mohou.

Všechny nominace se tak jako tak setkají ve finále, ať již prošly městská nebo krajská kola nebo byly přihlášeny s tím, že se zúčastní pouze finále (uzávěrka nominací na finále je konec srpna 2023). Pokud si přejete, aby vaše nominace prošla krajským kolem, což je pouze "krajská šance navíc ještě před tím, než se nominace z celé ČR ve velkém počtu setkají v Národním divadle, kam automaticky postupují" - je důležité, aby jste nominace přihlásili "včas". A stejně tak je tomu s kolem městským. Pokud se ve vašem městě koná "městské kolo", jde pouze o "místní šanci navíc před tím, než se nominace setkají ve větším počtu v kole krajském, kam automaticky postupují" a je nutné opět podat nominaci včas (nejméně 3 týdny před městským kolem).

Jednoduše řečeno: "Nominace je vždy jen jedna a táž, záleží na vás, zda ji pošlete v termínu před konáním městského kola (pak se ho účastní a dál automaticky postupuje přes krajské kolo až do finále) nebo až před konáním krajských kol (pak se krajského kola účastní a následně automaticky postupuje do finále), či až těsně před konáním finále - kde má stejné šance na jednu z celostátních cen Ď jako nominace, které prošly předchozími koly - nevztahuje se na kategorii GRAND PRIX Ď 2023, v níž jsou vítězové 14 krajských kol a na vybrané kategorie takzvaných přímých nominací, ale ve všeobecných kategoriích si jsou všechny nominace rovny.

Jak se dá zorganizovat cena Ď v jednotlivých městech?

Stejně jako jsou krajské ceny Ď pouze šancí navíc pro všechny nominované, kteří se setkají ve finále – tak jsou i šancí navíc k ocenění v rámci svého města i kola městská.

Ve městech Ostrov, Děčín a Nový Bor se konají městská kola ve spolupráci přímo s městem, neboť jsou tato města současně i generálními partnery ceny Ď v daném kraji.

Všeobecně ale platí, že v každém městě je možné městské kolo uskutečnit – jen je třeba oslovit pořadatele ceny Ď Richarda Langera a společně s ním najít cestu :-)

Piště, telefonujte, dumejte…


Kdy je uzávěrka městských kol ceny Ď 2022?

V každém kraji je uzávěrka městských kol individuální, avšak ideální je uzavření městských nominací 3 týdny před konáním městského kola. Pokud se ale bude konat v daném kraji krajské kolo až v září, může individuálně se posunout i uzávěrka nominací městských kol v tomto kraji. (zeptejte se nás konkrétně).


Jaká je historie městských kol ceny Ď?

Ceny Ď ve městech ČR jsou v rámci projektu „cen Ď 2001 až 2023“ novinkou od roku 2012.

Tato novinka by měla být vnímaná jako „šance navíc“ pro města, která nemají jinak možnost za velice výhodných podmínek výrazně, viditelně a zejména důstojně poděkovat těm, kteří se ve městě zasloužili o kulturu nebo charitu. Toto samozřejmě neplatí pro města, která se na projektu ceny Ď již podílejí partnersky – v jejich případě je „městská cena Ď příjemným bonusem navíc ke stávající spolupráci v rámci krajských kol.


Jaký je význam městských kol ceny Ď?

Pokud má město mezi svými občany nezištné dobrodince, kteří pomáhají charitě, organizují například ochotnické divadlo, zdarma vedou kroužky pro děti, případně má-li město na svém území firmu, která podporuje místní kulturní akce nebo charitativní projekty – může takové město velice jednoduše a současně důstojně takovým mecenášům a dobrodincům, byť i malým, ale pro dané město nesmírně důležitým, poděkovat formou „nominace na cenu Ď ve městě XY“.

Je určitě dobré místním obyvatelům ukázat, že si město váží takových občanů nebo firem. Navíc tím, že město poskytne své nominace, je spolu s nominovanými zviditelněno po boku krajských kol a to velice intenzivně, neboť „městské ceny Ď“ se udělují v rámci programu „krajských cen Ď před tím, než dojde k předání krajských cen“.

Zajímavé je také to, že všechny městské nominace automaticky postupují do krajských kol, kde je bez ohledu na výsledek ve městském kole již posuzuje „krajské Kolegium“. Stejně tak pak tyto nominace bez ohledu na výsledek „krajských kol“ postupují do celostátního finále, kde jsou posuzovány „celostátním Kolegiem“.


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz