www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2017 - info
Nominace 2017
Kategorie 2017
Kolegium 2017
Ceremoniál 2017
 

C E R E M O N I Á L   C E N A   Ď   2 0 1 7


SETKÁNÍ MECENÁŠŮ A DOBRODINCŮ NA NOVÉ SCÉNĚ NÁRODNÍHO DIVADLAPATRON CEREMONIE

http://nfpomoci.cz/ZA POŘÁDAJÍCÍ RODINU


M A R K É T A   L A N G E R O V Á


AUTOR PROJEKTU


R I C H A R D   L A N G E R


POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY


M G R.   D A N I E L A   H E R M A N A
www.mkcr.czPARTNER   FINÁLE  CENY  Ď


ND


Kolegium pro udílení cen Ď mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR

uvádí XVII. ročník udílení cen Ď


17. května od 14.30h, Nová scéna Národního divadla

Čestné vstupenky obdrží: nominující, nominovaní, čestní hosté.novináři si mohou čestné vstupenky objednat u produkce (platí do vyčerpání kapacity divadla)


  nahoru   |   domů

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz