www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2020 - info
Nominace 2020
Kategorie 2020
Kolegium 2020
Ceremoniál 2020
 

C E R E M O N I Á L   C E N A   Ď   2 0 2 0


SETKÁNÍ MECENÁŠŮ A DOBRODINCŮ NA NOVÉ SCÉNĚ NDPATRON CEREMONIE


http://nfpomoci.cz/ZA POŘÁDAJÍCÍ RODINU


J I T K A   L A N G E R O V Á


AUTOR PROJEKTU


R I C H A R D   L A N G E R


PARTNER   FINÁLE  CENY  Ď


ND


Kolegium pro udílení cen Ď mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR

uvádí XX. ročník udílení cen Ď
Čestné vstupenky obdrží: nominující, nominovaní, čestní hosté.novináři si mohou čestné vstupenky objednat u produkce (platí do vyčerpání kapacity divadla)


  nahoru   |   domů

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz