www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2020 - info
Nominace 2020
Kategorie 2020
Kolegium 2020
Ceremoniál 2020
 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 2 0David Pospíšil Mgr. David Pospíšil
oddělení sponzoringu, Národní divadloMiroslav Bobek Mgr. Miroslav Bobek
ředitel, Zoo Praha


Běla Gran Jensen Běla Gran Jensen
prezidentka, Hnutí na vlastních nohou-Stonožka Jan Machálek Ing. Jan Machálek
jednatel, ArtCristal Bohemia, Velký Osek


 Jan Machálek Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA
Emeritní přednosta kliniky, konzultant JIP, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v PrazeČestmír Horký Čestmír Horký
ředitel, Nadační fond pomoci Karla JanečkaMarcela Dohnalová Marcela Dohnalová
Inženýr kvality, SVS s.r.o.


Petra Kaldová Petra Kaldová
ředitelka AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. – partner ceny ĎMartin Vavrys Martin Vavrys
malíř, Galerie Vavrys
Martin Vavrys Zdeňka Heyn Edlová
jednatelka, LUBRIKANT s.r.o.Martin Vavrys PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
psycholog, spoluzakladatelka Klubu přátel dětí dětských domovů,
ocěněna cenou GRAND PRIX Ď 2018

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz