www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2018 - info
Nominace 2018
Kategorie 2018
Kolegium 2018
Ceremoniál 2018
 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 1 8



David Pospíšil Mgr. David Pospíšil
oddělení sponzoringu, Národní divadlo











Miroslav Bobek Mgr. Miroslav Bobek
ředitel, Zoo Praha










Běla Gran Jensen Běla Gran Jensen
prezidentka, Hnutí na vlastních nohou-Stonožka











Samuel Vokurka doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
lékař, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň











 Jan Machálek Ing. Jan Machálek
jednatel, ArtCristal Bohemia, Velký Osek










Čestmír Horký Čestmír Horký
ředitel, Nadační fond pomoci Karla Janečka











Marcela Dohnalová Marcela Dohnalová
Inženýr kvality, SVS s.r.o.










Petra Kaldová Petra Kaldová
jednatelka společnosti, AZS 98, s.r.o.












Martin Vavrys Martin Vavrys
malíř, Galerie Vavrys










  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz