www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2019 - info
Nominace 2019
Kategorie 2019
Kolegium 2019
Ceremoniál 2019
 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 1 9David Pospíšil Mgr. David Pospíšil
oddělení sponzoringu, Národní divadloMiroslav Bobek Mgr. Miroslav Bobek
ředitel, Zoo Praha


Běla Gran Jensen Běla Gran Jensen
prezidentka, Hnutí na vlastních nohou-Stonožka Jan Machálek Ing. Jan Machálek
jednatel, ArtCristal Bohemia, Velký Osek


 Jan Machálek Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA
Emeritní přednosta kliniky, konzultant JIP, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v PrazeČestmír Horký Čestmír Horký
ředitel, Nadační fond pomoci Karla JanečkaMarcela Dohnalová Marcela Dohnalová
Inženýr kvality, SVS s.r.o.


Petra Kaldová Petra Kaldová
jednatelka společnosti, AZS 98, s.r.o.

Martin Vavrys Martin Vavrys
malíř, Galerie Vavrys
Martin Vavrys Zdeňka Heyn Edlová
jednatelka, LUBRIKANT s.r.o.Martin Vavrys PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
psycholog, spoluzakladatelka Klubu přátel dětí dětských domovů,
ocěněna cenou GRAND PRIX Ď 2018

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz