www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2022 - info
Nominace 2022
Kategorie 2022
Kolegium 2022
Ceremoniál 2022
 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 2 2David Pospíšil Mgr. David Pospíšil
oddělení sponzoringu, Národní divadloMiroslav Bobek Mgr. Miroslav Bobek
ředitel, Zoo Praha


 Jan Machálek Ing. Jan Machálek
jednatel, ArtCristal Bohemia, Velký Osek


Marcela Dohnalová Ing. Marcela Dohnalová
Inženýr kvality, SVS s.r.o.


Petra Kaldová Petra Kaldová
ředitelka AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. – partner ceny ĎMartin Vavrys Martin Vavrys
malíř, Galerie Vavrys
Martin Vavrys Zdeňka Heyn Edlová
jednatelka, LUBRIKANT s.r.o.Martin Vavrys PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
psycholog, spoluzakladatelka Klubu přátel dětí dětských domovů,
ocěněna cenou GRAND PRIX Ď 2018

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz