www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní kolo 2018 - info
Nominace 2018
Kategorie 2018
Kolegium 2018
Ceremoniál 2018
 

K A T E G O R I E   P R O   U D Ě L E N Í   C E L O S T Á T N Í CH   C E N   Ď   2018

 1. Cena Ď pro mecenáše Národního divadla
  - nominuje Národní divadlo
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel Národního divadla
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 2. Cena Ď pro mecenáše divadel v ČR
  - nominují ředitelé divadel v ČR
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel Národního divadla
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 3. Cena Ď pro mecenáše Zoo Praha
  - nominuje ZOO Praha
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel ZOO Praha, Mgr. Miroslav Bobek
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 4. Cena Ď pro mecenáše zoologických zahrad v ČR
  - nominují ředitelé zoologických zahrad v ČR
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel ZOO Praha, Mgr. Miroslav Bobek
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 5. Cena Ď primáře MUDr. Vladimíra Kozy za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví
  - nominují nemocnice, zdravotnická zařízení, fakulty, pacienti apod.
  - udělení ceny Ď navrhují dcery p. primáře Mgr. Naděžda Lasotová, MUDr. Markéta Sobotová
     a onkolog doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 6. Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince nadací, charitativních organizací v ČR
  - nominují představitelé nejrůznějších nadací a dalších charitativních organizací
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel NFPKJ, Čestmír Horký
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 7. Cena Ď pro mecenáše muzeí, hradů, zámků, památek v ČR
  - nominují ředitelé muzeí, hradů, zámků, památek v ČR
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, Čestmír Horký
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 8. Cena Ď pro mecenáše kulturních zařízení, školství a sportu v ČR
  - nominují ředitelé kulturních zařízení, škol a sportovních oddílů v ČR
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, Čestmír Horký
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 9. Cena Ď pro mecenáše životního prostředí v ČR
  - nominují ředitelé institucí, firem pro životní prostředí, záchranných stanic, národních parků apod. v ČR
  - udělení ceny Ď doporučuje členka Kolegia - jednatelka společnosti, AZS 98, s.r.o. - Petra Kaldová
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 10. Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince dětských domovů
  a ústavů sociální péče pro děti v ČR

  - nominují dětské domovy a ústavy pro děti a mládež
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - Inženýr kvality společnosti SVS s.r.o. - Marcela Dohnalová
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 11. Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince domovů pro seniory
  a ústavů sociální péče pro starší spoluobčany v ČR

  - nominují domovy pro seniory a další sociální zařízení pro starší spoluobčany v ČR
  - udělení ceny Ď doporučuje člen Kolegia - šéfredaktor ČRo Dvojka
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 12. Cena Ď posluchačů ČRo Dvojka - nebude udělena
  - nominace na tuto cenu jsou shodné s nominacemi na GRAND PRIX Ď
  - o udělení této ceny nerozhodují členové celostátního Kolegia, ale posluchači ČRo Dvojka

 13. Cena Ď prezidenta Rodinného pivovaru Chodovar Jiřího Plevky st. za sociální cítění
  - nominuje a cenu uděluje letitý generální partner ceny Ď 2006 - 2018

 14. Cena Ď pro mecenáše, dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka
  - nominují Stonožkové základní školy
  - udělení ceny Ď doporučuje členka Kolegia - prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka, Běla Jensen
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 15. Cena Ď za morální vzor v ČR
  - nominují členové Kolegia ceny Ď
  - udělení ceny Ď doporučuje členka Kolegia - prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka, Běla Jensen a Vojtěch Kačerovský, poradce Běly Gran Jensen
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium

 16. GRAND PRIX Ď 2018
  – v této kategorii jsou vítězové krajských kol
  - o udělení ceny Ď hlasuje Kolegium


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz