www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
Úvod
Co je cena Ď?
Jak fungují městská a krajská kola, jak finále?
Jak nominovat na cenu Ď?
Nominační tabulka cena Ď 2024
www.narodni-divadlo.cz



www.svs.eu




www.artcristal.cz





https://www.galerievavrys.cz/




http://www.lubricant.cz/




https://www.vysousimebudovy.cz/




www.azs98.cz




Moderátory ceny Ď obléká


www.salonmiriam.cz




































































































































 
Co je cena Ď?


Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Více na také wikipedii.

Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Tak, jak postupuje letopočet, přičítá se i pořadí jednotlivých ročníků - v roce 2022 nás čeká XXII. ročník.

okamžik finále ceny Ď 2001


okamžik finále ceny Ď 2008


okamžik finále ceny Ď 2015


Cena Ď by dosud neexistovala například bez:

 • osmnáctiletého vzácného partnerství Národního divadla

 • osmnáctileté spolupráce se ZOO Praha

 • osmmnáctileté osobní podpory Člověka Františka Lamberta

 • osmmnáctileté podpory členů rodiny Langerových, včetně rodičů pořadatele Olgy a Richarda, manželky Jitky a dcery Markéty

 • třináctileté spolupráce s Nadací pro transplantace kostní dřeně

 • třináctiletého generálního partnerství rodinného pivovaru Chodovar

 • dvanáctileté spolupráce s Hnutím na vlastních nohou Stonožka

 • jedenáctileté spolupráce se sklárnou Artcristal Bohemia

 • desetiletého partnerství SVS spol. s r.o., Karlštejn

 • osmileté spolupráce se Sdružením Česká ZOO

 • osmiletého partnerství města Ostrov

 • osmiletého partnerství města Nový Bor

 • sedmileté morální podpory Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

 • sedmiletého partnerství města Děčín

 • šestiletého partnerství společnosti První chodská

 • pětileté spolupráce s fotografkou Monikou Váňovou

 • pětileté spolupráce s regionalnitelevize.cz

 • čtyřleté spolupráce s ČRo Dvojka

 • tříleté morální podpory v podobě záštity od ministra kultury České republiky pana Daniela Hermana

 • a mnoha někdejších, trvajících i nových spoluprací a partnerství




Dosud bylo za 18 let uděleno:

 • 51 městských a místních cen Ď (z toho 10 v roce 2018)

 • ve čtrnácti krajích ČR bylo uděleno od roku 2011 do roku 2018 celkem 112 krajských cen Ď

 • při osmnácti finálových ceremoniích v letech 2001 až 2018 bylo dosud uděleno 247 celostátních cen Ď

 • při osmi finálových ceremoniích v letech 2011 až 2018 bylo uděleno 8 GRAND PRIX Ď

 • celkem bylo uděleno od roku 2001 do roku 2018 městských cen Ď + krajských cen Ď + celostátních cen Ď + GRAND PRIX Ď: 418 kusů


Cenu Ď přijal například prezident Václav Havel, norský předseda vlády Jens Stoltenberg (dnes také generální tajemník NATO) a kardinál Dominik Duka. Cenu Ď například přijala ČSOB, KB a.s., společnost VODAFONE, Nadace Preciosa, společnost Mountfield, ŠKODA Auto a CETELEM ČR. Cenu Ď ale také přijali občané z „běžného“ života- například v roce 2009 školačka Nina Rambová za podporu chovu hada v zoo, v roce 2012 manželé Šislerovi za sedmnáct let nezištné pomoci umírajícím v hospici, v roce 2015 Jan Dohnálek za navracení lidí do života po mozkové mrtvici nebo paní Zdena Wasserbauerová za osobní získání více než 7000 lidí do registru dárců kostní dřeně.

Cena Ď mívá výjimečnou atmosféru. Zaplněné hlediště jedné ze scén Národního divadla zpravidla intenzivně souzní. To je dáno tím, že se v jednu chvíli na jedno místo sjedou z celé republiky pořadatelé hodnotných kulturních a charitativních projektů a ti, kteří je podporují – mecenáši a dobrodinci. Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn – celostátní Kolegium hlasuje těsně před ceremonií. Ač je program založen na obyčejném slově „děkuji“, mívá díky oceněným a předávajícím ceny noblesu, ohromný úspěch a jeví se být v tomto smyslu velice atraktivní.

Žačka ZŠ TGM Opava po právě skončeném XII. ročníku cen Ď řekla svému pedagogovi Vítu Lazeckému: „Můžete mne klidně zabít, nejkrásnější den života jsem právě prožila!“



  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz