www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
Úvod
Co je cena Ď?
Jak nominovat na cenu Ď?
Nominační tabulka cena Ď 2018
www.narodni-divadlo.czwww.chodovar.cz
www.svs.eu
www.artcristal.cz

http://nfpomoci.cz/
www.rozhlas.cz
www.regionalnitelevize.czwww.ostrov.cz


www.mmdecin.cz


www.novy-bor.czwww.mucl.czOficiální vůz ceny Ď 2018
zajistil AUTOPRODEJ Šrámek s.r.o.


https://autoprodejsramek.hyundai.cz/www.azs98.czwww.rkevropa.cz/plzen
http://odlobros.com/

Moderátory ceny Ď 2018 obléká


www.salonmiriam.cz

 
Co je cena Ď?


Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Více na také wikipedii.

Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Tak, jak postupuje letopočet, přičítá se i pořadí jednotlivých ročníků - v roce 2018 nás čeká XVIII. ročník.

okamžik finále ceny Ď 2001


okamžik finále ceny Ď 2008


okamžik finále ceny Ď 2015


Cena Ď by dosud neexistovala například bez:

 • sedmnáctiletého vzácného partnerství Národního divadla

 • sedmnáctileté spolupráce se ZOO Praha

 • sedmnáctileté osobní podpory Člověka Františka Lamberta

 • sedmnáctileté podpory členů rodiny Langerových, včetně rodičů pořadatele Olgy a Richarda, manželky Jitky a dcery Markéty

 • třináctileté spolupráce s Nadací pro transplantace kostní dřeně

 • dvanáctiletého generálního partnerství rodinného pivovaru Chodovar

 • jedenáctileté spolupráce s Hnutím na vlastních nohou Stonožka

 • desetileté spolupráce se sklárnou Artcristal Bohemia

 • devítiletého partnerství SVS spol. s r.o., Karlštejn

 • sedmileté spolupráce se Sdružením Česká ZOO

 • sedmiletého partnerství města Ostrov

 • sedmiletého partnerství města Nový Bor

 • šestileté morální podpory Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

 • šestiletého partnerství města Děčín

 • šestiletého partnerství společnosti První chodská

 • pětileté spolupráce s fotografkou Monikou Váňovou

 • čtyřleté spolupráce s regionalnitelevize.cz

 • čtyřleté spolupráce s ČRo Dvojka

 • tříleté morální podpory v podobě záštity od ministra kultury České republiky pana Daniela Hermana

 • a mnoha někdejších, trvajících i nových spoluprací a partnerství
Dosud bylo za 17 let uděleno:

 • 42 městských a místních cen Ď (z toho 14 v roce 2017)

 • ve čtrnácti krajích ČR bylo uděleno od roku 2011 do roku 2017 celkem 98 krajských cen Ď

 • při sedmnácti finálových ceremoniích v letech 2001 až 2017 bylo dosud uděleno 231 celostátních cen Ď

 • při sedmi finálových ceremoniích v letech 2011 až 2017 bylo uděleno 7 GRAND PRIX Ď

 • celkem bylo uděleno od roku 2001 do roku 2017 městských cen Ď + krajských cen Ď + celostátních cen Ď + GRAND PRIX Ď: 378 kusů


Cenu Ď přijal například prezident Václav Havel, norský předseda vlády Jens Stoltenberg (dnes také generální tajemník NATO) a kardinál Dominik Duka. Cenu Ď například přijala ČSOB, KB a.s., společnost VODAFONE, Nadace Preciosa, společnost Mountfield, ŠKODA Auto a CETELEM ČR. Cenu Ď ale také přijali občané z „běžného“ života- například v roce 2009 školačka Nina Rambová za podporu chovu hada v zoo, v roce 2012 manželé Šislerovi za sedmnáct let nezištné pomoci umírajícím v hospici, v roce 2015 Jan Dohnálek za navracení lidí do života po mozkové mrtvici nebo paní Zdena Wasserbauerová za osobní získání více než 7000 lidí do registru dárců kostní dřeně.

Cena Ď mívá výjimečnou atmosféru. Zaplněné hlediště jedné ze scén Národního divadla zpravidla intenzivně souzní. To je dáno tím, že se v jednu chvíli na jedno místo sjedou z celé republiky pořadatelé hodnotných kulturních a charitativních projektů a ti, kteří je podporují – mecenáši a dobrodinci. Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn – celostátní Kolegium hlasuje těsně před ceremonií. Ač je program založen na obyčejném slově „děkuji“, mívá díky oceněným a předávajícím ceny noblesu, ohromný úspěch a jeví se být v tomto smyslu velice atraktivní.

Žačka ZŠ TGM Opava po právě skončeném XII. ročníku cen Ď řekla svému pedagogovi Vítu Lazeckému: „Můžete mne klidně zabít, nejkrásnější den života jsem právě prožila!“  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz