www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Děje se...
...novinky ceny Ď


Díky nim...
...rubrika o lidech okolo ceny Ď


Dějiny ceny Ď...
...historky a vzpomínky okolo ceny Ď


 

Novinky 19. ročníku ceny Ď / 1. díl

„Už je možné nominovat!"

Je tu devatenáctý ročník a s ním nová možnost nominovat na cenu Ď mecenáše a dobrodince kultury, charity, vědy a vzdělávání v ČR. Ale také lidi, kteří jsou pro vás morálním vzorem. Tyhle věty zní velmi slavnostně, ale nezapomeňte, že můžete nominovat i takzvaně „obyčejné lidi z běžného života“, kteří dělají něco dobrého pro druhé a navenek, se zdá, že je to drobnost. Tak jako tisíckrát nic umoří osla, jak se říká, tak tisíckrát dobrá drobnost musí viditelně zasáhnout náladu a prostředí, v němž žijeme.

Znáte kronikáře, který zdarma vede kroniku hasičům, obci? Nebo člověka pomáhajícímu v nemoci sousedovi. Či někoho, kdo chodí pomáhat do hospice, nemocnice, dětského domova – třeba občas, ale nic za to nechce? Kdysi byla kupříkladu nominovaná na cenu Ď paní, která jednou týdně četla knihy osleplým spoluobčanům…

Samozřejmě nejdou přehlédnout firmy, které dávají peníze na divadlo, zoo, muzeum, domov pro seniory, vybavení školy atd…, případně pomáhají službami a nechtějí za to platit. Možná o nějaké firmě víte? Nebo člověku, který tak činí…

Cena Ď umí na jednom místě vedle sebe postavit velké mecenáše a nenápadné dobrodince, ukazujíc na to, že každý podle svých možností, svého životního nadhledu. Ale vše je nesmírně důležité a nerozhoduje výše peněz, ale fakt, co by nebylo, kdyby takových pomocí nebylo. Ukazujeme, že je důležité pomáhat jak Národnímu divadlu, tak divadlu na oblasti… proto nejprve v kategorii divadel předáme cenu Ď mecenáši Národního divadla a poté na stejném místě mecenáši jiných divadel v ČR. A stejně tak je tmu se ZOO Praha a dalšími zoo…

A kromě všeho tady vyřčeného, má za cíl cena Ď bavit, vtáhnout do děje, ukázat, že její prestiž daná také tím, že ji přijaly osobnosti jako pan prezident Václav Havel, norský předseda vlády a pozdější generální tajemník NATO pan Jens Stoltenberg, či paní Věra Čáslavská – má svou váhu, ale současně nedělá z projektu formální ocenění, neboť si cena Ď za devatenáct let získala svou vlastní neopakovatelnou atmosféru, která zasahuje zájem všech generací, profesí a vůbec zájmů lidí zde žijících. Vypráví o tom fakt, že cenu Ď převzalo přemnoho uznávaných bank, automobilek, obchodních společností, ale také lidé z běžného života, důchodci, žáci, učitelé, duchovní, vojáci.

V roce 2012 po finálové ceremonii v Národním divadle napsal pořadatelům ceny Ď učitel Gymnázia TGM v Opavě: „Když jsem s žáky vyšel z Národního divadla, dvanáctiletá školačka řekla, že ji klidně mohu zabít, že nejkrásnější den života právě prožila“.

Krajská kola ceny Ď organizujeme od jedenáctého ročníku. Do té doby existovala každým rokem pouze finálová ceremonie bez předkol. Nominací ale přibývalo a tak po desítce úspěšných ročníků jsme chtěli projekt posunout dál tak, aby v záplavě krásných nominací z celé ČR měly ty v jednotlivých 14 krajích šanci na krajskou cenu, kde je „menší konkurence“. A aby tím místní média a vůbec všichni v kraji měli příležitost být u toho, pokud chtějí. Od roku 2011 po rok 2018 jsme tak zorganizovali kromě finálových ceremonií a městských cen Ď celkem „112 krajských kol ceny Ď“ a tohle, o němž píšu, bylo nezvláštnější. Bylo nejmenší, nebylo na něm nic slyšet a přesto se pak mnozí hosté nechali slyšet, že to byl zážitek. Osobně tam byli třeba manželé Machálkovi ze sklárny Artcristal Bohemia, kteří ceny Ď vyrábějí, či malíř Martin Jan Vavrys – každoroční autor originál obrazu hlavní ceny finálové ceremonie „GRAND PRIX Ď“ (pan Irena Machálková na fotce spolu s ním).

A tak přikládám nový televizní spot s nominační výzvou (stejný příspěvek umisťuji i do nově zřízené stránky „cena Ď“ na FB, kde budeme letos, coby novinka, kromě webu na webu ceny Ď, tak také tam – zveřejňovat nominace tak, aby se jejich příběhy dostaly ještě dál než přes web ceny Ď, rádio a televizi. Vznikla tím i nová kategorie pro udělení jedné z celostátních cen Ď: „Cena Ď hlasy uživatelů sociálních sítí“. Pointa tkví v tom, že každým sdílením jednotlivých zveřejněných nominací na FB, bude udělen takové nominaci hlas (další info později).

(https://youtu.be/Tqc1yVcIGfM)Nový televizní spot s nominační výzvou můžete v příštích dnech sledovat na REGIONALNITELEVIZE.CZ po celé republice. Za profi výrobu spotu děkuji producentu Mgr. Petru Pohlovi (Prime Time Production).

Nominační kampaň běží až do dubna 2019, ale pokud stihnete nominaci zaslat včas (můžete si stáhnout nominační tabulku na www.cena-d.cz), můžete se zúčastnit navíc také krajských kol v období únor až květen, případně i kol městských a místních tam, kde jsou organizována v období leden až květen (účast na krajském kole a městském kole je šancí k ocenění navíc v rámci regionu ještě před tím, než se s novou stejnou šancí všechny nominace potkají ve velkém finále). Finálovou ceremonii pak plánujeme opět na červen 2019.

Cena Ď je svým rozsahem, svou tradicí dohledatelnou na www.cena-d.cz(najdete zde také přehlednou fotogalerii od roku 2001 po dnešek, stejně jako přehled oceněných atd. – některé podobné projekty říkají, že mají také dlouhou historii, ale fotky a jména nějak hůře dohledávám) a svou ojedinělou atmosférou vycházející z pojetí projektu od samého začátku až po dnešek – velmi originálním projektem, který, myslím si, započal v naší zemi ukazovat, že za mecenášství a dobrodiní je třeba veřejně důstojně děkovat.

Celkem bylo uděleno od roku 2001 po rok 2018 cen Ď (souhrn městských, krajských a celostátních): 419 kusů. O udělených cenách Ď rozhodují samostatná městská Kolegia, krajská Kolegia a Kolegium celostátní. Celkem tak o každoročně o udělených cenách rozhoduje na 130 osobností v ČR. Každým rokem je přihlášeno několik set nominací. Na projektu spolupracuje několik set subjektů (lidí, firem, institucí, médií…).

Projekt jsem vymyslel v roce 2000 a se svou rodinou jej organizuji po dnešek za pomoci mnoha set podporovatelů. Poslední roky se nejvíce opírám o spolupráci s Národním divadlem, Rodinným pivovarem Chodovar, SVS spol. s r.o. v Karlštejně, sklárnou Artcristal Bohemia, Nadačním fondem pomoci Karla Janečka, Český rozhlas, REGIONALNITELEVIZE.CZ, městem Ostrov, městem Nový Bor, městem Děčín a panem Petrem Pohlem - všem patří dík, stejně jako za čestnou spolupráci děkuji Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi, paní Běle Gran Jensen, panu Miroslavu Bobkovi, panu Čestmíru Horkému, panu Martinu Dohnalovi, manželům Machálkovým, panu Jiřímu Plevkovi st.

Děkuji ale také městu Česká Lípa, městu Brnu, Hotelu Slavia Brno, Sdružení Česká ZOO, paní Nadě Hynkové z Chodova, paní Jájině Raunerové z Karlových Varů, Hotelu U Zvonu v Plzni, RK EVROPA Plzeň, Divadlu Oskara Nedbala v Táboře, městu Tábor, televizi RTM Liberecko, ČRo České Budějovice, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, paní Věře Doležalové, Klinickému centru ISCARE v Praze, galerii VAVRYS v Praze, městu Jihlava, MPM párty stany – Michal Stárek, ODLO Bross production – Tomáš Odložil a salon MIRIAM Plzeň – Olinka Lanzendorfová.

Za 19 let podpory ceny Ď děkuji kamarádovi Františku Lambertovi, rodičům, manželce Jitce a dceři Markétě.

Členka celostátního Kolegia, prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka, „Zahraniční Češka roku 2012“ – paní Běla Gran Jensen, několikrát prohlásila, například v televizi, že pro ní je cena Ď nejdůležitější cenou v ČR.

Po devatenácté jdu s kůží na trh, s krásnou obavou, zda se to vše zase náramně vyvede, zda vše kolem ceny Ď bude její aktéry opět bavit, zda vše bude dávat smysl a nějak se to zapíše do dobré nálady okolo nás.

Už jenom ono setkávání s nominovanými je takový ranec krásné energie, že to nejde mluvit, to se musí zažít.

Těším se na vše! Každý ročník ceny Ď je tak trochu kousek mého života...,

9. 11. 2018 Richard Langer

archiv ceny Ď


  nahoru   |   zpět

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz