www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Děje se...
...novinky ceny Ď


Díky nim...
...rubrika o lidech okolo ceny Ď


Dějiny ceny Ď...
...historky a vzpomínky okolo ceny Ď


 

GALERIE zákulisí ceny Ď – 9. díl:

„Mistr houslař Tomáš Pilař“

Cenu Ď pouze organizuji a o udělování těchto cen nerozhoduji – naštěstí. Jednak bych to neuměl – je složité vybrat z nominací k ocenění některé, když na první pohled a ve skutečnosti také – si většina nominovaných cenu zaslouží. A pak díky tomu, že nerozhoduji o udělovaných cenách, jsem v pořádání tohoto projektu, víc svobodnější. A tak existují Kolegia ceny Ď složená z mnoha osobností různých světů jejich působení. Městská Kolegia, krajská a celostátní. Celkem o cenách Ď každoročně rozhoduje na 130 členů Kolegií. Jedním z nich a to v Královéhradeckém kraji je mistr houslař pan Tomáš Pilař.

Když se po deseti ročnících v roce 2011 projekt rozrostl o konání krajských předkol, v každém ze 14 krajů byl oříšek získat čestné členy Kolegia, kteří by tím, co dělají, jak žijí a jak jsou vnímaní veřejností, garantovali prostřednictvím svého jména, odpovědný přístup k určování, komu z nominovaných, cenu udělit.

Má žena Jitka jako hlavní produkční projektu tehdy oslovila velké množství osobností také v Královéhradeckém kraji a jak to tehdy v začátcích pořádání krajských kol bylo časté – neúspěšně. Kdo však reagoval ihned a ochotně byl výrobce houslí, představitel slavného rodu, pan Tomáš Pilař. Ač má své úspěšné práce nad hlavu, myšlenka ceny Ď ho okamžitě zaujala a díky tomu nejen 8 let pečlivě studuje nominace na cenu Ď v Královéhradeckém kraji a poté hlasuje, nýbrž se i osobně setkání s mecenáši a dobrodinci účastní.

Cena Ď


Je to muž znající úspěch a současně sálající pokorou a nadhledem. Každý rok na jeho adresu pronáším v rámci mého smyslu pro humor slova o skromnosti: „Podívejte se na něj! Tomáš Pilař! Tak úspěšný a tak skromný! Chtělo by to ho zabalit do balíku a posílat do různých koutů naší země, aby si z něj mohli brát příklad…“ - Úryvek z videa z letošního krajského kola ceny Ď 2018 v Hradci králové přikládám na FB. Jinak celé video je k vidění přes stránky ceny Ď v části krajská kola nebo zde: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bCAcrlQRJ2k (na videu jsou zástupci oceněné osobnosti a další dva členové Kolegia - předseda unie výtvarníků v H.K. PhDr. Josef Bavor a ředitelka Studijní a vědecké knihovny v H.K. Mgr. Eva Svobodová).

Na vztahu k panu Pilařovi mne fascinuje fakt, že se osobně potkáváme jednou ročně a člověk má pocit trvalého potkávání. Vždy si navzájem sdělíme ze svých světů podstatné a pak se zase celý rok nevidíme. Slibujeme si, že se navštívíme, ale na to čas nenajde ani jeden z nás. Přesto přátelství vzniklo a trvá. Dokonce jsme zjistili, že houslový virtuos pan Jaroslav Svěcený, kterého máme jako člověka také moc rádi a který je členem Kolegia ceny Ď v Karlovarském kraji také už 8 let – je kamarád pana Tomáše Pilaře.

Všechno tohle jen potvrzuje, že lidé, když k sobě skrz zájmy a nahlížení na život patří, se nakonec najdou…

Panu Tomáši Pilařovi velké díky za vše a už se těším na naše deváté setkání v životě – a to při krajském kole ceny Ď 2019 na jaře příštího roku.


21. 9. 2018 Richard Langer

foto, video archiv ceny Ď


  nahoru   |   zpět

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz