www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Děje se...
...novinky ceny Ď


Díky nim...
...rubrika o lidech okolo ceny Ď


Dějiny ceny Ď...
...historky a vzpomínky okolo ceny Ď


 

GALERIE zákulisí ceny Ď – 11. díl:

„Když Tango tančí jinak, než čekáte“

Dlouhé roky se v nominacích na cenu Ď objevovalo „Tango Havlíčkův Brod“, neboli společnost pomáhající dětem v dětských domovech na základě vlastního podnikání, což by nebylo pouze mimořádné, neboť výjimečné je také to, že v téhle firmě pracují zdravotně handicapovaní lidé, kteří si jen tak tanec tango, jak ho známe, nezatančí, ale to své pomyslné tango – plné života, touhy, nadšení – skrz svou práci tančí přes dvacet let. Za tu dobu pomohli a udělali radost více než 40.000 dětem v dětských domovech.

Jak je možné, že letos při 18. ročníku ceny Ď, jehož krajská kola proběhla na jaře a finále v červnu ve Stavovském divadle v Praze, nezískalo Tango Havlíčkův Brod jedinou cenu Ď? Když jde o firmu nominovanou mnoho let za sebou tak často, že nebylo výjimkou i na 30 nominací Tanga / na jeden ročník…

V historii ceny Ď nebylo nikoho jiného, kdo by nasbíral dohromady tolik nominací a ocenění Ď. Že vám nic Tango neříká? Vlastně máte pravdu. Jejich projekt má své mediální jméno: „Daruj hračku!“ – A možná jste to zaznamenali svého času i ve vysílání Českého rozhlasu. Ano, setkávali jsme se každým rokem na mnohých krajských kolech a na finálových ceremoniích. Ale na té roku 2017 Tango prohlásilo, že už posbíralo tolik cen Ď, že se těch budoucích vzdává a vyklízí prostor jiným mecenášům a dobrodincům, kteří ještě ocenění nebyli. Ve své činnosti však pokračují zarputile dál…

Takže – Tango, pokud se nemýlím, založil jediný nehandicapovaný ve firmě Pavel Klempíř společně s handicapovaným kamarádem Pavlem Bekem. K nim se přidali další handicapovaní a tak to běží přes dvacet let. Pomáhají dětem v dětských domovech, ale u toho si na sebe a svou činnost vydělají. Říkají: My nejsme nadace, my nechceme milodary, dejte nám zakázku, dejte nám vydělat a my pomůžeme dětem…!“ – A současně tím vším ukazují, že když mohou pomáhat zdravotně handicapovaní, pak zdravý člověk by neměl stát sranou ani náhodou.

Jejich motto zní: „Buď mohu být na vozíku a šťastný nebo na vozíku a naštvaný!“ Oni zvolili to první…

A naše přátelství? Jo, máme je moc rádi. Už jsou mimo ocenění, takže mohu coby pořadatel ceny Ď říct i svůj názor: „Jsou fantastičtí!“

A k tomu oplývají smyslem pro humor…

To jednou si šli na historické scéně Národního divadla pro ocenění – a Pavel Bek se složitě dostával z řady v přízemí. O holých těžce došel na kýžené místo a za ním na vozíku Pavel Klempíř tlačil dalšího kolegu – kamaráda. Když tu Pavlu Bekovi podklouzla hůl a on se tam doslova vytřel, jak to jen šlo. Hlediště vyhrklo, já s mikrofonem taky. Ale Pavel se na zemi otočil na bok a pravil: „Takhle padám sedmkrát denně!“ – A jeho kamarád na vozíku nahlas dodal: „To je ale vůl! No já ho zvedat nebudu. Já jsem na krok línej!“

Pak cenu převzali a odebrali se zpět do hlediště. Jakmile usedli a vydechli…, ohlásil jsem, že se mají opět dostavit na scénu. Pavel Bek, kvůli kterému půl řady stálo tři minuty, než těžce prošel mezi křesly k svému místu, hlasitě vyhrkl na mou adresu a tím rozesmál mecenáše vůkol: „To je ale blb!“ – A už si to razil zpátky…

Jsou to chlapi jak řemen. Mám je rád. A přeji jim hodně štěstí. Kluci. A děkuji za tolik setkání při ceně Ď!

Na finále ceny Ď 2012 bylo vyhlášeno ocenění Tanga Havlíčkův Brod. Snímek byl pořízen Monikou Váňovou krátce před pádem Pavla Beka. Vpravo na fotografii je pan Vladimír Zábranský, držitel GRAND PRIX Ď 2011 a v letech 2012 až 2016 úžasný podporovatel ceny Ď, který zde měl čestnou roli toho, kdo Tangu cenu Ď předával:

Cena Ď


Na společném snímku oceněných cenou Ď 2012 v Národním divadle neschází ani Pavel Bek a jeho kamarádi…:

Cena Ď


Téhle vzácné chvíle ceny Ď 2012 se účastnily i dvě mimořádné ženy, paní Květa Fialová a paní Simona Stašová (obě také nominované):

Cena Ď


Dvanáctý ročník ceny Ď v roce 2012 představil nejen Tango Havlíčkův Brod, ale kromě mnoha vzácných hostů také Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku, prezidentku Stonožky paní Bělu Gran Jensen a norského velvyslance v ČR, kterým byl Jeho Excelence Jens Eikaas (zastupující zde předsedu vlády Norska). V takové společnosti bylo Tango Havlíčkův Brod při ceně Ď řadu let…:

Cena Ď


A takhle zapózovali kluci z Tanga před obrazem GRAND PRIX Ď 2017 ve společnosti šéfredaktora ČRo Dvojka pana PhDr. Martina Gromana, Ph.D., poté – co převzali „cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 2017“:

Cena Ď


A ještě společný snímek z jednoho z mnoha krajských kol, kterých se kluci z Tanga za mnoho let účastnili. Tohle je cena Ď v Královéhradeckém kraji 2017…:

Cena Ď


Pro zajímavost se můžete podívat na neformální video z neoficiální části krajského kola ceny Ď v Hradci Králové dne 28. března 2017 ve Studijní a vědecké knihovně – kde promluví na mou kameru v ruce většina přítomných aktérů krajské ceny Ď, včetně Pavla Klempíře z Tanga…: https://www.youtube.com/watch?v=QKt4Xi2jmOE

5. 10. 2018 Richard Langer

foto archiv ceny Ď


  nahoru   |   zpět

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz