www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Děje se...
...novinky ceny Ď


Díky nim...
...rubrika o lidech okolo ceny Ď


Dějiny ceny Ď...
...historky a vzpomínky okolo ceny Ď


 

GALERIE zákulisí ceny Ď – 19. díl:

„Odpovědi na otázky NFP – otázka čtvrtá“

Navazuji na předchozí příspěvky – zde je čtvrtá otázka od slečny Lucie Přibylové za Nadační fond pomoci Karla Janečka:

Na organizaci udílení cen se s vámi podílí i vaše žena. Pamatujete si její první reakci, když jste s nápadem přišel?

Všechny moje nápady konzultuji nejprve s manželkou Jitkou. Taky se mnou celá ta léta nesla důsledky všeho, do čeho jsme se pustili. Všechny ty úvěry pořízené na to, abychom mohli makat na ceně Ď, mi pomáhala splácet právě ona. Takže tehdy v Chorvatsku, onoho 11. 6. 2000, když jsem po šesté ranní přišel po nočním přemýšlení z pláže spát do našeho bungalovu, zeptala se, co jsem vymyslel. Mě jsem v ruce papír a na něm velké písmeno Ď. Kývla na souhlas a netušila, že mi bude pomáhat až do dnes. A nebýt jí, neutáhnul bych to. Na každém ročníku odmaká v produkci na 2500 hodin. Má dar pracovitosti, trpělivosti, vlídnosti a jak je povahou tichá a skromná, lidi ji mají moc rádi a vycházející ve všem vstříc. Je to dobrá, mooc dobrá duše ceny Ď.

Jitku hodně aktérů ceny Ď obdivuje pro její produkční nasazení. Letos na krajském kole ceny Ď v Brně pan Helísek, který patří mezi pravidelné přihlašovatele nominací mecenášů a dobrodinců na Moravě, nahlas před všemi řekl: „Je to neuvěřitelné, paní Langerová naráz komunikuje se stovkami nominujících, nominovaných, členů Kolegií a partnerů a když ji napíšu v půldruhé v noci e-mail s dotazem, ona mi ihned odpoví…, prostě tam na druhé straně je…“

K tomu jsem dodal, že skutečně Jitka zvládne komunikovat ohromné množství zúčastněných lidí, firem, institucí, nadací, spolků, médií a mít o všem přehled, kdy kdo na jaké městské nebo krajské kolo přijede, zda je nominovaný a proč, či nominoval a koho, kdo jak má hlasovat a co pro jednotlivá kola udělat, případně pro samotné finále, které je zajímavé už jenom tím, že každý přítomný člověk je několikrát kontaktován, mnohým Jitka zodpovídá dotazy, má přehled dokonce v jaké lóži či řadě kdo sedí…, kdo jak hlasoval, kdo má jaké požadavky specifického rázu. Jen nominujících bývá ročně 150 až 200. Nominovaných cca 300. Členů Kolegií městských, krajských a celostátního je cca 135. K tomu partneři, pomocníci v počtu dalších cca 100 lidí… atd.. Každoročně Jitka komunikuje až s tisícovkou lidí a s mnoha z nich dost intenzivně.

A pak, když na finálové ceremonii poděkuji všem a také Jitce – také ona sklidí potlesk. Půl minuta odměny… a dobrý pocit. Ale nikdo si nedovede představit ty tisíce hodin kolem toho, kdy od října na tom maká do června a speciálně od ledna tak hodně, že někdy to udělalo i 20 hodin za den. Venku je tma. Doma je ticho, jen v krbu to praská – přehoupne se půlnoc a před Jitkou je třeba ještě úkol odpovědět na 50 e-mailů. V takové chvíli by nejeden z nás přemýšlel o smyslu takového nasazení, o tom, zda taková oběť projektu má vůbec význam. Dělá to Jitka pro tu půlminutu potlesku? Ne…, za to by to nestálo, i když je to moc příjemný. Díky produkování ceny Ď je v kontaktu s tolika úžasnými lidmi, že, to skutečně prožívá jako službu těm, kteří v téhle zemi vytváří pozitivní náladu a pospolitost.

Cena Ď má od roku 2006 generálního partnera Rodinný pivovar Chodovar. Jeho prezident, pan Jiří Plevka st., kterému je 84 let a stále pracuje každý den už 69 let – dostal za zásluhy na projektu cena Ď privilegium předat „speciální cenu Ď Jiřího Plevky st, za sociální cítění“. Zatajil do poslední chvíle svůj záměr a nakonec vyšlo najevo, že ač jsme to nechtěli, neboť se nám to zdálo v rozporu s naší snahou – kdy chceme cílit na jiné a ne na sebe – že cenu se rozhodl předat Jitce Langerové. Té se roztřásla kolena a byla v šoku, zvlášť, když sklidila nádherný potlesk od těch, které vlastně povětšinou už zná díky ceně Ď řadu roků.

A to nemluvím o tom, že aby Jitka měla finanční prostředky na svou produkci, vykonává ještě další činnost v jednom z dětských domovů, kam dochází už rok. Jednak aby poznala blíž prostředí, které se ceny Ď také široce týká – protože dětské domovy každoročně hodně nominují své podporovatele, a pak také proto, aby si v tomhle směru za praxe doplnila vzdělání. Ano – ještě k tomu všemu dojíždí do Českých Budějovic, kde si doplňuje vzdělání k tématu souvisejícím s dětským domovem a potažmo tak s cenou Ď.

Tak to je Jitka! Patří jí velké Ď. A uznání, že její zásluhy jsou na tomhle projektu maximální.

Cena Ď
2018 – Cenu Ď Jiřího Plevky st., za sociální cítění převzala před zaplněným hledištěm Stavovského divadla
Jitka z rukou vnučky pana Plevky slečny Terezy Plevkové


Cena Ď
2017 – Na Nové scéně Národního divadla byla Jitka zvěčněna u hlavní ceny „GRAND PRIX Ď“ od malíře Martina Jana Vavryse.

Cena Ď
2011 - Historická scéna Národního divadla akorát zažívá finále 11. ročníku ceny Ď…

Cena Ď
2011 – Zatímco mám příležitost s dcerou Markétou moderovat tuto akci, v zákulisí vše jistí Jitka…

Cena Ď
2007 – Ze zasedání Kolegia…

Cena Ď
2005 – Zasedání celostátního Kolegia koordinuje Jitka. Snímek zachycuje diskuzi
s tehdejší ředitelem Národního divadla panem architektem Danielem Dvořákem.
7. 12. 2018 Richard Langer

foto archiv ceny Ď


  nahoru   |   zpět

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz