www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Děje se...
...novinky ceny Ď


Díky nim...
...rubrika o lidech okolo ceny Ď


Dějiny ceny Ď...
...historky a vzpomínky okolo ceny Ď


 

GALERIE zákulisí ceny Ď – 29. díl:

„Je za námi polovina krajských kol ceny Ď, sedmé se včera událo v Jihlavě“

Ze 14 krajských kol jich po včerejším na Vysočině máme ještě před sebou 7. Devatenáctý ročník ceny Ď se láme do své druhé půlky, finále na Nové scéně ND v půlce června se blíží. Cena Ď děkuje mecenášům, dobrodincům a těm, kteří jsou nám vzorem a tenhle článek zase děkuje těm, kteří ceně Ď po celé ČR pomáhají. A protože včera jsme se v Gotickém sále historické radnice v Jihlavě měli tuze dobře, děkuji městu Jihlava za pohostinnost, paní primátorce Karolíně Koubové za záštitu, panu náměstkovi Petru Laštovičkovi za osobní předání krajské ceny Ď a hezká slova na adresu nominovaných, včetně upřímného zájmu o ně až do konce akce (to se pozná).
Video - zde

Děkuji všem předešlým primátorům Jihlavy, inženýru Vymazalovi, doktoru Chloupkovi a současné primátorce za vše, proč se na Vysočině cena Ď cítí jako doma. Za báječné pohoštění pro nominované, za letitou přízeň…
Krajskou cenu Ď získal Nadační fond AVAST na základě nominace Oblastní charity Třebíč. Cenu – viz foto – převzal pan Rudolf Matoušek. Další vzácní aktéři spolu s ním vytvořili komorně přátelskou pohodu. Pan Matoušek ocenění nečekal, neboť: „Když jsem vyslechl všechny ty příběhy dalších nominovaných, nenapadlo mne, že cenu získáme my, ale radost mám skutečně velikou!“ – Pokora jím doslova cloumala, ale to byl rys většiny přítomných nominovaných, ale i nominujících.

Nominace zněla:
Nadační fond AVAST - Nadační fond AVAST k nám přistupuje s velkou úctou a oceněním naší práce. Stejně tak si my vážíme jeho podpory, bez které bychom nemohli pořídit nový automobil pro sestřičky, za který jsou velmi vděčné, poněvadž jejich cesta k pacientům je nyní bezpečnější. Ani elektrické trouby pro rodiče a děti v Azylovém domě pro rodiče s dětmi a ženy bychom nemohli pořídit, a maminky by stále musely přenášet pokrmy po schodech do přízemí azylového domu, kde jsou trouby společné. Díky Nadačnímu fondu AVAST máme na každém poschodí alespoň tři trouby, které jsou vybavené kolečky a mohou se tak převážet dle potřeby do jiného bytu. Je tak zajištěna větší bezpečnost pro děti, které chodily po schodech s maminkami. Vzhledem k tomu, že často jde o malé děti, bylo to pro ně náročné. Nadační fond AVAST je velkým podporovatelem naší Rané péče Třebíč, která pomáhá jak ambulantně, tak v terénu rodinám s dětmi s postižením ve věku 0–7 let.

V tuto chvíli 19. ročník ceny Ď soustředí 190 nominací, ale další stále přibývají, dnes například přišel návrh na 4 nominace do kategorie „cena Ď pro člověka na svém místě“, která je novinkou mezi kategoriemi ceny Ď a tyto nominace mohou přihlásit členové městských a krajských Kolegií, produkční tým a partneři ceny Ď.

Hlasování o ceny Ď veřejnosti, které můžete ovlivnit i Vy, stále probíhá na profilové stránce ceny Ď na FB: zde

Ještě se sluší poděkovat Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka za velkou morální podporu nejen celého projektu „cena Ď“, ale i za podporu produkce krajského kola na Vysočině. Díky všem v NFP! Díky řediteli Čestmír Horkýza osobní zájem, nasazení a hledání společných myšlenek a cest. Samozřejmě dík patří i sklárně ArtCristal Bohemia za nezištné dodání krásné krajské ceny Ď.

A nesmím zapomenout poděkovat Českému rozhlasu Region Vysočina za mediální podporu. A Olince Štrejbarové, redaktorce tohoto rozhlasu (jsme spolu na fotce) za to, že před lety navštěvovala cenu Ď jako redaktorka a nyní zde byla jako nominovaná, ano to je ta autorka Ježíškových vnoučat!!! A dalších super projektů! Za ta léta jsme kamarádi, ale naštěstí o udělení cen nerozhoduji, takže střet zájmu zde není, starost s hlasováním má Kolegium...

rl


rl


rl


rl


3. 5. 2019 Richard Langer


  nahoru   |   zpět

     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz