www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Krajská Kolegia 2023
Krajská Kolegia 2020
Krajská Kolegia 2019
Krajská Kolegia 2018
Krajská Kolegia 2017
Krajská Kolegia 2016
Krajská Kolegia 2015
Krajská Kolegia 2014
Krajská Kolegia 2013
Krajská Kolegia 2012
Krajská Kolegia 2011
 

Uskupení   členů   dlouholetého   týmu   ceny   Ď

v   Kolegiu   pro   udělení   krajských   cen   Ď   2023

Jitka Langerová Jitka Langerová, předsedkyně tohoto Kolegia
celoživotní čestná produkční nominací ceny Ď a koordinátorka Kolegií ceny Ď 2001–2023
Kolegium Zdena Hašková
zástupkyně rodiny potomků spisovatele Jaroslava Haška, který napsal „Švejka“ v Lipnici nad Sázavou v dnešním Penzionu U České koruny, který tato rodina vede a kde je paní Hašková vedoucí, tato rodina byla vždy nakloněna morálně podporovat myšlenku ceny Ď a to již od prvního ročníku v roce 2001, kdy paní Hašková zajistila pro oceněné raut ve Hlavním foyeru historické budovy Národního divadla


Kolegium Markéta Vavrysová
celoživotní čestná pomocnice ceny Ď 2001–2023 a „moderátorka finálových ceremonií ceny Ď 2006–2018“ na scénách Národního divadla


Kolegium Ladislav Chmelík
tajemník Českého filharmonického sboru Brno a 13 let neutuchající morální podporovatel ceny Ď, dlouhodobě působící v Kolegiu ceny Ď 2011 – 2022 v Jihomoravském kraji
Kolegium Květuše Bodollová
moderátorka Českého rozhlasu Plzeň

Kolegium Naděžda Hynková
důchodkyně nezištně se 10 let v ohromné míře obětující pro produkci ceny Ď na Karlovarsku a zejména místní ceny Ď v Chodově
Kolegium Jaroslava Raunerová
matka velmi handicapované Peťky, která mnoho let nezištně fotografuje ceremonie ceny Ď
Martin Vavrys Martin Vavrys
malíř, potomek malířské rodiny Vavrysových, prapotomek malíře Josefa Mánesa, provozovatel Galerie Vavrys na Staré Praze, kde jako autor vytvořil logo ceny Ď, od roku 2011autor každoročních hlavních „GRAND PRIX Ď“ udělovaných v závěru ceremonie na scénách Národního divadla


Kolegium Kateřina Tušilová
mistr ČR v Alkampf Jitsu, nezištná organizátorka místní ceny Ď v Písku od roku 2019

Richard Langer Richard Langer
autor, pořadatel, hlavní produkční a moderátor akcí ceny Ď 2001-2023


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz