www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Krajská Kolegia 2015
Krajská Kolegia 2014:
  - Krajské Kolegium Jihočeský kraj 2014
  - Krajské Kolegium Jihomoravský kraj 2014
  - Krajské Kolegium Karlovarský kraj 2014
  - Krajské Kolegium Královéhradecký kraj 2014
  - Krajské Kolegium Liberecký kraj 2014
  - Krajské Kolegium Moravskoslezský kraj 2014
  - Krajské Kolegium Olomoucký kraj 2014
  - Krajské Kolegium Pardubický kraj 2014
  - Krajské Kolegium Plzeňský kraj 2014
  - Krajské Kolegium region hl. m. Prahy 2014
  - Krajské Kolegium Středočeský kraj 2014
  - Krajské Kolegium Ústecký kraj 2014
  - Krajské Kolegium kraj Vysočina 2014
  - Krajské Kolegium Zlínský kraj 2014
Krajská Kolegia 2013
Krajská Kolegia 2012
Krajská Kolegia 2011
Celostátní Kolegia 2001 - 2015
Městská Kolegia 2012 - 2015

 

K R A J S K É   K O L E G I U M   P L Z E Ň S K Ý   K R A J   2 0 1 4


Kolegium Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda správní rady, Nadace pro transplantace kostní dřeně
Kolegium Martin Baxa
primátor města PlzněKolegium biskup Mons. František Radkovský
Biskupství plzeňské

Kolegium Květoslava Bodollová
vedoucí Redakce volné rozhlasové tvorby, ČRo Plzeň

Kolegium Zuzana Pokorná
baletní mistr, Divadlo J. K. Tyla Plzeň
nositelka ceny Thálie za baletKolegium Petr Pohl
jednatel - TV Plzeňská 1

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz