www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Krajská Kolegia 2017:
  - Krajské Kolegium Jihočeský kraj 2017
  - Krajské Kolegium Jihomoravský kraj 2017
  - Krajské Kolegium Karlovarský kraj 2017
  - Krajské Kolegium Královéhradecký kraj 2017
  - Krajské Kolegium Liberecký kraj 2017
  - Krajské Kolegium Moravskoslezský kraj 2017
  - Krajské Kolegium Olomoucký kraj 2017
  - Krajské Kolegium Pardubický kraj 2017
  - Krajské Kolegium Plzeňský kraj 2017
  - Krajské Kolegium region hl. m. Prahy 2017
  - Krajské Kolegium Středočeský kraj 2017
  - Krajské Kolegium Ústecký kraj 2017
  - Krajské Kolegium kraj Vysočina 2017
  - Krajské Kolegium Zlínský kraj 2017

Krajská Kolegia 2016
Krajská Kolegia 2015
Krajská Kolegia 2014
Krajská Kolegia 2013
Krajská Kolegia 2012
Krajská Kolegia 2011
Celostátní Kolegia 2001 - 2017
Městská Kolegia 2012 - 2017

 

K R A J S K É   K O L E G I U M   Z L Í N S K Ý   K R A J   2 0 1 7


Kolegium Ing. arch. Ivan Bergmann
architekt, ZlínKolegium Akad. malíř Pavel Vavrys
malíř
Kolegium Prof. Ing. Petr Sáha, Csc.
rektor, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Kolegium MgA. Michal Zetel, PhD.
ředitel, umělecký šéf, Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

Kolegium Jan Dudek
jednatel, TV Slovácko
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz