www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola 2019
Krajská kola 2018
Krajská kola 2017
Krajská kola 2016
Krajská kola 2015
Krajská kola 2014
Krajská kola 2013
Krajská kola 2012
Krajská kola 2011
 

K R A J S K Á   K O L A   - XX.   R O Č N Í K   /   C E N A   Ď   2 0 2 0Kdo může nominovat na cenu Ď v jednotlivých krajích České republiky?

Všichni, kteří pořádají nebo organizují kulturní, charitativní, vědecké, vzdělávací a další projekty, mohou zdarma nominovat na cenu Ď své mecenáše, sponzory a dobrodince (případně zavolejte a poradíme se, jak Vaši nominaci uchopit, popsat a zařadit).

Nominovat tedy mohou divadla, ochotnické spolky, muzea, pořadatelé výstav, školy, nemocnice, zoologické zahrady, hrady, zámky a další památkové a historické objekty, nadace, dětské domovy, domovy pro seniory, sociální ústavy, pořadatelé kulturních a dobročinných akcí, pořadatelé veřejně prospěšných projektů, města, obce a další (kontaktujte nás a zeptejte se). Po dohodě může nominovat i občan ČR, vyhodnotíme-li jeho nominaci pro projekt za zajímavou.


Kdy je uzávěrka krajských kol ceny Ď 2020?

V každém kraji je uzávěrka nominací individuální. Ideální je ale, aby všechny nominace byly podány nejpozději do konce února 2020. Pokud se ale krajské kolo bude realizovat v daném kraji například až v květnu, dojde k posunutí uzávěrky třeba až na půlku dubna (zeptejte se nás konkrétně).


Jak nominovat mecenáše, sponzory a dobrodince na krajské ceny Ď 2020?

V těchto dnech opět oslovujeme stovky a stovky kulturních a charitativních institucí, nadací a organizací s výzvou, aby nominovaly své mecenáše a dobrodince na cenu Ď 2020. Pokud někoho zapomeneme oslovit, prosím, ať si nominační list stáhne ZDE.


Může se někdo nominovat sám a je vůbec cena Ď soutěž?

Na cenu Ď může své mecenáše, sponzory nebo dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno. Pravý mecenáš nebo dobrodinec nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak cítí. Z tohoto důvodu ani nemůže sám přihlásit svou nominaci. Na druhé straně ten, kdo pomoc dostává, by měl zvážit, zda využil dostatečně všechny možnosti k velikému a důstojnému poděkování. Děkování není nikdy dost. Děkování není jen slušnost, ale inspirace k dalším dobrým počinům :-)

Cena Ď umí děkovat prostřednictvím jednoduché, nikoliv nudné, nýbrž atraktivní ceremonie v Národním divadle. Kdo to nezažil, neví, jak jsou ceremonie ceny Ď výjimečné seskupením energie stovek a stovek osobností z celé České republiky, jak jsou významnými osobnostmi označované za „prestižní a jedinečné“. Například členka celostátního Kolegia Běla Gran Jensen – prezidentka Stonožky, která už rozdala potřebným přes 100 mil. korun a také žena s titulem „Zahraniční Čech roku 2012“ už několikrát veřejně prohlásila, že: „Cena Ď je nejdůležitější cena v zemi!“ – Naposledy v tomto smyslu hovořila v živém vysílání České televize, podívat se můžete zde.

Někdy se nám stává, že nám zavolá ředitel nějaké instituce a řekne: „My letos nikoho nominovat nebudeme! Vždyť nám tahle firma dala jen sto tisíc, tahle jenom pět tisíc!“ – No, kdyby věděla, ona firma, že je to „jen“, nedala by asi nic.

Cena Ď není soutěž. Má sice oceněné, ale tato ocenění přes všechna přísná kritéria jsou stále jen pořadatelem považována za „ztělesněný symbol poděkovaní“, neboť je při krajských kolech i při finálové ceremonii v Národním divadle poděkováno všem. Jen někteří si cenu fyzicky odnesou, aby se stali viditelným symbolem. Symbolem, se kterým se ostatní nominovaní mohou ztotožnit. Symbolem, který má sílu a moc inspirovat média a tím pádem současné dění u nás.


Kdy a jak se uskuteční krajská kola ceny Ď?

Průběžně všechny nominující a nominované o všem včas sami informujeme :-)

Po uzávěrce nominační kampaně v daném kraji zdarma pozveme všechny nominující a nominované na krajské kolo ceny Ď 2020. Ve všech 14 krajích ČR se uskuteční krajská kola v období od března do května 2020. Přesná data postupně uveřejňujeme na www.cena-d.cz - Aktuálně.

Každého nominovaného a nominujícího budeme včas informovat, každému vše pečlivě vysvětlíme :-) Naše produkce s každým nominujícím i nominovaným komunikuje e-mailem, telefonem a když je potřeba, psaným dopisem. Nominovaným vždy poradíme. Sdělíme jim, co je čeká, na co se mají připravit…

Na každém krajském kole bude veřejně poděkováno všem nominujícím za poskytnuté nominace a za jejich úsilí vytvářet kulturní, charitativní a další hodnotné projekty, stejně jako bude výrazně poděkováno všem nominovaným za mecenášství, sponzorství nebo dobrodiní při zmíněných projektech.

Krajské Kolegium v každém kraji vybere ze všech místních nominací (bez ohledu na kategorii nominace) jednu k ocenění krajskou cenou Ď. Tato cena by měla být vnímána jako „šance navíc k ocenění“ v rámci daného kraje, neboť ve finále v Národním divadle je již veliká celostátní „konkurence nominací“.

Po zkušenostech z krajských cen Ď 2019 můžeme říct, že „krajská cena Ď“ má v každém kraji výrazný dopad a bývá dokonce na regionální úrovni vnímána jako cena nejdůležitější, neboť mnohé občany nezajímá ani tak celostátní finále, které je daleko od jejich domova.

Samozřejmě ale v okamžiku, kdy vítěz krajského kola postoupí do finále přímo do kategorie, v níž jde o hlavní GRAND PRIX Ď, začne se také dotyčný region zajímat o výsledky celostátního kola v Národním divadle. Například v roce 2012 získali GRAND PRIX Ď v Národním divadle manželé Šislerovi, původně vítězové „ceny Ď v Královéhradeckém kraji 2012“, kteří 17 let nezištně pomáhají umírajícím v hospici. Pro regionální média v tomto kraji to byla atraktivní událost, takže nesladovala osud nominovaných manželů jen v krajském kole, ale také v celostátním.

Krajská kola se konají v každém kraji v různých rozměrech podle možností a zájmů místních partnerů. Někde jde o velkolepé akce, jinde o komorní. Vždy ale mají tyto akce atmosféru ceny Ď a reakce na ně jsou neuvěřitelně pozitivní (viz mediální ohlasy).


Co bude dál s krajskými nominacemi – jaké postupují do finále?

Vítěz krajské ceny Ď postupuje do finále, které se koná ve spolupráci s Národním divadle a to přímo do hlavní kategorie o „GRAND PRIX Ď 2020“, ve které se budou o tuto hlavní celostátní cenu ucházet vítězové všech 14 krajských kol, kteří v závěru ceremonie opět všichni nastoupí na scénu Národního divadla, aby jeden z nich na základě určení celostátního Kolegia dostal GRAND PRIX Ď.

Avšak ostatní nominace z krajských kol – ano úplně všechny – také postupují do finále v Národním divadle, kde budou již zařazeny do příslušných celostátních kategorií (například mecenáš nebo dobrodinec divadel; zoo; hradů a zámků; nadací; dětských domovů atd.).

Celostátní Kolegium rozhoduje o osudu všech nominací bez ohledu na výsledky městských a krajských kol. V určených celostátních kategoriích vybere v každé takové jednoho držitele celostátní ceny Ď.

Na celostátní finále, pozveme zdarma všechny nominující a nominované z městských i krajských kol celé ČR. Všechny zmiňované uvedeme v tištěném programu ceny Ď.


Jaká je historie krajských kol ceny Ď?

Od roku 2001 do roku 2010 se konalo v Praze pouze jedno jediné finále bez předchozích krajských kol. Ceny Ď v krajích ČR jsou novinkou od roku 2011.


Organizování krajských kol

Krajská kola jsou samostatné akce, individuálně organizované podle možností v daných krajích - mají své vlastní rozpočty.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz