www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2020 - info
Realizovaná krajská kola 2020
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

R E A L I Z O V A N Á   K R A J S K Á   K O L A   /   C E N A   Ď   2 0 2 0


12. 3. - Sokolov, Cena Ď v Karlovarském kraji 2020

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz