www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   Ú S T E C K É M    K R A J I   2 0 2 0


17. září 2020 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď v Ústeckém kraji 2020“ (z důvodu organizačních změn pro covid-19 přidružená ke krajské ceně Ď v Libereckém kraji) za podpory generálního partnera akce města Nový Bor, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumusteckykraj2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo na krajskou cenu Ď v Ústeckém kraji celkem přihlášeno 28 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomkrajustecky2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


cena Ď


Cena Ď v Ústeckém kraji se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) konala současně za předání ceny Ď v Libereckém kraji (s příslušnými místními koly) v náhradním termínu a s ohledem na situaci v ČR se sníženým počtem účastníků. Setkání mecenášů a dobrodinců zahájil starosta města Nový Bor Mgr. Jaromír Dvořák. Velmi komorní atmosféru kořenilo ticho naslouchajících, kteří byli svědky milého a důstojného udělení cen.

cena Ď


„Cenu Ď v Ústeckém kraji 2020“ na základě nominace ZOO Děčín získala paní Lada Nebeská. Cenu osobně předli zástupci krajských Kolegií (zleva): Ing. Mgr. Michal Šidák – ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, Ing. Jan Punčochář – ředitel televize RTM+, Mgr. Jaromír Dvořák – starosta města Nový Bor.

Text nominace zněl:
Lada, přišla do Zoo Děčín v dubnu 2019 s tím, že je po autonehodě, po které ochrnula na polovinu těla, ztratila krátkodobou paměť, podstoupila pár operací, a hlavně transplantaci kmenových buněk. Nyní je doma, doléčuje se a potřebuje nějakou činnost, protože jako aktivní sportovkyně, studentka a vůbec živel nemůže jen tak sedět doma. Bylo jí řečeno, že nehledáme žádného nového pracovníka a nejsme schopni ji proto zaměstnat. Lada o práci v zoo velmi stála s odůvodněním, že má ráda zvířátka a že bude pracovat klidně zadarmo. Zamysleli jsme se a domluvili se nakonec s naší zahradnicí paní Evou Fiegerovou, že by ji mohla být k ruce a vykonávat drobné činnosti. Vzhledem k tomu, že Lada z počátku nechtěla komunikovat s návštěvníky a chtěla dělat venku alespoň v blízkosti zvířat, tak Ladu to nadchlo tak, že ihned od druhého dne přišla a začala nejprve 3 dny v týdnu na zkrácený úvazek pracovat. Později začala chodit 4 dny v týdnu a koncem roku zde byla již každý den. Ze začátku nechtěla ani moc mluvit, a i některé její pohyby nebyly úplně ladné a byly dny, kdy ji zahradnice musela práci vysvětlit i víckrát, než ji pochopila. Ale nakonec se ukázalo, že pobyt mezi lidmi (nejen zaměstnanci, ale i návštěvníky) byl pro ni přínosem. Zlepšila se její paměť, motorické schopnosti jsou téměř bezchybné, a hlavně získala větší sebevědomí a chuť něco činit. A zoo na oplátku získala skvělého „zaměstnance“. V zoo v roce 2019 jako dobrovolník odpracovala neuvěřitelných 545 hodin zcela zdarma.

Následně převzali tři přítomní zástupci krajských Kolegií, kteří se současně nezištně podílejí řadu roků na organizaci krajských kol - dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévali ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobenou konev vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, těšíme se na finále 10. října 2020 na Nové scéně ND v Praze. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz