www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   P L Z E Ň S K É M  K R A J I   2 0 2 0


9. září 2020 se v Táboře v Klubu Divadla Oskara Nedbala konala „cena Ď v Plzeňském kraji 2020“ a to pod záštitou starosty města Tábora Ing. Štěpána Pavlíka a za hostitelství města Tábora a Divadla Oskara Nedbala, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumplzenskykraj2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo v Plzeňském kraji celkem přihlášeno 19 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomplzenskykraj2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


Cena Ď se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) konala nikoliv v Plzni (kde nám na jaře město Plzeň a pan primátor vyšli maximálně vstříc s hostitelstvím, ale po nutném zrušení akce jsme na podzim byli z časových a dalších důvodů nuceni mnohá krajská kola slučovat v jednu akci), ale společně po boku krajské ceny Ď v Jihočeském kraji (současně byly předány i příslušné místní ceny Ď).

Setkání mecenášů a dobrodinců zahájil starosta Tábora Ing. Štěpán Havlík. Všichni přítomní nominovaní a nominující pak byli představeni neformálním rozhovorem. Ti, kteří se účastnili akce po několikáté, vyprávěli o atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle, o tom, jak se také na krajské kolo těší, jak bývá setkání s dalšími mecenáši a dobrodinci, či pořadateli kulturních a charitativních akcí srdečné a v dnešní době atmosférou výjimečné.

cena Ď


Všichni přítomní nominovaní a nominující byli představeni neformálním rozhovorem. Ti, kteří se účastnili akce po několikáté, vyprávěli o atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle, o tom, jak se také na krajské a místní kolo těší, jak bývá setkání s dalšími mecenáši a dobrodinci, či pořadateli kulturních a charitativních akcí srdečné a v dnešní době atmosférou výjimečné.

cena Ď


Cenu Ď v Plzeňském kraji 2020 na základě nominace Fakultní nemocnice Plzeň získala „Covidová jedenáctka“, kterou zde zastoupili čtyři zdravotníci (zleva): Bc. Ivana Witová, Bc. Aleš Červinka, Mgr. Petra Vávrová Simlerová a Mgr. Jitka Hurtová.

Text nominace zněl:
Rouškové jaro s Covidovou jedenáctkou
Jaro 2020 bylo jiné, rouška a pojem Covid 19 byly denně s námi.
Život se ve Fakultní nemocnice Plzeň změnil neskutečnou rychlostí. Neustálé zvonění telefonu, houkání sanitek a vystrašené pohledy pacientů. Obavy z prvního úmrtí se naplnily a pak již byly všechny dny stejné, mírně děsivé. Chodníky v nemocnici byly poloprázdné, některé operační sály a oddělení zavřená, naopak jiné prostory byly plné pacientů a přítomného strachu z neznámého, zda TO dobře dopadne. Nemocnice fungovala jako správně sestavený hodinový stroj. Vše bylo poprvé, všichni se učili, i z vlastních chyb, a díky rozvaze a pokoře mnohých zdravotníků vše dobře klapalo a zapadalo do sebe. Tomu všemu napomohlo 11 statečných, 11 covidových vrchních sester, které denně kontrolovaly, motivovaly a uklidňovaly své týmy tak, aby poslání všech zdravotníků, léčit a uzdravovat, bylo naplněno.
Covidová jedenáctka denně řešila starosti a trápení svých kolegů, držela pohromadě týmy, které zachraňovaly životy. Měla nezastupitelnou roli. Covidová jedenáctka bylo jedenáct velitelů, jedenáct srdcařů, jedenáct jistot, že TO dobře dopadne.
Služebně nejstarší členka Covidové jedenáctky vrchní sestra 2. interní kliniky Ivana Witová dodává: „Covid nám na chvilku něco vzal, ale hlavně nám hodně dal. Nové zkušenosti, pocit sounáležitosti a vědomí, že v těžké době nejsme nikdy sami. Jsme národem dobrosrdečných lidí, kteří nám neskutečně pomáhali. Šli jsme cestou neprošlapanou, ale s hlavou vztyčenou a v případě potřeby jsme tady zas a znovu.“
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň

Bc. Červinka Aleš, vrchní sestra Kliniky pneumologie a ftizeologie - Služebně nejmladší vrchní sestra nemocnice, muž, který je svému týmu vzorem a oporou, smíšek, stratég, kamarád.

Mgr. Galušková Soňa, vrchní sestra 1. interní kliniky - Křehká blondýnka se zkušeností v intenzivní péči, nebojácná opora všech nelékařů, která je velmi akční a pracovitá.

Bc. Hodanová Yvona, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Ač je na pozici vrchní sestry největší kliniky FN Plzeň teprve od ledna, prokázala schopnost vedení týmu v době nejtěžší a vyhlásila tichý boj Covidu 19 v rámci Urgentního příjmu FN Plzeň.

Mgr. Hurtová Jitka, vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky - Organizačně schopná, lidská, zkušená, postavila za 3 dny neohrožené týmy sester pro boj v první linii.

Mgr. Kašparová Jitka, vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení - Zkušená vrchní sestra, která mávnutím proutku přeměnila jedno z pracovišť JIP na dočasný azyl pacientů s Koronavirem, nacházejících se v těžkém stavu. Přátelská a lidská zároveň.

Mgr. et Mgr. Kožíšková Zlata, vrchní sestra Urologické kliniky - Skromná a tichá vrchní sestra, která obětuje práci veškerý volný čas, utěšuje, podporuje, léčí a po čas pandemie vedla triážové sestry do nelítostného boje s Koronavirem.

Mgr. Bc. Mařík Karel, vrchní radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod - Vášnivý rybář, rozhodný radiologický asistent, který ani na chvilku nevypadl z role vůdce.

Mgr. Pinkasová Dagmar, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení - Nenápadná žena vedla velmi zkušeně tým sester nejvyššího typu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče, pečující o pacienty s diagnózou Covid 19.

Bc. Prayerová Marcela, vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny - Nepsaný vůdce boje s Koronavirem v rámci FN Plzeň, malá a drobná žena vyhlásila jménem Infekční kliniky boj zákeřnému onemocnění a s úsměvem na rtech jej vyhrála.

Mgr. Vávrová Simlerová Petra, vrchní sestra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - Tvořila po čas pandemie oporu a zálohu pro případ potřeby uvolnění dalších, zkušených sester. Žena, která vyhledává výzvy a je nám oporou.

Bc. Witová Ivana, vrchní sestra 2. interní kliniky - Zkušená, vrchní sestra, bok po boku svých kolegyň sestavila tým zkušených ambulantních sester, které se popraly s nečekanou výzvou se ctí. Máma týmu, učitelka, lektor i kamarádka.

cena Ď


Cenu osobně předala ředitelka Divadla Oskara Nedbala Mgr. Linda Rybáková, která vzápětí od pořadatele projektu dostala za letitou věrnou a vstřícnou spolupráci s cenou Ď dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévala ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobenou konev vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz