www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  K A R L O V A R S K É M   K R A J I   2 0 2 0


12. března 2020 se v Sokolově v obřadní síni na Zámku Sokolov konala „cena Ď v Karlovarském kraji 2020“ za generálního partnerství města Sokolova, za srdečné lidské záštity paní starostky Renaty Oulehlové, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumkarlovarskykraj2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo v Karlovarském kraji celkem přihlášeno 30 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomkrajkarlovarsky2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín 4. června 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR budou jejich termíny posouvány), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána městská kola.

Při 20. ročníku ceny Ď se v Sokolově krajské kolo pro Karlovarský kraj uskutečnilo sice teprve prvním rokem (dříve se konala také úžasná krajská kola v Ostrově), ale tato akce proběhla s nesmírným lidským citem a vnímáním všech přítomných.

cena Ď


cena Ď


Cena Ď v Karlovarském kraji se předávala společně s „městskou cenou Ď města Sokolova 2020“, „místní cenou Ď v Chodově 2020“ a to současně s prezentováním výsledků městských cen Ď v Ostrově a Jáchymově. Všichni nominovaní jak z celého Karlovarského kraje, tak ze jmenovaných měst, byli představeni krátkým rozhovorem. Jejich příběhy zaujaly, že bylo ticho, že by spadlý špendlík slyšet bylo…

cena Ď


Cenu Ď v Karlovarském kraji 2020 na základě nominace Hospice Sv. Jiří, o.p.s., Cheb z rukou starostky Sokolova paní Renaty Oulehlové převzala paní Světlana Keslová.

Text nominace zněl:
Paní Světlana Keslová je jednatelkou firmy Unipap plus s.r.o. a také velmi milá a ochotná dáma, která se v rámci benefičního běhu s názvem „Františkolázeňská 24 hodinovka“ rozhodla podpořit Hospic Sv. Jiří a stala se ambasadorem. V rámci své výzvy si dala za cíl uběhnout 150 km a získat na činnost Hospice 15 000 Kč. Paní Keslové se ale podařilo mnohem více, dokázala zorganizovat vernisáž kurzů moderní malby společně s dražbou obrázků, které se vydražily za neuvěřitelných 45 200 Kč. Kdo by čekal, že to je vše, tak není, na výzvu paní Keslové přispívali další dárci a na činnost Hospice Sv. Jiří se podařilo celkem získat 73 700 Kč. Úplnou třešničkou na dortu je, že paní Keslová vymýšlí další akce na podporu hospice. Slovy nelze vyjádřit vděčnost a radost z aktivity paní Keslové, které se podařilo získat pro hospic nové podporovatele a rozšířit povědomí o službách mobilního hospice.

cena Ď


cena Ď


Aktéři ceny Ď byli požádáni, aby se podepsali do nádherně připravené kroniky města Sokolova.

Jak dopadla městská kola v Karlovarském kraji, najdete zde:
Ostrov - http://cena-d.cz/mestoOstrov2020hotovo.html
Jáchymov - http://cena-d.cz/mestoJachymov2020hotovo.html
Chodov - http://cena-d.cz/mestoChodov2020hotovo.html
Sokolov - http://cena-d.cz/mestoSokolov2020hotovo.html

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat.

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz