www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   O S T R O V Ě   2 0 2 0


cena Ď


7. března 2020 se v Ostrově (Karlovarský kraj) v kostele Římskokatolické farnosti konala „městská cena Ď v Ostrově 2020“ za pořadatelství Nadace st. Joachim (licenci pro rok 2020 poskytl zdarma pořadatel projektu), za generálního partnerství společnosti LaNova Constulting s.r.o., za morální podpory Římskokatolické farnosti v Ostrově, sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny) a členů městského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiummestskeOstrov2020.html).

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo v Ostrově celkem přihlášeno 8 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomOstrov2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín 4. června 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (finále a krajská kola organizuje pořadatel projektu), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána městská kola.

Při 20. ročníku ceny Ď se v Ostrově uskutečnilo již devátým rokem městské kolo ceny Ď (prvních osm let bylo pořádáno ve spolupráci s městem Ostrov, které se tak navždy zapsalo pozitivně do celého projektu ceny Ď – zásluhy mají Ing. Marek Poledníček, který cenu Ď do Ostrova přivedl, Bc. Pavel Čekan a Ing. Josef Železný, kteří jako starostové později s lidským zájmem pomáhali existenci ceny Ď v Ostrově). Devátého ročníku se následně pořadatelství městské ceny Ď v Ostrově ujala Nadace st. Joachim (náleží ji poděkování za nadšení pro organizování této akce).

cena Ď


cena Ď


Městské Kolegium v Ostrově, ač to v rámci projektu není povinné, samo za sebe, věnovalo každému nominovanému pamětní list. Při jeho předávání byli přítomní nominovaní představeni krátkým rozhovorem (dva byli omluveni pro nepřítomnost, včetně paní inženýrky Konývkové, která má ohromné zásluhy na skvěle fungující ZUŠ Ostrov). Velmi vtipně na otázky reagovala například paní Marie Marešová (na snímku při přebírání pamětního listu), nominovaná ochotnickým divadelním spolkem…

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Mimořádnou cenu Ď Kolegia městské ceny Ď v Ostrově 2020 získal in memoriam pan Václav Nekola, jehož zastoupil syn (nemohl pro ztrátu otce, který měl den před cenou Ď pohřeb ani promluvit, ale oním tichem a slzami vše řekl). Tuto mimořádnou cenu Kolegia předali jeho dva členové Ing. Josef Železný (za Nadaci st. Joachim) a paní Ilona Leupold (patriotka Ostrova):

cena Ď


Městkou cenu Ď v Ostrově 2020 na základě nominace paní Jany Škutové (občanka Ostrova) z rukou člena městského Kolegia pátera Mgr. Marka Boneventury Hrice a představitelky generálního partnera městské ceny Ď paní Lady Baranek Lapinové z La Nova Colsunting převzala zaskočená Eliška Failová, která se bránila slovy v tomto duchu: „Mne ale vše, co dělám pro Ostrov, moc baví a jsou tu jiní, kteří si zaslouží toto ocenění! A ještě jsem toho neudělala tolik…, ještě mám teprve co udělat…“

cena Ď


cena Ď


Text nominace zněl:
Eliška Failová - Aktivity povzbující komunitní a kulturní život ve městě - Eliška Failová je i přes své mládí již několik let oporou kulturního dění ve městě Ostrov na Karlovarsku. Už když se stala vedoucí Klášterního areálu, dění nabralo zcela nový směr. Její nevyčerpatelná energie přichází jako bouře, která s sebou v dobrém smyslu smete vše. Podílí se na různých akcích organizovaných Domem kultury, sama vymyslela a organizuje Ostrovský jarmark radosti, Ostrovský swap, každoročně pořádá Letní zámecký piknik a Klášterní slavnosti. Věnuje se i dětem a seniorům v Ostrovském Letohrádku, kde připravuje rukodělné semináře a workshopy. Prohání se městem na koloběžce jako Pipi dlouhá punčocha a svou pozitivní energií čeří vody každého z nás. Spolupracuje s Domem kultury, Městskou knihovnou, Městským domem dětí a mládeže, Městským úřadem a dalšími institucemi i jednotlivci na jakékoli akci, o které usoudí, že je pro občany města přínosná. Vidím ji jako poklad, o který město nikdy nesmí přijít.

cena Ď


Společný snímek nominovaných a podporovatelů ceny Ď zachycuje noblesní, ale současně obyčejnou lidskou pohodovou náladu setkání mecenášů a dobrodinců při ceně Ď. Nadaci st. Joachim patří také dík za dárek všem přítomným v podobě vystoupení pěveckého sboru Orbis pictus. V kuloárech bylo k doslechnutí, že právě tento soubor si zřejmě už příští rok vyslouží své nominovaní na městskou cenu Ď v Ostrově za vše, čím tomuto krásnému městu pod Krušnými horami ležícímu prospívá.

Letošní fanfáru ceny Ď zazpívanou aktéry městské ceny Ď v Ostrově můžete vidět na FB zde:

https://www.facebook.com/2076820282434424/videos/2973226436069936/

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz