www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Písku
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   Ú S T Í   N A D   L A B E M   2 0 2 0


17. září 2020 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „Místní cena Ď v Ústí nad Labem 2020“ (z důvodu organizačních změn pro covid-19 přidružená k městské ceně Ď v Novém Boru a příslušným krajským kolům) za podpory generálního partnera akce města Nový Bor, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů městského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiummestskeUsti2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


cena Ď


Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


cena Ď


Cena Ď města Ústí nad Labem se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) nekonala tradičně jen po boku krajského kola za Ústecký kraj, ale současně také za předání ceny Ď v Libereckém kraji (s příslušnými místními koly) v náhradním termínu a s ohledem na situaci v ČR se sníženým počtem účastníků. Setkání mecenášů a dobrodinců zahájil starosta města Nový Bor Mgr. Jaromír Dvořák. Velmi komorní atmosféru kořenilo ticho naslouchajících, kteří byli svědky milého a důstojného udělení cen.

cena Ď


„Místní cenu Ď v Ústí nad Labem 2020“ na základě nominace Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem získal pan Ondřej Thor, který se však akce nezúčastnil (na přání cenu doručíme). Cenu osobně vyhlásili zástupci Kolegií (zleva): Mgr. Jaromír Dvořák – starosta města Nový Bor, Ing. Jan Punčochář – ředitel televize RTM+, Ing. Mgr. Michal Šidák – ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

Text nominace zněl:
Navrhujeme dlouholetého dobrovolníka a nadšence do Inline bruslení Ondřeje Thora. Mimo jiné je to aktivní mladý člověk, který vytváří aktivity a akce pro ústecké obyvatele. Pracoval také nějakou dobu v Dobrovolnickém centru. Ondra začal pomáhat ve svých 18 letech. V Dobrovolnickém centru byl zapojený jako dobrovolník v programu KOMPAS, kde pomáhal potřebným dětem, pravidelně se s nimi scházel a vymýšlel společný program.
Je spoluorganizátorem charitativních akcí, založil Facebookovou skupinu s názvem „Čističi Ústí aneb nebuďme lhostejní k prostoru kolem nás“ cílem skupiny je ulehčovat přírodě. Spolurealizátor a iniciátor projektu kniho-budky, další důležitou „EKO“ aktivitou je sbírání plechovek…
Ondra je člověk, který má srdce na pravém místě. Spoustu aktivit dělá Ondra dlouhodobě.
Všechny aktivity vykonává/al bezplatně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Následně převzali tři přítomní zástupci Kolegií, kteří se současně nezištně podílejí řadu roků na organizaci krajských kol - dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévali ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobenou konev vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, těšíme se na finále 10. října 2020 na Nové scéně ND v Praze. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz