www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   C H O D O V Ě  2 0 2 0


cena Ď


cena Ď


12. března 2020 se v Sokolově (Karlovarský kraj) v obřadní síni na Zámku Sokolov předávala „Místní cena Ď v Chodově 2020“ za pořadatelství paní Nadi Hynkové (občanka a patriotka Chodova), generálního partnerství města Sokolova, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů místního Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiummestskeChodov2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové.

cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 byly v Chodově celkem přihlášeny 3 nominace (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomChodov2020.html)).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín 4. června 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR budou jejich termíny posouvány), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána městská kola.

Při 20. ročníku ceny Ď se „místní kolo ceny Ď v Chodově“ uskutečnilo čtvrtým rokem, minulé tři ročníky uspořádala paní Hynková tak, že ceny byly předány na v Ostrově po boku předávání krajské ceny Ď, jako tomu bylo letos v Sokolově.

Místní cena Ď se tedy předávala společně s „cenou Ď v Karlovarském kraji 2020“ a navíc současně s prezentováním výsledků městských cen Ď v Ostrově a Jáchymově a s předáním „městské ceny Ď města Sokolova 2020“. Všichni nominovaní jak z celého Karlovarského kraje, tak ze jmenovaných měst, byli představeni krátkým rozhovorem. Jejich příběhy zaujaly, že bylo ticho, že by spadlý špendlík slyšet bylo. Paní Hynková navíc ke každému nominovanému z Chodova řekla své, co měla na srdci, aby co nejblíž vyzdvihla význam jejich počinů.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


„Místní cenu Ď v Chodově 2020“ na základě nominace „Místního Kolegia ceny Ď v Chodově 2020“ z rukou paní Nadi Hynkové převzala Mateřská škola Chodov - paní Ivana Šestáková a kolektiv MŠ U Koupaliště a MŠ Nerudova.

Text nominace:
Nemocnice Sokolov dětské oddělení, Fond Sidus "Vracíme úsměvy dětem“ - Před více jak deseti lety oslovila učitelka paní Alena Křivánková zaměstnankyně mateřské školy, aby uspořádaly sbírku plyšových hraček pro dětské oddělení Sokolovské nemocnice. Navíc navrhla, aby se zapojily také do finanční sbírky, která bude použita výlučně pro účely nákupu vybavení a zlepšení prostředí dětského oddělení. Každým rokem odevzdávají dva až tři pytle plyšáků pro děti. Zaměstnankyně mateřské školy přispívají pravidelně každý měsíc malou finanční částkou, která za celé roky přesáhla 34 000,-Kč. Na této MŠ probíhá zároveň ve spolupráci s rodiči veřejná sbírka pro Fond Sidus ,,Vracíme úsměvy dětem“. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Paní učitelka Křivánková přešla na Mateřskou školu v Nerudově ulici, také na tomto pracovišti oslovila a získala zdejší kolektiv pro sbírku plyšových hraček. Za tuto iniciativu a dlouhodobou starost o zajištění a každoroční předání darů dětskému oddělení Sokolovské nemocnice patří paní Aleně Křivánkové, kolektivu zaměstnankyň MŠ U Koupaliště a nyní také MŠ Nerudova velké poděkování.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Aktéři místní ceny Ď v Chodově, jakožto související krajské ceny Ď, byli požádáni, aby se podepsali do nádherně připravené kroniky města.

Výsledky „místní ceny Ď v Chodově 2020“ a „ceny Ď v Karlovarském kraji 2020“ které byly na této akci také předány, najdete v těchto článcích:
http://cena-d.cz/mestoSokolov2020hotovo.html
http://cena-d.cz/2020karlovarskykrajhotovo.html

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz